Uit een nieuw Australisch onderzoek blijkt dat er sporen zijn aangetroffen van menselijke interventie in het coronavirus.

Ook blijkt dat het virus langere tijd is gecultiveerd in een laboratorium om specifiek menselijke cellen aan te vallen.Het virus dat de hele wereld in haar greep heeft wordt door ons meestal coronavirus genoemd, door anderen weer covid-19 en de wetenschappers gebruiken vaak de benaming SARS-CoV-2.

Uit een nieuw in Australie uitgevoerd onderzoek (in de bronlink wordt Australië per abuis vertaald als Oostenrijk/Austria. Adelaide en de betreffende universiteit liggen in echter Australië) blijkt dat het bovengenoemde virus is gecultiveerd in een laboratorium en geoptimaliseerd om specifiek menselijke cellen aan te vallen.

Het onderzoek werd geleid door Nikolai Petrovsky van de Flinders universiteit in Adelaide en het onderzoeksteam ontdekte dat het coronavirus geoptimaliseerd is voor het penetreren van menselijke cellen in plaats van dierlijke. Hierdoor is de theorie dat het virus van dier op mens zou zijn gesprongen op een markt in Wuhan zeer onwaarschijnlijk geworden.

Wat het team ontdekte is iets waar wij al eerder over schreven en dat is dat dit virus zich erg gemakkelijk bindt aan de zogenaamde ACE2 receptoren in het menselijk lichaam.

Maar, laten wij kijken naar een aantal feiten en dan mag iedereen voor zich oordelen of we hier te maken hebben met een complot of niet.

Enige tijd geleden schreven wij al dat mensen van Aziatische afkomst meer kans hadden om dit virus te krijgen dan hun niet Aziatische soortgenoten. Dit heeft alles te maken met een bepaalde receptor in het menselijk lichaam, ACE2 genaamd, waaraan dit virus zich heel gemakkelijk bindt. Feit is dat mensen van Aziatische afkomst over meer ACE2 receptoren beschikken dan bijvoorbeeld Europeanen en Afrikanen en daardoor vatbaarder zijn voor het virus.

Echter, wat wij toen niet wisten, maar nu wel, is dat een heel groot deel van de Europese en ook Amerikaanse bevolking wel degelijk beschikt over een groter aantal ACE2 receptoren dan gedacht en dat dit dus ook de mensen zijn die vatbaarder zijn voor het virus dan mensen die niet die grote aantallen van die receptoren hebben.

Welke mensen hebben die grotere aantallen ACE2 receptoren?

Mensen die al ziek en verzwakt zijn, want zij slikken de medicijnen die deze hogere aantallen ACE2 receptoren veroorzaken(!)

Mensen met een hartziekte, hoge bloeddruk en/of diabetes slikken vaak medicijnen die ACE remmers worden genoemd en het is dit soort medicijnen wat het gehalte ACE2 in de cellen verhoogd. Ze hebben dit gedaan volgens cardioloog professor Leonard Hofstra, omdat de ACE2 receptor een stof aanmaakt die goed is voor het hart en de bloeddruk verlaagt.

Hij zegt dat het coronavirus op een geniepige manier misbruik maakt van het bloeddruk verlagend systeem:

Het coronavirus heeft een bindplaats die veel lager in de luchtwegen zit, net als het sars-virus. Deze bindplaats is de zogeheten ACE2-receptor. Daarom leidt besmetting met het coronavirus veel vaker tot een virale longontsteking die best moeilijk te behandelen is. Fascinerend is dat de bindplaats voor het coronavirus, de ACE2-receptor, normaal gesproken een stof aanmaakt die goed is voor ons hart en de bloeddruk verlaagt. Het coronavirus ’misbruikt’ daarmee een systeem wat normaal gesproken beschermend voor ons is en maakt ons vervolgens ziek.”

Gevolg van dit alles is uiteraard dat mensen met een verhoogde concentratie ACE2 niet alleen een grotere kans hebben om besmet te worden, het zijn ook nog eens de mensen die vaak al een sterk verzwakt immuunsysteem hebben omdat ze ouder zijn en chronisch ziek.

En dus krijgt je dit soort resultaten.

Uit onderzoek onder de eerste 72.000 patiënten blijkt dat patiënten met een onderliggende hartziekte maar liefst een vijf keer zo hoge kans hebben (10.5%) op overlijden dan mensen zonder hartziekte (2.3%). „Maar ook patiënten met andere ziekten blijken een hogere kans te hebben op overlijden. Voor patiënten met diabetes (7.3%) of hoge bloeddruk (6.0%) is de kans twee tot drie keer zo groot als het gemiddelde.

Wanneer je al het bovenstaande koppelt aan het feit dat het coronavirus een HIV element bevat dat kunstmatig is toegevoegd aan het virus, dan wordt het helemaal sinister, want zoals wij eerder schreven:

Deze onderzoekers zeggen dat het virus een HIV mutatie bevat waardoor het zich heel gemakkelijk aan een in het menselijk lichaam aanwezige receptor bindt (ACE2 receptor) waardoor het ongeveer 1.000 keer meer besmettelijk is dan het SARS virus.

De onderzoekers in Australië noemen niet het HIV element, maar wel dat zij geloven dat dit virus specifiek is gemaakt om door te dringen in menselijke cellen en dat dit ook niet van vandaag op morgen is gebeurd, maar dat dit virus langere tijd heeft geleefd in menselijke cellen, waarschijnlijk in een laboratorium.

Omdat dit virus vooral menselijke cellen penetreert en veel minder de dierlijke, is het nog een extra argument om te concluderen dat het absoluut niet afkomstig is van een vleermuis.

Volgens Dr. Petrovsky is uit hun onderzoek ook gebleken dat het virus niet even snel is gemaakt, maar gedurende langere tijd gecultiveerd. Waar het team zich verder niet over uitspreekt is of dit virus dan per ongeluk of bewust is ontsnapt uit een laboratorium.

Verder zegt Petrovsky dat ze niet hebben kunnen ontdekken of er kunstmatig genen zijn toegevoegd aan het virus. Maar, zo zegt hij, dit moet niet worden gezien als bewijs dat dit virus niet het resultaat is van menselijke manipulatie.

De manier waarop dit namelijk gedaan kan worden is een langzamer proces dan het genetisch manipuleren en zal waarschijnlijk enkele jaren vergen. Het is dan een proces waar bijvoorbeeld een virus van een vleermuis gedwongen kan worden om zich aan te passen aan menselijke cellen. Het resultaat daarvan is een virus dat heel erg besmettelijk is voor mensen, maar voldoende is veranderd waardoor het niet meer lijkt op het originele vleermuisvirus.

Petrovsky zegt verder dat hun onderzoek aantoont dat er een aantal ongewone kenmerken zijn vastgesteld bij dit virus zoals optimale aanpassing om in  menselijke cellen te kunnen doordringen, wat dan weer wijst op menselijke interventie ergens in de evolutie van Covid-19. Ook zegt hij dat niemand er nog in is geslaagd om bewijs te leveren dat dit specifieke virus aanwezig is in dieren, waardoor de theorie dat het van dieren afkomstig zou zijn, geen standhoudt.

Als laatste vindt Petrovsky dat er een diepgaand onderzoek moet worden ingesteld naar de omstandigheden in het laboratorium in Wuhan om uit te zoeken of dit virus daar is gekweekt en ontsnapt.

Waarmee we nu beland zijn in een situatie waarbij wetenschappers verschillende theorieën aanhangen. Er is een groep die zegt dat het een natuurlijk virus is die op één of andere manier van dier op mens terecht is gekomen, er zijn wetenschappers zoals nu Dr. Petrovsky, die zeggen dat het een door mensen gekweekt virus is dat afkomstig is van een vleermuis maar dat zich in de loop der jaren in een laboratorium gedwongen heeft aangepast aan menselijke cellen en er zijn artsen en wetenschappers die zeggen dat het virus helemaal niet bestaat.

En om het helemaal gecompliceerd te maken, wordt bij de bevolking getest op genetisch materiaal (exosomen) dat vervolgens het label covid-19 krijgt opgeplakt maar in werkelijkheid ook veroorzaakt kan zijn door dingen zoals 5G en andere factoren zoals heel veel stress.