Je hebt smeerlappen en smeerlappen op deze wereld, maar voor Bill Gates is die benaming nog veel te aardig.

Het doel van Bill is om de baas te worden van het wereldwijde gezondheidsbeleid.
Als je het hebt over “het kwaad” dan valt Crypojood en lid van de satanische sekte, Bill Gates, perfect in die categorie. Dit monster staat op het punt om controle te nemen over de levens van zo goed als alle wereldburgers en op het moment dat dit gebeurt, dan is het over en sluiten voor het menselijk ras.

Gates is te vergelijken met een Dr. Joseph Mengele die actief was tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Gedurende de laatste twee jaren van de Tweede Wereldoorlog was hij werkzaam in het vernietigingskamp Auschwitz, waar hij medische experimenten uitvoerde, vaak met dodelijke afloop, en gevangenen selecteerde voor de gaskamers. Mengele kreeg de bijnaam "engel des doods".

Bill Gates kan je met recht een engels des doods en verminking noemen.

xxx

Robert F. Kennedy Jr, voorzitter van Children’s Health Defense maakt Gates met de grond gelijk en zegt dat de filantropie van Gates een strategische zet is om controle te krijgen met een wereldwijde vaccinatieplicht, gekoppeld aan een identiteitsprogramma (ID2020).

Kennedy gaat verder met een opsomming van de (mislukte) vaccinatieprogramma’s van Gates in India dat eindigde in een ongekende ramp waarbij bijna een half miljoen kinderen verlamd raakten. India was dan ook later wel zo slim om Bill en zijn vaccinatiespuiten het land uit te knikkeren en zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moest later toegeven dat de wereldwijde explosie in het aantal gevallen van polio werd veroorzaakt door vaccinaties.

Over Bill en de WHO schreven wij eerder al het volgende:

Of je het nu hebt over de Verenigde Naties of afsplitsingen daarvan zoals de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), het zijn allemaal controlewerktuigen van de elite.

Het zal dan waarschijnlijk ook niemand verbazen dat de WHO grotendeels onder controle staat van mensen zoals Bill Gates en de Rockefellers. Niet dat ze daar erg geheimzinnig over doen, want het staat zelfs open en bloot op de Engelstalige Wikipedia.

Er staat in dat recentelijk de WHO is gaan samenwerken met externe partijen. Deze organisaties worden NGO genoemd (Non Governmental Organization, niet van een overheid) en dan worden als belangrijkste met name genoemd de Rockefeller Foundation en de Bill en Melinda Gates Foundation.

Het is dan ook geen toeval dat deze beide Stichtingen de vaccinatierampen in India en Pakistan hebben veroorzaakt.

Beiden zijn ondertussen berucht voor hun vaccinaties die onvruchtbaarheid veroorzaken en GMO (genetisch gemanipuleerde organismen) bevatten. De enorme ramp die dit in de eerder genoemde landen heeft veroorzaakt, werd door de WHO vakkundig afgedekt door de talloze gevallen van verlammingen te classificeren als “non polio”.


Kennedy zegt over de Amerikaanse CDC (Centre for Disease Control), de Amerikaanse RIVM, dat deze een groot financieel belang heeft bij het pushen van niet geteste vaccins richting bevolking en dat de WHO nog erger is en volledig onder controle staat van Big Pharma en vervolgens dat deze organisatie zo corrupt is, dat het met geen pen te beschrijven is.

Opnieuw is er nu een zaak gaande in India tegen Bill Gates. Dit keer betreft het een groep artsen die Gates aanklagen voor de gevolgen van de HPV vaccinatie die veel jonge meisje in India kregen. Van die meisjes stierven er en werden er gehandicapt in meer of mindere mate als gevolg van die vaccinatie van Bill.

Ook in Zuid Afrika is door Bill getest met vaccins, zoals tijdens zijn MenAfriVac campagne in 2002 tegen hersenvliesontsteking, waarbij 50 van de 500 gevaccineerde kinderen verlamd raakten. De Zuid Afrikaanse kranten klaagden dat ze door Bill Gates werden gebruikt als proefkonijnen.

In 2010 financierde de Gates Foundation een zogenaamde fase 3 test van GlaxoSmithKline experimenteel malaria vaccin, waarbij 151 Afrikaanse jonge kinderen overleden en waar ruim 1.000 van de 5.949 ingespoten kinderen verschijnselen kregen zoals verlammingen en toevallen.

In 2010 committeerde Gates 10 miljard dollar aan de WHO met de opmerking: “Dit moet het decennium van de vaccinaties worden”. Een maand later verklaarde hij trots tijdens een presentatie dat nieuwe vaccinaties de wereldbevolking kunnen helpen reduceren.

In 2014 werd de WHO van Bill Gates door de autoriteiten in Kenia ervan beschuldigd dat ze miljoenen onwetende vrouwen in dat land chemisch hadden gesteriliseerd onder het mom van “een tetanus vaccinatie programma”. Onafhankelijke laboratoria vonden een sterilisatieformule in ieder van de geteste vaccins. In eerste instantie ontkende de WHO, later moesten te toegeven dat ze al een tiental jaren bezig waren met de ontwikkeling van een sterilisatievaccin. Niet alleen vanuit Kenia kwamen dit soort beschuldigingen, ook uit Tanzania, Nicaragua, Mexico en de Filipijnen.

Eveneens in 2014 betaalde de Gates Foundation voor het testen van een experimenteel HPV vaccin in afgelegen provincies van India. Ongeveer 1.200 kinderen kregen te maken met ernstige bijwerkingen en 7 overleden. De overheid van India heeft Gates en consorten inmiddels voor de rechter gesleept vanwege het lokken van kwetsbare meisjes in arme plattelandsgebieden en het daarna weigeren om medische bijstand te bieden aan de slachtoffers. De zaak loopt nog in het Hooggerechtshof.Een in 2017 gehouden onderzoek toonde aan dat een bij de WHO populair DTP vaccin meer Afrikaanse kinderen doodt dan dat het ziektegevallen voorkomt. Meisjes die waren geïnjecteerd met het vaccin lopen een tien keer grotere kans om te sterven dan kinderen die geen vaccinatie hebben gekregen. Ondanks dat alles weigert de WHO om dit dodelijke vaccin van de markt te halen en probeert het nog steeds zoveel mogelijk Afrikaanse kinderen richting spuit te duwen.

Er zijn talloze gezondheidsactivisten die inmiddels hebben gewezen op het feit dat Gates alles doet wat mogelijk is om de WHO weg te houden van projecten die echt ziekte onder kinderen in Afrika kunnen voorkomen, zoals schoon water, goede voeding en economische ontwikkeling.

Bill Gates echter heeft maar één motto en die is: Een goede gezondheid komt alleen via de injectiespuit.

Naast al het bovenstaande heeft deze man ook nog financiële belangen in farmaceutische bedrijven die vaccins produceren.

Kortom, alles zal uit de kast getrokken moeten worden om deze levensgevaarlijk vaccinatiemaniak te stoppen.

Meer informatie over vaccinatie:

Vaccinvrij