Het begrip virus is een bedenksel van Nederlandse wetenschapper

ook coronavirus bestaat nietStaatsvijand nummer één is volgens de mainstream media een virus, waarvan de komst in de vorm van een tweede golf wordt gevreesd.

Ironische van dit alles is, dat het woord virus ooit is bedacht door een Nederlandse wetenschapper en dat zelfs rechtbanken oordelen dat (bepaalde) virussen niet bestaan.Ons hele land is de afgelopen tijd in rep en roer geweest vanwege een "gevaarlijk virus". Een virus dat zorgt voor dood en verderf, tenzij de bevolking precies doet wat de overheid voorschrijft en voortaan als een soort gedresseerde apen door het leven gaan in wat diezelfde overheid aan het publiek probeert te verkopen als "het nieuwe normaal".

Maar, wat als men diezelfde overheid zou vragen om te bewijzen dat dit virus echt is, echt bestaat en niet zomaar een verzinsel is van geleerd uitziende mensen in witte jassen die op dit moment niet weten wat ze overkomt, want zij hebben klaarblijkelijk de macht om een heel volk gevangen te zetten.

Maar wat als het volgende waar is:

Hoe bedenk je het! Artikel in een gerenommeerd magazine geeft uitsluitsel. Een Nederlands bioloog heeft het “virus” bedacht. Niet aangetoond, niet bewezen, niet geïsoleerd, niet gevangen, niet gepakt, niet gefotografeerd, niet gefimd, maar……. BEDACHT!

En wanneer we naar dit gerenommmeerd magazine gaan (Historisch Nieuwsblad), dan staat er inderdaad een artikel met de titel: De man die het virus bedacht.

In dat artikel staat onder andere:

Wetenschappers die nu wereldwijd het nieuwe coronavirus onderzoeken, werken in de voetsporen van Martinus Willem Beijerinck. Deze Nederlandse bioloog bedacht dat onvoorstelbaar kleine ‘wezentjes’ – nog kleiner dan bacteriën – ziekten konden veroorzaken. Hij doopte ze ‘virus’ en had een curieus idee over hun samenstelling.

Volgens hem was er sprake van een contagium vivum fluidum, een levende, vloeibare besmetter. Hij doopte hem ‘virus’.


Kortom, Beijerinck had nooit een virus gezien, maar nam simpelweg aan dat die moest bestaan, want hoe zou anders een bepaalde ziekte worden veroorzaakt als het niet kwam door een bacterie. Bovendien dacht hij dat een virus een levend organisme was.

Maar, dan gaat het artikel verder:

Maar in zijn laatste jaren, na zijn pensionering, keken wetenschappers nog eens goed naar Beijerincks onderzoek en bleek het toch relevant. Het had het nodige schaafwerk nodig – virussen bleken niet vloeibaar en zelfs niet levend – maar bevatte een belangrijke kern: er waren ziekteverwekkers, stukken kleiner dan bacteriën, die zich voortplantten in cellen van levende wezens. 

Dus, nu hebben we niet bewezen virussen, die niet levend zijn. Dit is weer in totale tegenstelling met Scientas vijf jaar geleden die beweert dat virussen wel degelijk levende wezens zijn:

Onderzoek naar de evolutie van virussen suggereert dat virussen – in tegenstelling tot wat sommige onderzoekers denken – echt levende wezens zijn.

Dus, virussen bestaan omdat Beijerinck heeft bedacht dat ze bestaan, eerst waren ze levend, toen niet levend, en daarna toch weer wel levend, of in een andere volgorde. Doet er ook allemaal niet toe, maar uit al die berichten blijkt dat niemand ondubbelzinnig heeft aangetoond dat virussen bestaan. Anders hadden we geen oeverloze discussie gehad over of ze nu wel of niet levend zijn. Als jij tenslotte een hond als huisdier hebt, zie je snel genoeg of het een levend wezen is of niet, maar met een virus schijnt dit niet zo goed te lukken.

Mensen die ook grote moeite hebben met het geloven dat virussen bestaan, zijn rechters in Duitsland. Zoals wij een aantal jaren geleden schreven oordeelde een Duits gerechtshof dat in ieder geval mazelenvirussen niet bestaan. Dit weerhoudt de complete wereld er niet van om de bevolking als een gek te vaccineren tegen dit niet bestaand virus.

Door preventieve vaccinatie van volwassenen en vooral kinderen tegen mazelen heeft de farmaceutische industrie de laatste 40 jaar miljarden verdiend. De rechters van het Duitse federale hooggerechtshof (BGH) bevestigden evenwel in een recente uitspraak dat een mazelenvirus niet bestaat. Voorts: Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek in de wereld dat het bestaan van dergelijke virussen dusver kon bewijzen. Dit roept de vraag op wat er werkelijk werd geïnjecteerd in miljoenen burgers de afgelopen decennia. Volgens het arrest van de Hoge Raad, hoeft dat geen vaccin tegen een mazelen (virus) te zijn geweest.

Ook nu met de coronacrisis komen er artsen die zeggen dat zij ervan overtuigd zijn dat een virus en dus ook het coronacvirus, niet bestaat zoals wij onlangs schreven:

Iemand die wel een medische opleiding heeft genoten is Dr M.I. Adil. Oorspronkelijk afkomstig uit Pakistan, woont en werkt in het Verenigd Koninkrijk, heeft ook de Britse nationaliteit en werkt als chirurg in een Brits academisch ziekenhuis en is al 30 jaar lang voorzitter van een aantal grote medische organisaties.

Niet bepaald een beginneling op medisch gebied en hij heeft een uitgesproken mening over de pandemie en het coronavirus. Hij heeft het dan ook over een zogenaamde pandemie en hij beantwoordt de vraag of er überhaupt een virus bestaat dan ook met een kort en bondig: “Nee”.

Wat het volgens hem wel is, is een hoax, opgezet door de 1 procent aan de top die volgens hem bezig zijn met het opzetten van een Hunger Games maatschappij. Hij spreekt over een piramide met de machtige 1 of 2 procent aan de top en dan de grote middenlaag die wordt gevormd door tirannieke overheden, wrede legers en politiemachten om de wens van de top van de piramide uit te voeren.

Hij vertelt verder dat in januari van dit jaar de Chinezen ontdekten dat er een paar honderd mensen doodgingen aan een ziekte die alle kenmerken van een ernstige griep vertoonden en/of andere luchtwegproblemen hadden. Toen men monsters nam van het vocht in de longen, trof men daar wat genetisch materiaal aan en men noemde dit genetisch materiaal covid-19 (corona).

Volgens Dr. Adil is er tot nu toe nog geen enkele onderzoeker geweest die heeft kunnen aantonen dat het covid-19 virus bestaat.

En op basis van al het bovenstaande moet ons land nu straks een "coronawet" aannemen die ons formeel moet "beschermen tegen de gevolgen van het virus". Een virus waarvan Mark Rutte en Hugo de Jonge niet kunnen aantonen dat het bestaat, maar in naam daarvan alles en iedereen, levend of niet levend, om zeep helpen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl