Meer vatbaar voor covid-19 virus na griepprik

Als er al virussen bestaan, dan gaat de huidige versie op een heel specifieke manier te werk.

Vooral ouderen, mensen met bestaande kwalen, medicijnslikkers, maar vooral ook zij die griepvaccinaties hebben gekregen, zijn vaker de klos.Iedere dag weer komen er voor wat betreft het coronavirus nieuwe dingen boven water. Intussen is bekend dat mensen boven een bepaalde leeftijd die kampen met allerlei ziektes en gebreken dikwijls te maken krijgen met serieuze complicaties. Dit zijn dan uiteraard ook nog eens de mensen die medicijnen slikken, waardoor ze nog sneller besmet/ziek raken dan een doorsnee mens en daarnaast spelen ook andere factoren nog een rol zoals overgewicht.

Al met al, als je van plan zou zijn de wereldbevolking wat “op te schonen”, dan zou dit virus de ideale doelgroep bereiken, want al die mensen vallen bijna zonder uitzondering in de categorie ongewenst vanuit het standpunt van de eugenetica. En dat is bij de satanische sekte die op dit moment wereldwijd aan de touwtjes trekt een favoriet onderwerp.

Er lijkt een verband te zijn met 5G, alhoewel het waarschijnlijk een brug te ver is om wat er nu wereldwijd gebeurt, alleen op 5G af te schuiven. Het meest waarschijnlijke scenario is dat er wel degelijk “iets” is ontwikkeld in een laboratorium dat heel specifiek te werk gaat en een bepaalde wisselwerking heeft met zaken zoals 5G. Om de verwarring compleet te maken kan 5G op zich ook de uitscheiding van genetische materiaal veroorzaken in een menselijk lichaam dat als twee druppels water lijkt op een virus.

Bovenop alle verwarring komt er nu nog een element bij dat wanneer je griepvaccins hebt ontvangen je meer risico loopt ernstig ziek te worden door covid-19.

Robert F. Kennedy Jr. heeft een wetenschappelijk onderzoek ontdekt, dat aantoont dat mensen die een griepvaccinatie hebben ontvangen 36 procent meer risico lopen om besmet te raken door het virus.

Het betreft een onderzoek dat door het Amerikaanse Pentagon in januari van dit jaar is uitgevoerd.

Klik op het plaatje voor grotere versie.

xxx

De reden dat dit verschijnsel zich voordoet noemt men “virus interferentie”, waarbij het griepvaccin ervoor verantwoordelijk is dat de betrokkene extra vatbaar is voor een coronavirus.

Uit een ander onderzoek van het Amerikaanse RIVM, CDC genaamd, uit 2018 blijkt dat kinderen jonger dan 18 die zijn gevaccineerd tegen de griep een veel groter risico lopen op een infectie met een zogenaamd respiratoir (luchtweg) virus, zoals coronavirussen.

De coronavirussen zijn een onderfamilie van virussen met positief enkelstrengig RNA als genetisch materiaal. Ze danken hun naam aan de krans (in het Latijn corona) rond de virusdeeltjes (virions). In de taxonomie vormen de echte coronavirussen de Orthocoronavirinae, tot en met 2018 de Coronavirinae genoemd. Dit is een onderfamilie van de Coronaviridae in de orde der Nidovirales. Vroeger werd de naam coronavirussen ook wel gebruikt voor alle Coronaviridae.

De groep "voorheen ongekarakteriseerde menselijke ademhalingsvirussen" werd voor het eerst geïdentificeerd in 1966 door June Almeida, een Schotse virologe, terwijl ze samenwerkte met David Tyrrell (toenmalig directeur van het Common Cold Research Centre in Salisbury in Wiltshire).[3] Tyrrell stelde voor om de nieuwe groep "coronavirussen" te noemen.


xxx

Daarnaast haalt Kennedy nog een aantal onderzoeken aan uit diverse landen die aantonen dat griepvaccinaties bij kinderen ervoor zorgen dat ze een veel grotere kans hebben op het krijgen van een infectie van de luchtwegen door een coronavirus.

Wanneer we alles op een rijtje zetten, dan ontstaat een aardig horrorscenario.

Om te beginnen heeft de medische industrie er de afgelopen decennia voor gezorgd dat er meer en meer mensen chronisch ziek worden. Dat wil zeggen dat al deze mensen medicijnen slikken en zoals we eerder hebben aangetoond zijn zij die bepaalde medicijnen slikken veel vatbaarder voor het virus dan mensen die dat niet innemen.

Alle bovengenoemde mensen hebben nog eens een sterk verminderd immuunsysteem, dus wanneer zij te maken krijgen met een infectie, dan zijn de gevolgen veel erger dan bij iemand met een goed werkend immuunsysteem. Als deze mensen vervolgens ook nog eens kampen met overgewicht, dan wordt het helemaal een precaire zaak.

De grootste groep chronisch zieke mensen vind je onder de ouderen. Dit zijn mensen die op een gegeven moment naar de huisarts zijn gestapt en vervolgens allerlei medicamenten begonnen te slikken, variërend van medicijnen tegen hoge bloeddruk, cholesterol en diabetes. Het zijn juist deze medicijnen die hen extra vatbaar maken voor covid-19.

Het is ook precies dezelfde groep die ieder jaar een oproep krijgt van de huisarts om een griepprik te komen halen en zoals we dan nu vernemen veroorzaakt dat nog eens een extra risico voor wat betreft coronavirussen.

Tel uit je winst.

Wanneer je al het bovenstaande bekijkt, is het ook logisch dat kinderen en jongere mensen over het algemeen weinig tot geen last hebben van dit virus en dat het de trouwe medicijngebruikers en griepprikhalers zijn die enorme risico’s lopen met dit virus.

Maar, wie denkt dat dit alles te maken heeft met het opschonen van de wereldbevolking moet toch wel een echte complotter zijn, want zoiets zou nooit in het hoofd opkomen bij weldoener en Antichrist Bill Gates.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl