Nog steeds wordt er een hevige discussie gevoerd over de werking van het anti malaria middel chloroquine voor behandeling na besmetting door het coronavirus.

Volgens Franse media zijn er nu corona patiënten gestorven die het middel toegediend hadden gekregen.Zoals wij gisteren berichtten worden wij gefileerd door Micha Kat en criminelen genoemd, omdat wij de mensen zouden weghouden van chloroquine, het volgens sommigen wonderbaarlijke geneesmiddel tegen het coronavirus.

Wat wij gedaan hebben in het eerdere artikel is mensen wijzen op de mogelijke gevaren van het gebruik van dit middel, zeker als de patiënt te maken heeft met (onderliggende) ernstige medische problemen.

Zelfs de fabrikant van het middel waarschuwt op de bijsluiter voor mogelijke problemen en complicaties bij mensen die lijden aan zaken zoals hartproblemen, bloedsomloopproblemen en diabetes.

Hier nog een aantal dingen die op de bijsluiter staan:

Het is aangetoond dat chloroquine ernstige hypoglykemie kan veroorzaken, inclusief bewustzijnsverlies dat levensbedreigend kan zijn bij zowel patiënten die antidiabetica gebruiken, als patiënten die deze niet gebruiken.

Omdat onherstelbare schade aan het netvlies kan ontstaan bij patiënten die langdurig behandeld worden, dient altijd oftalmologisch onderzoek gedaan te worden, voor de behandeling gestart wordt

Voorzichtigheid is geboden bij een verleden van epilepsie (omdat convulsies zijn gemeld), profyrie (mogelijk optreden van acute episodes), psoriasis (mogelijke verslechtering van de laesies), lever- en nierinsufficiëntie, overgevoeligheid voor kinine, glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie en ernstige gastrointestinale, neurologische en hematologische aandoeningen.

Vooral jonge kinderen zijn gevoelig voor 4-aminochinoline-verbindingen en betrekkelijke geringe doses kunnen zeer ernstige intoxicaties (zoals dodelijk verlopende ademhalings- en circulatiestoornissen) met zich meebrengen.


Met andere woorden, chloroquine kan onder bepaalde omstandigheden een nuttig medicijn zijn en het zal in bepaalde gevallen ook bij besmetting door het coronavirus misschien gunstige resultaten geven, maar het is aan de andere kant een letterlijk levensgevaarlijk medicijn, volgens de bijsluiter en zoals hierboven gedocumenteerd.

Dat dit zo is, blijkt onder andere uit het volgende bericht dat we kregen toegestuurd van een lezer uit België (dank!).

In Frankrijk zijn volgens het Franse weekblad Le Point enkele coronapatiënten overleden nadat ze het antimalariamiddel chloroquine toegediend kregen. Het werd de afgelopen weken nochtans een van de meest belovende geneesmiddelen tegen het nieuwe coronavirus genoemd.

Het tijdschrift maakt verder wel ook gewag van hartproblemen als gevolg van het geneesmiddel. Op gezag van een ziekenhuisapotheker spreekt het weekblad van hartritmestoornissen, doorbloedingsstoornissen en hartstilstanden bij patiënten die hydroxychloroquine kregen, al dan niet samen met een antibioticum.


(Chloroquine en hydroxychloroquine zijn 4-aminochinolinederivaten en hebben een gelijkende molecuulstructuur. Aan chloroquine werd een hydroxyethylgroep toegevoegd om de toxiciteit te reduceren. Chloroquine lijkt in dierstudies 2-3 keer meer toxisch dan hydroxychloroquine).

Precies datgene waarvoor op de bijsluiter wordt gewaarschuwd, zie je hier in de praktijk gebeuren.

De moraal van het verhaal is dat als je te maken krijgt met het virus en je wordt erg ziek en je hebt onderliggende klachten zoals hierboven beschreven, het waarschijnlijk heel verstandig is om uit de buurt van chloroquine te blijven.

Navolgend een stukje informatie over een middel dat ook wordt ingezet tegen malaria, dat overlap heeft qua werking met het farmaceutische middel chloroquine en wat door de mainstream media is gedemoniseerd. Een middel waarvan wij denken dat het mogelijk, naast kwalitatief goed colloidaal zilver, wel een veilige remedie kan zijn tegen corona.

Het is een middel dat is ontdekt door Jim Humble, genaamd MMS. Wij schreven al eerder over dit middel (link) en hoe het Rode Kruis een zeer succesvol project deed rond Malaria en de behandeling met MMS. Uiteraard is alles later ontkend en gecensureerd. Jammergenoeg heeft chloroquine, zoals we van de farmaceutische middelen gewend zijn, een lange lijst serieuze bijwerkingen en heeft MMS dat gelukkig niet.