Steeds vaker zie je dat artsen naar buiten treden met een verhaal dat aanzienlijk afwijkt van wat de mainstream media (MSM) ons voorschotelen over de coronacrisis.

Zo is er nu een Britse chirurg die verklaart dat datgene wat virus wordt genoemd niets anders is dan genetisch materiaal en dat wij ons moeten voorbereiden op de Hunger Games maatschappij.


We hebben nu al een aantal keren artsen gehad (zoals hier en hier) die de moed hadden om naar voren te komen en de waarheid te vertellen over een pandemie die aan het grote publiek wordt verkocht als “levensgevaarlijk”.

Aangezien de meesten van ons leken zijn op medisch gebied zijn we afhankelijk van wat specialisten uit het vakgebied ons vertellen en nee, Bill Gates hoort daar niet bij. Die heeft net zoveel medische kennis als de automonteur op de hoek van de straat, hoewel hij wel het gehele gezondheidsbeleid van de wereld bepaalt.

Iemand die wel een medische opleiding heeft genoten is Dr M.I. Adil. Oorspronkelijk afkomstig uit Pakistan, woont en werkt in het Verenigd Koninkrijk, heeft ook de Britse nationaliteit en werkt als chirurg in een Brits academisch ziekenhuis en is al 30 jaar lang voorzitter van een aantal grote medische organisaties.

Niet bepaald een beginneling op medisch gebied en hij heeft een uitgesproken mening over de pandemie en het coronavirus. Hij heeft het dan ook over een zogenaamde pandemie en hij beantwoordt de vraag of er überhaupt een virus bestaat dan ook met een kort en bondig: “Nee”.

Wat het volgens hem wel is, is een hoax, opgezet door de 1 procent aan de top die volgens hem bezig zijn met het opzetten van een Hunger Games maatschappij. Hij spreekt over een piramide met de machtige 1 of 2 procent aan de top en dan de grote middenlaag die wordt gevormd door tirannieke overheden, wrede legers en politiemachten om de wens van de top van de piramide uit te voeren.

Hij vertelt verder dat in januari van dit jaar de Chinezen ontdekten dat er een paar honderd mensen doodgingen aan een ziekte die alle kenmerken van een ernstige griep vertoonden en/of andere luchtwegproblemen hadden. Toen men monsters nam van het vocht in de longen, trof men daar wat genetisch materiaal aan en men noemde dit genetisch materiaal covid-19 (corona).

Volgens Dr. Adil is er tot nu toe nog geen enkele onderzoeker geweest die heeft kunnen aantonen dat het covid-19 virus bestaat.

Verder zegt hij dat de tests heel onbetrouwbaar zijn en dat als mensen positief testen dit komt doordat men net als de Chinezen genetisch materiaal aantreft, dat dit absoluut geen virus is, maar dat hier sprake is van exosomen, een uitscheiding door beschadigde cellen waarover wij eerder uitgebreid hebben geschreven. Hij schrijft die uitscheiding van de cellen toe aan zaken zoals de stress waar veel mensen op dit moment in verkeren, griep, kanker, longonsteking en wij willen daar celstress door 5G aan toevoegen.

Ook heeft hij heel veel kritiek op de doodsoorzaak die aan overleden mensen wordt toegekend en het is een verhaal dat we al vele malen hebben gehoord. Mensen gaan dood aan allerlei oorzaken, waaronder kanker, maar op het overlijdenscertificaat komt te staan: overleden door het coronavirus. En dat dat vaak ook onder druk gebeurt verklaarde ook Dr Erickson in het video interview in dit artikel.

Dr. Adil is er heilig van overtuigd dat de coronahoax in het leven is geroepen door de 1 tot 2 procent aan de absolute top van de piramide om op deze manier grote veranderingen in de maatschappij tot stand te kunnen brengen.

Voor zover wij hebben kunnen natrekken, bestaat deze Dr. Adil wel degelijk en woont en werkt hij in het Verenigd Koninkrijk. Hoe lang nog na het maken van onderstaande video is natuurlijk nog maar de vraag, want vooraanstaande artsen die uit de school klappen kunnen ze bij de gevestigde orde even niet gebruiken. (Redactie: wij hebben de video beschikbaar in het geval deze weer is weg gecensureerd.)