Je hebt niet mijn toestemming

Als makke schapen zullen mensen de app downloaden waarmee alles wat zij doen getraceerd zal worden.

Voor de “bestrijding van het virus”, maar als je niet mee wilt doen, is hier een oplossing.


 
 
Het zal misschien even moeilijk zijn, maar als je leven je lief is, dan zorg je ervoor dat autoriteiten zo weinig mogelijk over jou te weten kunnen komen. Ieder mens dat ze niet kunnen traceren is er één en hoe meer er niet meedoen met die overheidsspionage des te minder is de kans dat ze ook van jou een digitale slaaf kunnen maken.

Het beste zou zijn om die smartphone in de gracht te gooien, maar als je dat een stap te ver is, is het volgende in ieder geval een tussenoplossing. Een oplossing die wij ontvingen via een trouwe lezer (dank!).

Aan al mijn contacten die van plan zijn de COVID-19-app te installeren:

Verwijder mij aub van je telefoonlijst met contacten, evenals WhatsApp en Facebook, voordat je deze app op je smartphone installeert.

Je hebt NIET mijn toestemming om mijn telefoonnummer te gebruiken in verband met je app om mijn persoon te identificeren, te volgen of te lokaliseren. Maar als je deze app hebt, zullen al je contacten bekend zijn en hun contacten ook, zelfs als dit tegen hun is wil +  zonder hun medeweten of toestemming !

Met dit programma hebben we gezien wat er in China gebeurt. We keurden hun 'social credit system' af en nu komt het via deze app tot bij ons !! Ik hoop dat niemand van jullie dit zal downloaden, maar als je dat wél van plan bent, moeten we onze elektronische banden verbreken.

Ik zal deze app niet gebruiken, ik wil/zal mijn contacten beschermen en ik hoop dat jullie allemaal hetzelfde zullen doen.

Bedankt voor jullie begrip.

À tous mes contacts qui ont l'intention d'installer l'application COVID-19:

Veuillez me supprimer de la liste de contacts de votre téléphone, ainsi que WhatsApp et Facebook, avant d'installer cette application sur votre smartphone.

Vous n'avez PAS mon consentement pour utiliser mon numéro de téléphone en relation avec votre application pour identifier, suivre ou localiser ma personne. Mais si vous avez cette application, tous vos contacts seront connus et leurs contacts aussi, même si cela est contraire à leur volonté + à leur insu et sans leur consentement !
Nous avons vu ce qui se passe en Chine avec ce programme. Nous avons désapprouvé leur «système de crédit social» et maintenant il arrive ici chez nous, via cette application !! J'espère qu'aucun de vous ne le téléchargera, mais si vous avez l'intention de le faire, nous devons couper nos liens électroniques.
Je n'utiliserai pas cette application, je protégerai mes contacts et j'espère que vous ferez tous de même.

Merci pour votre compréhension.

 

To all my contacts who intend to install the COVID-19 app:

Please delete me from your phone contact list, as well asWhatsApp and Facebook, before installing this app on your smartphone.

You do NOT have my consent to use my phone number in connection with your app to identify, track or locate my person.

But if you have this app: all your contacts will be known and their contacts will be known as well, even if this is against their will + without their knowledge or consent !

We have seen what is going on in China with this program. We disapproved of their 'social credit system' and now it is coming to us too, via this app!! I hope none of you will download it, but if you intend to, we must cut our electronic ties.

I will not use this app, I will protect my contacts, and I hope you will all do the same.

Thank you for your understanding.

 
Para todos mis contactos que tengan la intención de instalar la aplicación COVID-19:

Elimíneme de la lista de contactos de su teléfono, así como de WhatsApp y Facebook, antes de instalar esta aplicación en su teléfono inteligente.

NO tienes mi consentimiento para usar mi número de teléfono en relación con tu aplicación para identificar, rastrear o localizar a mi persona.

Pero si tienes esta aplicación, todos tus contactos serán conocidos y los suyos también, incluso si esto va en contra de su voluntad + sin su conocimiento o consentimiento !
Hemos visto lo que está sucediendo en China con este programa. ¡Desaprobamos su 'sistema de crédito social' y ahora llega a nosotros a través de esta aplicación! Espero que ninguno de ustedes lo descargue, pero si lo desean, debemos cortar nuestros lazos electrónicos.
No utilizaré esta aplicación, protegeré a mis contactos y espero que todos hagan lo mismo.

Gracias por su comprensión.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl