Wij zijn meesters in het projecteren van angsten uit het verleden naar de toekomst

stress gezondheid problemenAls ik vraag ‘hoe gaat het met je’ dan zeg je ‘fantastisch’ of ‘druk, druk, druk’, wat nog met trots gezegd wordt ook.

Maar in wezen ben je onzeker, lijd je onder angsten, doe je dierbaren pijn en ben je onbetrouwbaar.Wij leven in tijden waar veel mensen kampen met stress en uiteraard is dit niet echt bevorderlijk voor een goede gezondheid. Bij Orjana is een nieuwe column verschenen van Dr. Roel Veldhuizen, waar deze nader ingaat op het fenomeen stress en gezondheid met tips die wellicht ook jou kunnen helpen.

We hebben nu gezien dat het geloofssysteem voor iedereen andere zekerheden c.q. waarheden bevat. De meesten van ons houden in hun hele leven krampachtig vast aan hun persoonlijke geloofssysteem, hun persoonlijke waarheden en proberen anderen de hele dag daarvan te overtuigen. Luister vooral goed om erachter te komen wat ze nou eigenlijk echt proberen te zeggen. Deze verschillende waarheden zijn dan ook vaak de bron van vele conflicten en zelfs oorlogen.

In eerste instantie zijn het jouw ouders die het fundament van jouw geloofssysteem bepalen. Jouw ouders en volwassenen in jouw directe omgeving leven in een bepaald land met meestal een eigen cultuur met alle normen en waarden die daarbij horen. Het heet dan ook jouw vader- of moederland. Elk land heeft in de loop der eeuwen zijn/haar cultuur ‘gecultiveerd’ en dat is of je wilt of niet onderdeel van jouw geloofssysteem en dus jouw waarheid.

Zo gaat het in alle zichzelf respecterende landen, allemaal met hun eigen cultuur en religies. Die kunnen nogal eens van elkaar afwijken, van ‘open minded’ tot streng orthodox en/of streng religieus.

Als jij om de een of andere reden naar een ander land emigreert, dan kom je in contact met een andere cultuur, met mensen met een ander geloofssysteem.

Jouw geloofssysteem is voor jou de waarheid, een andere waarheid is altijd een bedreiging.

De emigrant heeft met zijn/haar geboorteland een sterke band, dat land is zijn/haar waarheid. Meestal zie je dat dat vele generaties lang blijft bestaan.

In het land van herkomst liggen de wortels van jouw geloofssysteem, dat wordt zeker nog eens bevestigd doordat jij een paspoort hebt van jouw geboorteland. Ook al krijg je nog een paspoort van het land waar je naartoe geëmigreerd bent, ‘jouw hart’ zal vrijwel altijd bij jouw vader-/moederland blijven.

In ons geloofssysteem zitten dus conflicten met andere culturen ingebouwd.

Beide geloofssystemen botsen, de bestaande cultuur voelt zich bedreigd, het geloofssysteem van de emigrant voelt zich gefrustreerd. De botsingen die hierdoor ontstaan vallen onder het hoofdje discriminatie en racisme.

Wat mij betreft is discriminatie en racisme alom aanwezig en inherent aan de verschillen binnen onze geloofssystemen. Ontkenning van deze verschillen zullen de problemen alleen maar versterken. Discriminatie en racisme horen bij de mens met hun totaal verschillende geloofssystemen en is gebaseerd op angst.

Discriminatie en racisme zijn ‘grote’ woorden en ik vraag me af of het gebruik ervan wel past bij essentiële verschillen van geloofssystemen bij verschillende culturen.

Gewapend met deze kennis kunnen we proberen onze angsten die veelal zijn gebaseerd op vooroordelen en veronderstellingen, onder controle te krijgen.

Als je weet waar die angst vandaan komt is het wellicht makkelijker om meer begrip voor elkaar te krijgen. Een multiculturele samenleving is een samenleving met mensen uit verschillende culturen met in wezen totaal verschillende geloofssystemen, dat maakt het integreren bijna onmogelijk.

Boetes, straffen of onuitvoerbare regelgeving rond ‘discriminatie en racisme’ zijn totaal zinloos en zal ons verder uit elkaar drijven. Ik begrijp nu wel waarom ik geneigd ben te discrimineren en me schuldig maak aan racisme, dat alleen al maakt mij toleranter.

Mijn geloofssysteem met zijn ‘waarheden’ moet opengebroken worden. De ‘Sinterklazen’ moeten ontmaskerd worden. Dat geldt natuurlijk voor beide kanten, maar begin altijd bij jezelf.

We moeten leren dat ‘alles relatief is’, de ‘waarheid’ bestaat niet.

De relativiteitstheorie van Einstein van het jaar 1905 geeft geen ruimte aan zekerheden, maar deze werkelijkheid wordt terzijde geschoven en is voor velen zeer bedreigend. Wij krijgen op de lagere en middelbare school heel veel ouderwetse en achterhaalde werkelijkheden als leerstof. Maar geen woord over de Relativiteitstheorie en de relatie tussen Massa en Energie, E=Mc2 van Einstein en bijvoorbeeld de Kwantumfysica of over ons geloofssysteem. Het zou ons in ieder geval dichter bij de werkelijkheid brengen en vele facetten van onszelf, deze wereld en het universum beter leren begrijpen.

Het wordt dus tijd om het onderwijs te vernieuwen, oude waarden en waarheden houden op te bestaan, zij staan ‘de vernieuwing’ in de weg. De communicatie is totaal veranderd, ongekend voor hen die voor 2000 zijn geboren, de snelheid en impact van de informatie is onvoorstelbaar groot. Dit gaat heel veel invloed hebben op het geloofssysteem van deze en volgende generaties.

Voor hen die met de oude waarheden zijn grootgebracht zijn het vooral de begrippen ‘goed en slecht’ die hun geloofssysteem domineren, het zijn hun Sinterklazen. Elk pasgeboren kind is goed en deugt. Goed en slecht bestaan niet, dat zijn begrippen die ons worden opgedrongen, zo zijn we geconditioneerd.

In het dierenrijk is dit niet aan de orde. Goed of slecht, lief of stout, juist of onjuist, mooi of lelijk, dik of dun, dom of slim, gehandicapt of ‘normaal’, zwart of wit, zijn waarden die alleen mensen kunnen verzinnen om zichzelf te onderscheiden, om hun ego op te pompen. Eigenlijk lopen er op deze wereld alleen ego’s rond, de een nog groter dan ander, ik, ik, ik.

Het grootste deel van de dag zijn we bezig ons geloofssysteem uit te dragen, zie mij eens, ik ben goed, mooi en intelligent. Maar in wezen ben je onzeker, lijd je onder angsten, doe je dierbaren pijn, ben je onbetrouwbaar enzovoorts.

Het ergste is dat je het niet door hebt en als ik vraag ‘hoe gaat het met je’ dan zeg je ‘fantastisch’ of ‘druk, druk, druk’, wat nog met trots gezegd wordt ook.

Een slechtere levenshouding is bijna niet mogelijk, het geeft namelijk aan hoezeer je onder stress staat, zonder dat je het zelf door hebt. Hoewel de relatie tussen psychische stress en ziekte wel wordt aangevoeld, is het gangbare denken dat het lichaam en geest gescheiden zijn zo sterk in onze cultuur ingebakken, dat wij zeer slordig omgaan met onze geestelijke gezondheid.

Naast de onzekerheden die het gevolg zijn van ons geloofssysteem: zijn we wel goed genoeg, mooi genoeg, slim genoeg, en dergelijke, zijn er nog talloze stressoren tijdens ons verdere leven.

Wij zijn meesters in het projecteren van angsten uit het verleden naar de toekomst, we maken ons zorgen over van alles en nog wat. ‘Zorgen maken over’, dat gaat dus over de toekomst, terwijl de toekomst onbekend is. Niemand weet hoe de wereld er morgen uit ziet, laat staan over 10 of 20 of over 50 jaar.

Als iemand je wil wijs maken hoe de wereld er over 10 jaar uit zal zien, vertelt hij/zij pure leugens. Luister niet naar mensen die het hebben over aannames of veronderstellingen. Zij beginnen een zin met ‘wat als’ of ‘ik denk dat’ of ‘het zou kunnen dat’ of ‘naar mijn mening’. De informatie die daarna volgt zijn veronderstellingen en horen thuis onder het hoofdje fabeltjes.

Je moet die onzin vaak aanhoren in praatprogramma’s , soms zelfs op het journaal, maar vooral bij het blokje ‘reclame’. Let maar eens goed op en je hoort eigenlijk alleen maar aannames en veronderstellingen en daar heb je echt geen behoefte aan. Je kan beter naar een natuurfilm kijken of gewoon naar muziek luisteren of een boek lezen, dan slaap je ook rustiger en beter. Vaak kan het ook geen kwaad om eens wat tijd vrij te maken voor je partner of je kinderen.

Maar je zou ook eens een uurtje niets kunnen doen, even niet denken, even geen stem in je hoofd die zinloos tegen je lult en je uit het ‘NU’ houdt.

Probeer dat nou eens elke dag een half uurtje: stilte in je hoofd, niet makkelijk hè, even geen gedachten, gewoon niets. Het is een van de antwoorden op chronische stress, we noemen dat mediteren. Hoe erg is het om even tot jezelf te komen, het kost niets en na enkele dagen komt je lichaam tot rust en voel jij je beter.

We hebben het tot nu toe gehad over stressoren die het gevolg zijn van ons geloofssysteem, eigenlijk onze opvoeding dus.

De meest destructieve vorm van stress zijn de emoties van trauma’s die we hebben weggestopt of ‘begraven’. Bij kinderen zijn dat bijvoorbeeld mishandeling (zowel geestelijk als lichamelijk), verkrachting, incest, getuige zijn van mishandeling, ernstige ongelukken, geweld of moord. Hoeveel kinderen moeten jaren lang toezien hoe hun moeder wordt gedomineerd, gekleineerd, misbruikt en mishandeld. En hoe vaak worden kinderen niet opgesloten in kasten of kelders. Ga mij niet vertellen dat dat in deze tijd niet gebeurt. Heel vaak is er alcohol in spel.

Het huwelijk is voor heel veel vrouwen en kinderen een onveilige situatie die aanleiding is tot chronische stress. Het komt in alle lagen van de bevolking voor, dus ook in jouw omgeving. De gevolgen voor hun gezondheid zijn dan ook desastreus, veel onbegrepen klachten zijn het gevolg. De slachtoffers lijden aan sterke schuldgevoelens en gebrek aan eigenwaarde, zij leiden tot chronische stress omdat deze trauma’s niet kunnen worden verwerkt, ze zijn weggestopt. Deze ervaringen hebben vaak enorme, soms catastrofale effecten op hersen- en lichaamsfuncties

Onderdrukte emoties zoals boosheid, woede en angst kunnen spieren doen verkrampen, de doorbloeding van weefsels verminderen waardoor onbegrepen rug- en/of nekklachten optreden. Ook kunnen deze onderdrukte emoties leiden tot bijvoorbeeld hoge bloeddruk, ritme stoornissen, verschillende vormen van hoofdpijnen, slaapproblemen en maag/darm stoornissen.

Er zijn vele chronisch ziekten en chronische pijnen die het gevolg zijn van verdrongen trauma’s en de bijbehorende emoties. Het vaststellen van de werkelijke oorzaak van deze ongemakken is cruciaal voor jouw herstel.

In de volgende rubriek zal ik nog een aantal stressoren benoemen die bij kunnen dragen aan chronische stress, de druk op onze gezondheid steeds opvoeren en tenslotte leiden tot chronische ziekten.

Mocht je te maken hebben met een chronische ziekte, probeer dan eens na te gaan welke stressoren bij jou een rol zouden kunnen spelen. Wees vooral eerlijk tegen jezelf, jouw geloofssysteem moet je misschien wel openbreken.

Gun jezelf dat halve uurtje rust per dag! Je denkt misschien daar heb je hem weer, zelf doe ik het ook en het helpt!

P.s.

Nog even over Corona:

Over stress gesproken, de coronamaatregels hebben op vele fronten voor heel veel stress gezorgd.

Veel mensen hebben financiële problemen gekregen of zijn daar bang voor. Geldzorgen kunnen net de laatste druppel zijn waardoor bijvoorbeeld een depressie, hart- en vaatziekten, slaapstoornissen en migraine zich kunnen openbaren. Angst voor het oplopen van de Corona infectie van jouzelf, een geliefde of familielid geeft extra stress. Geen bezoek voor bejaarden in de bejaardenhuizen heeft tot verdere vereenzaming geleid, maar ook voor veel stress bij degenen die hun vader of moeder wilden bezoeken.

Mensen die in het ziekenhuis terechtkwamen, mochten soms weken lang geen bezoek ontvangen van familie of geliefden. Mensonterende situaties hebben zich in de ziekenhuizen voorgedaan die voor heel veel verdriet bij nabestaanden hebben gezorgd.

Heel veel kleine beleggers zijn geld verloren bij de crisis op de beurs. De armen zijn weer armer geworden en de rijken weer rijker. De armen worden nooit gecompenseerd voor dat feit. Bij dit soort situaties zijn ook altijd de mensen met een modaal inkomen en middenstanders en ZZPers de klos en natuurlijk ook altijd weer de gepensioneerden.

De overheid geeft wel vele tientallen miljarden aan Italië en Spanje, waar het ook weer aan de strijkstok van de rijken en overheden blijft hangen.

Het wordt nu steeds duidelijker dat Coronavirus opduikt als er veel mensen in een relatief kleine ruimte samenkomen bijvoorbeeld bij feestjes, clubs, cafés, zangverenigingen en congressen. De kans wordt nog groter als er slechte ventilatie aanwezig is.

Met de versoepeling van de lock down maatregelen zoals het openen cafés, clubs en feestjes, zal zeker een stijging van coronabesmettingen het gevolg zijn. Het zal echter voornamelijk jonge mensen betreffen. Eigenlijk is dat goed, maar dan moeten wel de kwetsbare groepen worden beschermd.

Een beperkte lock down lijkt mij dichter bij een ‘intelligente’ lock down dan een landelijke lock down en geeft in ieder geval minder schade aan de economie.

Mijd als kwetsbare groep dus feestjes binnenshuis, cafés, bars en clubs.

(Sport)evenementen in open lucht bijvoorbeeld op het strand of in een park vormen veel minder gevaar op besmetting. Misschien wel verstandig om toch enige afstand te houden.

Wel vreemd dat mondkapjes nu opeens wel helpen en ze zelfs verplicht zijn in het openbaar vervoer en vliegtuigen en straks in winkels en zelfs op straat. Hoe moet de overheid anders van hun mondkapjes afkomen?

Het lijkt mij ook niet heel gezond om jouw eigen adem met micro-organismen en slechte lucht keer op keer weer in te ademen. Ik moet er niet aan denken dat je dat uren achtereen moet doen, bah.

Blijf alert onder de huidige omstandigheden.

De test op eventuele besmetting met het Corona virus moet wel gezien worden als een momentopname. Biedt dus geen garantie voor morgen.

Antilichamen in je bloed tegen het virus zegt niets over jouw immuniteit tegen dat virus. Met het bloed van mensen met antistoffen in hun bloed is geen enkele Corona patiënt op de IC of Ziekenhuisbed genezen.

Laat je niet inenten met een zogenaamd vaccin tegen het COVID-19 virus. Alle stappen om de veiligheid van het vaccin te testen zijn overgeslagen (ze hebben zogenaamd teveel haast).

Het zijn op kankercellijnen gemanipuleerde (recombinanten technologie) DNA of RNA fragmenten die ons DNA kunnen veranderen en niemand weet (behalve de makers) wat dat voor gevolgen voor het menselijk DNA gaat hebben.

Het is niet ondenkbaar dat wij als robotten gaan reageren op signalen van buitenaf, omdat het in feite Nano RNA chips zijn die worden ingespoten. Terwijl ook al onze innerlijke parameters kunnen worden uitgelezen.

De pandemie die aan de gang is leent zich daar prima voor. Denk niet dat dit fabeltjes zijn, het is net zo waar als dat morgen de zon weer opkomt.

Wellicht word je zelfs verplicht om je te laten vaccineren. Niet doen dus, ja er gaan nog veel gekke spannende dingen gebeuren dit jaar.

Dr Roel

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl