Het officiele verhaal heeft de plaats ingenomen van de werkelijkheid

Er komt een punt bij de introductie van een officieel overheidsverhaal dat mensen niet meer weten hoe het eigenlijk begon.

Of, beter gezegd, ze herinneren zich hoe het begon, maar niet de propaganda waarmee het begon.


Niet dat het enig verschil maakt of en wat mensen zich wel of niet herinneren, want het officiële verhaal heeft de plaats ingenomen van de werkelijkheid.

Wat we nu meemaken hebben we eerder meegemaakt met de beruchte War on Terror na de aanslagen op de Twin Towers in New York en de daarop volgende Amerikaanse invasie en bezetting van Irak.

In de tweede helft van 2004 waren de meeste mensen in het Westen helemaal vergeten wat de propaganda met hen had gedaan en beschouwden ze de Iraakse verzetsbeweging als “terroristen”. Dit, ondanks dat Amerika het land was binnengevallen en had bezet zonder wat voor geldige reden dan ook.

Tegen die tijd was het meer dan duidelijk dat er geen WMD’s waren (weapons of mass destruction oftewel massavernietingswapens) en dat Amerika een land was binnengevallen dat haar niets had misdaan, haar niet had aangevallen en ook geen enkele bedreiging vormde. De inval en bezetting van Irak was derhalve een klassiek voorbeeld van een ongeoorloofde agressieve oorlogshandeling van de kant van Amerika.

Maar, dat alles maakte helemaal niets uit, want tegen die tijd was de Westerse bevolking dusdanig gehersenspoeld met de War on Terror dat dit verhaal de werkelijkheid volledig had vervangen. De kuddementaliteit was in werking getreden. Het is moeilijk te beschrijven hoe dit proces precies werkt. Het is een soort staat van functionele disassociatie. Het was niet zo dat de mensen de feiten niet kenden of dat ze de feiten niet begrepen. Ze wisten dat de Irakezen geen “terroristen” waren. Tegelijkertijd wisten ze zeker dat Irakezen wel “terroristen” waren, ondanks dat ze wísten dat de Irakezen dat niet waren.

Ze wisten dat er geen WMD’s waren en dat deze er ook nooit geweest waren en toch wisten ze zeker dat er wel WMD’s waren die gegarandeerd gevonden zouden worden, ondanks het feit dat ze niet bestonden.

Wat hierboven beschreven staat is afkomstig van auteur J.C. Hopkins die probeert te beschrijven wat er met mensen gebeurt wanneer ze worden blootgesteld aan (overheids) propaganda. Hij constateert dat mensen in een bepaalde staat verkeren waarin ze weten dat datgene wat ze geloven niet waar is. Niettemin worden ze gedwongen om het wel te geloven en dat doen ze dan ook, hoe ongelooflijk dat ook klinkt.

De reden dat ze dat doen is omdat de gevolgen van het niet geloven veel erger zijn dan het geloven van iets waarvan ze weten dat het niet waar is. Want, als je het officiële verhaal in twijfel trekt, dan word je automatisch buitengesloten van de groep. In veel gevallen verlies je je vrienden, je inkomen, je status en soms word je zelfs bestraft voor het niet geloven van het officiële verhaal.

Als kuddedieren in paniek raken, dan zoeken ze automatisch het midden van de kudde op, want daar zijn ze minder een prooi voor roofdieren dan aan de buitenranden of zelfs buiten de groep. Hetzelfde primitieve instinct vinden we terug bij mensen.

Het is dan ook het doel van ieder officieel verhaal om dat soort kuddementaliteit te creëren. Niet om mensen te misleiden, maar beter gezegd, om ze in verwarring te brengen en hen te terroriseren tot het punt waarop ze terugvallen op hun primitieve instincten en nog slechts gedreven worden door existentiële angst. In die staat doen feiten en waarheid er niet toe.

Wanneer een officieel verhaal eenmaal dat punt heeft bereikt, is het onaantastbaar geworden voor feiten en waarheid. Het heeft geen feiten meer nodig om zich te kunnen rechtvaardigen. Het rechtvaardigt zichzelf door te bestaan. Met argumenten valt het niet te penetreren. Het in discussie gaan met hen die geloven in het officiële verhaal is zinloos. Zij die erin geloven weten dat het niet waar is, dat ze irrationeel zijn, maar het kan ze niets schelen.

Dit is nu het punt waarop we zijn beland met het coronaverhaal.

Ondanks het feit dat er iets is dat ervoor zorgt dat oude mensen met onderliggende kwalen vaak sterven, is het duidelijk dat hier geen sprake is van een Zombie Apocalyps. Velen schijnen te geloven dat we hier te maken hebben met een soort alien terroristische dodelijke griep of een massavernietigingswapen in de vorm van een Virus of Mass Destruction, waardoor je doodgaat om het moment dat je het inademt.

En dat is niet zo vreemd, want als je de horrorverhalen in de mainstream media (MSM) hebt gevolgd, dan hoor en lees je verhalen waaruit blijkt dat we hier te maken hebben met een bijna allesvernietigend virus. Niet alleen zal het je longen kapotmaken en al je andere belangrijke organen uitschakelen om je vervolgens te doden met bloedklonters en Joost mag weten wat voor meer interne schade. 

Volgens alle artsen en medische experts die het officiële verhaal volgen, hebben we hier te maken met een virus dat anders is dan met wat voor virus we dan ook eerder in de geschiedenis van de mensheid te maken hebben gehad. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar het punt is dat de bevolking smeekt om het totalitarisme dat de machthebbers achter de schermen allang voor ogen hadden.

Ze eisen dat er een lockdown komt, dat ze worden opgesloten in hun eigen huizen, gedwongen worden om mondkapjes te dragen en anderhalve meter afstand te houden. Waarom dit alles zo is, zijn de meesten alweer vergeten.

Overal zie je strepen verschijnen op vloeren om aan te geven hoe je moet lopen. Er worden plekken gemarkeerd waar je mag gaan staan. Overal zie je borden om vooral thuis te blijven en overtreders van de regels van de nieuwe maatschappij worden zwaar beboet. Vanuit scholen worden nu al richtlijnen aangegeven voor als de school weer begint, waaronder dat kinderen niet meer aan hun gezicht mogen zitten op school.

Miljoenen mensen downloaden vrijwillig contact tracering apps, zodat overheden en grote bedrijven iedere stap die ze doen kunnen volgen.

Het internet is een Orwelliaans koor geworden van hysterische, schreeuwende, schijnheilige drammers die luidkeels eisen dat iedereen zich aan de voorschriften houdt. Grote techbedrijven en overheden censureren alle stemmen die protesteren tegen de gang van zaken. Wij bereiken nu zo langzamerhand een niveau van gefabriceerde massahysterie die zelfs Joseph Goebbels zich niet had kunnen voorstellen.

Ondertussen doet de medische industrie al het mogelijke om het aantal coronadoden op te schroeven en zelfs als je bent opgegeten door een haai, ben je nog aan het coronavirus overleden.

Door experts werden/worden er verhalen rondgestrooid dat we misschien wel miljoenen doden konden verwachten en ondanks alle pogingen daartoe zijn we daar in de verste verte niet bij in de buurt gekomen.

In Zweden waar geen lockdown was gaat het goed en net zoals er geen WMD’s waren, zo is er nu ook geen Virus of Mass Destruction.

Wat er wel is, is het officiële verhaal met het “nieuwe normaal”. Net zoals met de War on Terror is het een wereldwijd verhaal. Wat we nu hebben meegemaakt is als de pilot van een nieuwe serie en hoe totalitair deze serie zich gaat ontwikkelen is nu nog niet helemaal duidelijk, maar zoals J.C. Hopkins besluit: “Ik wacht de rest van de serie af met angst en beven”.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl