Articaïne hydrochloride, of kort gezegd articaïne, is een veel gebruikt verdovingsmiddel door tandartsen en kaakchirurgen, maar het kan een gevaarlijk medicijn zijn.

Het kan namelijk leiden tot permanente beschadigingen aan het zenuwweefsel, de zogenoemde permanente paresthesie, en aanhoudende pijnen.

De symptomen zijn bij de meeste patiënten mild, maar bij anderen zijn de bijwerkingen van het middel permanent. Vaak pas beginnend tot maximaal vijf weken na de dag van de verdoving.

Het probleem is dat niemand de aandoeningen associeert met de verdoving, de huisarts kan niets vinden en het ziekenhuis evenmin. Het middel wordt inmiddels al 30 jaar gebruikt.

In de Amerikaanse staat Texas is de producent van het middel Septocaïne, Septodont, aangeklaagd. Septocaïne is een merknaam voor articaïne op de Amerikaanse markt. Septodont wordt door de rechter verantwoordelijk gehouden voor de schade als gevolg van gebrekkige informatie over de veiligheid en de effectiviteit van het middel. De eiser kreeg een schadevergoeding van $300.000 voor pijn, onnodig lijden en gemaakte medische kosten.

Het middel is echter niet van de markt gehaald en wordt nog op grote schaal gebruikt. In Nederland wordt het middel geproduceerd onder de namen Ultracain, Septanest, Ubitesin, Citocartin en Loncarti.

Er treden regelmatig verschillende problemen op nadat het middel is gebruikt. Een aantal bijwerkingen zijn: aantasting van het zenuwstelsel en immuunsysteem, hoge koorts, maag-darmklachten, aangezichtspijnen, hoofdpijn, hartklachten, astmatische en epileptische aanvallen, vermoeidheid en een algeheel ziek gevoel, blijvende tintelingen in vingers en tenen, spieruitval in armen en/of benen, vage klachten zonder herleidbare afwijkingen en tremoren of spasmen. In de bijsluiter van het middel worden bovendien hartritmestoornissen als een risico aangegeven.

Bosscher Stichting

Nu wordt dit middel onder veel verschillende namen geproduceerd. Een volledige lijst kunt u vinden op de website van de Bosscher Stichting. Mocht u uw tandarts willen vragen naar de verdoving, dan is deze lijst zeer handig. Deze stichting is opgericht omdat er vele beschadigden zijn in Nederland en de rest van de wereld. Het doel is tandartsen te informeren over het gevaar van articaïne en daarnaast registreert de stichting slachtoffers. De stichting geeft bovendien een overzicht van de minder schadelijke verdovingsvloeistoffen.

De meeste mensen weten niet dat hun klachten wellicht in de tandartsstoel zijn ontstaan. Dit ook omdat articaïne wellicht sluimerend kan werken. Op een aantal Amerikaanse sites delen slachtoffers van het middel Septocaïne hun ervaringen en klachten.

Lareb

Het terugkerende probleem is dat deze mensen vaak niet serieus genomen worden door hun tandarts. De tandarts gelooft in zijn product en de machtige farmaceuten die achter het middel staan. Klachten die worden ervaren na een verdoving kunnen worden gemeld bij het Lareb. Deze stichting verzorgt de landelijke registratie en evaluatie van bijwerkingen van geneesmiddelen in Nederland.

De vraag is of dit een herhaling kan worden van de amalgaamproblematiek. Deze nieuwe stof articaïne is moleculair gezien anders dan andere verdovende stoffen, omdat het anestheticum in plaats van een benzeenring een thiofeenring heeft.

Ultracain, evenals Septanest, bevat articaïne dat een bewezen neurotoxisch gif is door de aanwezigheid van een thiofeenring. Door deze toevoeging verschillen Ultracain en Septanest van alle andere anesthetica. Een betere keuze bij de tandarts zijn middelen zoals Xylocaïne of Citanest. Bespreek dit rustig met uw tandarts.

Ruggenprik

Overigens wordt dezelfde stof (articaïne) gebruikt in ruggenprikken, waardoor een narcose sneller is uitgewerkt. Dat is praktisch voor de ziekenhuizen omdat de patiënten een aantal uren eerder naar huis kunnen. Vraag ook daar om een middel zonder articaïne.

Mocht u meer informatie willen over deze stof of denkt u beschadigd te zijn, dan kunt u een email sturen naar met als titel 'articaïne'. Bij voldoende reacties zullen wij op korte termijn een informatiemiddag organiseren. Niburu zal beschadigden zo goed mogelijk ondersteunen.

TROS Radar heeft in december 2010 aandacht besteed aan articaïne. Deze uitzending kunt u hier terugkijken.

Gerelateerd: Het effect van neurotoxinen uit amalgaamvullingen