Het is bijna niet voor te stellen hoe gemakkelijk het is om een totale bevolking het bos in te sturen met een compleet nepverhaal.

Als mensen eenmaal bang zijn, blijken ze niet meer in staat om normaal na te denken en lopen ze elkaar met de propaganda na te blaten.


Keer op keer blijkt dat wij gevangen zitten dankzij een overheid die gebruik heeft gemaakt van de angst van de bevolking. Een angst die is opgezweept door de mainstream media die vervolgens bij monde van Wierd Duk (Maffe Eend) het lef hebben om te zeggen dat mensen die kritische vragen durven te stellen over dit virus van de pot gerukte idioten zijn die zich volgens hem hinderlijk en beschamend gedragen.

En zo zie je weer dat alles wordt omgedraaid. De man die zich in werkelijkheid walgelijk gedraagt is Wierd Duk die als een domme eend alles loopt na te kwaken wat de overheid hem op de mouw speldt en die vindt dat alle genomen maatregelen, inclusief massale inbreuk op privacy, volkomen gerechtvaardigd zijn.

Iemand die je niet zo snel in de maling neemt is medisch journalist Jon Rappoport die komt met de werkelijke coronacijfers uit Italië. Cijfers die zijn verstrekt door de Italiaanse RIVM en die eigenlijk bevestigen wat ook wij al geruime tijd schrijven.

In Noord Italië heb je te maken met een bevolking die veel oude mensen kent met ernstige gezondheidsproblemen, inclusief met hun longen. Al deze mensen zijn tot het moment van de pandemie al behandeld met talloze giftige chemische medicijnen. Voeg daarbij de enorme luchtvervuiling in het noorden van Italië en je hebt een verklaring voor de vele mensen met longproblemen.

Al lange tijd kampt dat gebied dan ook al met veel gevallen van longontsteking, een symptoom dat ook iedere keer bij het coronavirus naar voren komt. Ook nog vóór de pandemie waren er hoge aantallen met griepachtige verschijnselen, inclusief longontstekingen. Dan wordt er ook nog eens een test gebruikt die heel vaak foutieve positieve coronameldingen geeft en je hebt dan al snel de illusie van een pandemie.

In Zwitserland heeft men onderzoek gedaan naar de Italiaanse coronadoden en hebben dit gepubliceerd in een artikel genaamd Feiten omtrent Covid-19.

Volgens de laatste cijfers van het Italiaanse RIVM is de gemiddelde leeftijd van positief geteste patiënten ongeveer 81 jaar. Van de mensen die zijn overleden, was 10 procent ouder dan 90 en 90 procent van hen waren ouder dan 70.

Van de overleden mensen leed 80 procent aan twee of meer chronische ziektes. Bij 50 procent van de overleden mensen was er zelfs sprake van drie chronische aandoeningen. Deze chronische ziektes bestaan meestal uit hart- en bloedsomloopproblemen, diabetes, problemen met de luchtwegen en kanker.

Minder dan 1 procent van de overleden mensen schijnt gezond te zijn geweest, dat wil zeggen mensen waarvan niet bekend is dat ze leden aan een chronische aandoening. Van de overledenen is slechts 30 procent vrouwelijk.

Het Italiaanse RIVM maakt onderscheid tussen zij die stierven als gevolg van het virus en zij die stierven en het virus bij zich droegen. In veel gevallen is het nog niet zeker of degene in kwestie is overleden aan de gevolgen van het virus of aan hun al bestaande medische problemen of een combinatie van beiden.

Er zijn twee Italianen jonger dan 40 overleden (beiden waren 30) en de ene leed aan kanker en de ander aan diabetes. Ook in deze beide gevallen is het nog niet zeker wat nu precies de doodsoorzaak was.

Het noorden van Italië heeft één van de oudste bevolkingen en ook de slechtste luchtkwaliteit in Europa, waardoor ook al voorafgaand aan de huidige pandemie er een toename was in het aantal patiënten met luchtwegproblemen en daaruit volgende sterfgevallen. Dit heeft zeker ook nu een rol gespeeld bij de huidige situatie.

Het is nu eenmaal een feit in de werkelijke wereld dat mensen die oud zijn en meerdere ernstige chronische aandoeningen hebben en jarenlang zijn behandeld met giftige chemische medicijnen, doodgaan aan voornoemde factoren.

Waar we nu mee te maken hebben is met misdaad en fraude op een ongekend grote schaal. De daders (mainstream media, corrupte wetenschappers en rotte overheden die samenzweren met en uitvoerders zijn van een stel wellustelingen in de achtergrond) lijken er vooralsnog mee weg te komen, maar de waarheid heeft vaak de gewoonte de kop op te steken op een moment dat niemand het verwacht, waardoor de daders hopelijk alsnog van hun voetstuk zullen vallen.

Tot zover Rappoport.

De werkelijkheid telt niet meer, de meest wilde horrorvoorspellingen worden gedaan die later allemaal niet uit blijken te komen.

Zoals de volgende die door verschillende "experts" werd gemaakt voor New York en gaat over hoeveel ziekenhuisbedden nodig zouden zijn. De blauwe stippellijn is de werkelijkheid.

xxx

De werkelijkheid doet er niet toe. Aan alle kanten worden er nu driftige pogingen gedaan om de sterftecijfers op te krikken. Het wordt dan nu ook niet meer gedaan op basis van mensen die zijn overleden, maar van een schatting van het CBS.

Vorige week zijn 2000 meer mensen overleden dan gemiddeld, blijkt uit een schatting van het CBS.

Vervolgens wordt er net gedaan alsof het een feit is in plaats van een schatting en wordt er alles aan gedaan om te doen voor komen dat het feit dat er tijdens het seizoen 2017/2018 maar liefst 9.400 mensen aan de griep overleden, minder erg was dan dat wij nu zien.

Feit is dat er formeel op het moment schrijven sprake is van 2.643 coronadoden en dat is nog altijd heel wat minder, ongeveer 25%, dan de bijna 10.000 griepdoden van enkele jaren geleden.