Vaccins zorgen voor explosie aan chronische zieke mensen 

vaccins maken mensen ziekZoals inmiddels bekend zijn wij een ziek land, waar meer dan de helft van de bevolking te maken heeft met een chronische ziekte.

Nooit werd er gekeken naar de rol die vaccins spelen bij dit alles, tot nu.Overal ter wereld, maar bovenal ook in ons land, kennen wij het fenomeen chronische ziekte. Niemand schijnt zich in ons land erg druk te maken over het astronomisch hoge aantal mensen die lijden aan één of meerdere chronische ziektes.

Een klein stukje uit een eerder artikel om aan te tonen hoe snel die groei van chronisch zieke mensen heeft plaatsgevonden.

Het RIVM schreef het volgende in 2013: In de afgelopen 8 jaar is het aantal mensen met één of meer chronische ziekten met 17% gestegen. In 2011 hadden in totaal 5,3 miljoen Nederlanders een chronische ziekte. Dat op een totale bevolking toen van 16.7 miljoen mensen afgerond.

De bevolking is sinds die tijd wel wat gegroeid en stond begin 2018 op 17,2 miljoen mensen afgerond. Echter, het aantal chronisch zieke mensen is sinds 2011 bijna verdubbeld en staat nu op 9,9 miljoen mensen.

Van die 9,9 miljoen zijn er 5,4 miljoen mensen met multimorbiditeit, dat wil zeggen, mensen met meer dan één chronische aandoening. Wanneer je bovenstaande cijfers echt wat laat inzinken, dan is het huiveringwekkend. Dit is meer dan alarmcode rood, dit is een ras wat op sterven na dood is.

Natuurlijk zijn er in ons land nooit onderzoeken gedaan naar het verband tussen vaccinaties en chronische ziektes. Dit, omdat het simpelweg niet mogelijk is volgens de mainstream wereld dat vaccins iets anders dan goede dingen veroorzaken.

Als we wel iets op dat gebied te weten willen komen, dan zullen we toch naar het buitenland moeten en dan vinden we inderdaad wél een onderzoek dat betrekking heeft op gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen.

Uit een via Children’s Health Defense van Robert Kennedy gepubliceerd onderzoek waarover wij enkele jaren geleden schreven blijkt dat ongevaccineerde kinderen vele malen gezonder zijn dan gevaccineerde kinderen.

Een voorbeeld uit het eerdere artikel:

Echter, uit het nu vrijgekomen wetenschappelijke onderzoek blijkt dat bij kinderen die gevaccineerd zijn tegen hepatitis B er 7,6 keer vaker autisme voorkomt dan bij niet gevaccineerde kinderen. Tevens dat gevaccineerde kinderen 5 keer vaker slaapproblemen hebben vergeleken met niet gevaccineerde en 2,5 keer vaker problemen met praten.

Maar, niet alleen zijn ongevaccineerde kinderen qua gezondheid veel beter af, hetzelfde geldt voor volwassenen.

In Amerika is een actiegroep met de naam Informed Consent Defense en zij hebben een rechtszaak aangespannen waarbij ze onder andere de resultaten van een onderzoek bevestigd willen zien. Een onderzoek dat aantoont dat gevaccineerde mensen veel meer risico lopen op allerlei chronische ziektes dan niet gevaccineerde mensen.

Daarnaast willen ze via de rechtbank ook een bevestiging afdwingen dat vaccinaties bij kinderen een negatieve rol spelen op gezondheidsgebied en willen ze een uitspraak die zegt dat vaccinaties nooit verplicht kunnen worden gesteld.

Uit de documenten die ze inmiddels bij de rechtbank hebben ingediend blijkt dat de resultaten van een onderzoek zonder enige twijfel aantonen dat je beter niet gevaccineerd kunt zijn dan wel.

Zo blijkt dat 60 procent van gevaccineerde volwassenen te maken krijgt met een chronische ziekte tegenover 5,71 procent bij niet gevaccineerde mensen. Zo heb je als gevaccineerde volwassene 42 procent kans dat je gaat lijden aan twee chronische aandoeningen, tegenover minder dan 1 procent bij niet gevaccineerde mensen. Je hebt als gevaccineerde volwassene zelfs 12 procent kans om met 5 chronische aandoeningen te maken te krijgen, tegenover nul procent kans bij niet gevaccineerde mensen.

niet gevaccineerde mensen gezonder

Zo bleek tijdens het onderzoek verder dat bij de gevaccineerde volwassenen 48 procent te maken heeft met hart- en vaatziekten tegenover nul procent mensen bij de niet gevaccineerde groep volwassenen.

niet gevaccineerde mensen gezonder

Bij de groep gevaccineerde volwassen had 10 procent diabetes tegenover nul procent bij de niet gevaccineerde groep. Maar liefst 18 procent van de gevaccineerde groep had problemen met de spijsvertering tegenover 0,40 procent bij de gevaccineerde groep.

En dan volgt weer een interessante. Want bij zowel kinderen als volwassenen komt eczeem veel meer voor bij de gevaccineerde dan de niet gevaccineerde groep.

niet gevaccineerde mensen gezonder

Hetzelfde zie je bij astma.

niet gevaccineerde mensen gezonder

Tegenwoordig hoor je steeds meer verhalen over kinderen met een voedselallergie. Dit komt aanzienlijk veel vaker voor bij gevaccineerde dan bij niet gevaccineerde kinderen.

niet gevaccineerde mensen gezonder

Ook bij ADHD is het weer hetzelfde verhaal en dat geldt voor zowel kinderen als volwassenen.

niet gevaccineerde mensen gezonder

Voor meer voorbeelden van meer ziektes, verwijzen wij naar het volledige document dat bij de rechtbank is ingediend.

Bij dit alles komt natuurlijk ook nog eens het feit dat bovenstaande resultaten zijn verkregen voordat er sprake was van coronavaccinaties.

Stel je bovenstaand verhaal voor en vermenigvuldig alles wat daar staat met een factor X om te bepalen wat er straks op deze wereld gaat gebeuren na de massale coronavaccinaties. Je kunt X zo groot of klein maken als je wilt, maar dat het aantal chronisch zieke mensen enorm zal stijgen lijkt een voldongen feit.

Maar, dat heeft dan straks officeel alles te maken met de gevolgen van corona en de vergrijzing, niet met vaccins want die zijn honderd procent veilig.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl