stefan lanka, bestaan mazelenvirus niet aangetoond volgens OLG StuttgartDankzij de altijd onbetrouwbare Rockefeller Foundation zitten we nu opgescheept met iets dat men virussen noemt.

Wat iedereen voor het gemak ook maar even vergeet is dat meerdere (hogere) Duitse rechtbanken hebben geoordeeld dat wetenschappelijk niet is aangetoond dat het mazelenvirus bestaat.  Er gebeuren nu in sneltreinvaart veel schokkende zaken en misschien staan we nu eindelijk wel op een keerpunt in de strijd tegen de corona neppandemie.

Een grote doorbraak in deze is toch wel toen het slimmere deel van onze redactie ;) ontdekte dat de wetenschap doet voorkomen dat men aan de basiseisen voldoet (postulaten van Koch) voor wat betreft de identificatie van virussen als ziekteverwekkers, maar dat dit in werkelijkheid helemaal niet het geval is. Ze voldoen aan die eisen niet volgens de gouden standaard zoals die door Robert Koch is geformuleerd, maar aan de gewijzigde Rockefeller versie daarvan.

Stel je hebt een auto van het merk Virus. Volgens de geldende gouden standaard moet iedere auto ieder jaar APK worden gekeurd, dus ook de Virus. Wordt de auto niet gekeurd, dan krijgt deze uiteraard ook geen keuringsbewijs.

Echter nu hebben de Rockefellers eigenhandig die gouden standaard voor APK keuringen dusdanig aangepast dat er staat dat een auto van merk Virus niet fysiek gekeurd hoeft te worden om goedgekeurd te zijn. Met andere woorden, de Virus auto rijdt op de weg met een geldig keuringsbewijs, maar is in werkelijkheid nooit gekeurd. Dit terwijl deze auto te koop wordt aangeboden met een geldig keuringsbewijs.

Een lezer schrijft (dank!) naar aanleiding van het door ons gepubliceerde artikel hierover onder andere het volgende:

Briljant gedaan dit artikel!! Die Rivers is overduidelijk een oplichter betaald door de rockefellers. Het heeft niets te maken met het verder onderbouwen vd methodologie van Robert Koch. Aan deze Kochse postulaten hadden allang nieuwe methodologische eisen moeten worden toegevoegd en dan nog zou het onvoldoende zijn geweest, want aan de oneindige complexiteit van het menselijk lichaam en van de menselijke geest kan ten principale door materialistische wetenschap GEEN recht worden gedaan.

Koch's vier postulaten zijn onvoldoende. Er wordt weinig tot niets gedaan aan het derde variabele probleem. Juist in de biologie zijn er heel veel derde potentieel storende variabelen oftewel mede beïnvloedende factoren. https://niburu.co/blijvend-actueel/15994-postulaten-van-koch-er-kan-niemand-doodgaan-aan-covid-19-breaking

De zielige reactie van de professor martijn luisterberg spreekt boekdelen. Hij zegt lekker belangrijk, maar vergeet of ziet echt niet in dat jullie cruciale vragen stellen.

Er zijn nog meer methodologische redenen waarom het Koch en zeker het Rivers verhaal niet klopt.

Al reeds vanaf medio 2020 ben ik tot de conclusie gekomen dat het officiele virologische verhaal simpelweg niet kan kloppen.

De valse niet gevalideerde virustheorie wordt op criminele wijze misbruikt om een nep evidence based vaccinologische zichzelf eindeloos uitbreidende nep geneeskunde lees chemische nep medicijnkunde lees nep chemische oorlogvoering los te laten op de globale populatie.

Tot zover de lezer. Wij hebben hier het volgende op geantwoord:

We zijn het met je eens.

Met betrekking tot de postulaten.

In onze ogen zijn ze juist wel goed omdat Koch heel duidelijk heeft gemaakt dat hij niet in staat is geweest een virus te isoleren en dat dat wel moet gebeuren om aan zijn postulaten te voldoen.

De conclusie van hem was dan ook dat het niet duidelijk was wat virussen waren. Een werknaam die was toegekend aan de onbekende factor.

Dus, de postulaten zijn goed en bewijzen dat virussen (zoals ze ons vertellen dat ze bestaan) niet bestaan.

Zeker zijn er processen voorafgaand aan bijvoorbeeld een bacteriële infectie maar dat zijn, precies zoals jij ook zegt, oneindig complexe processen die met de huidige gekozen methodologie niet zijn te ontrafelen (en dat stelde Koch dus ook vast).

Maar, er is nog iets heel belangrijks aangaande bovenstaande dat door iedereen in mainstreamland volkomen wordt genegeerd.

Op 13 maart 2015 publiceerde Trouw een artikel met de volgende kop:

stefan lanka trouw nep

Dr . Stefan Lanka had inderdaad een beloning uitgeloofd van 100.000 voor eenieder die wetenschappelijk kon bewijzen dat het mazelenvirus überhaupt bestaat.

Om de stelling van Lanka aan te vechten had een jonge Duitse arts, Dr. David Bardens een zestal wetenschappelijke publicaties naar Lanka gestuurd wat volgens hem afdoende bewijs leverde voor het bestaan van het mazelenvirus. Tegelijkertijd stuurde hij zijn banknummer mee met het verzoek om hem per omgaande die 100.000 euro te betalen.

Lanka weigerde omdat hij vond dat de opgestuurde onderzoeken niet het bewijs van het bestaan van het mazelenvirus leverden en vervolgens werd hij door Bardens voor de rechtbank gedaagd.

Dit eerste proces werd door Bardens gewonnen en daaruit vloeide het artikel in Trouw voort.

Op 12 maart 2015 sprak het District Court Ravensburg in Zuid-Duitsland uit dat voldoende bewijs was geleverd en oordeelde dat Dr. Lanka zou betalen. Dr. Lanka ging in beroep tegen de uitspraak.

Echter, over wat er daarna gebeurde schrijft uiteraard niemand in mainstreamland:

Op 16 februari 2016 herzag de Hogere Regionale Rechtbank van Stuttgart (OLG) deze uitspraak en oordeelde dat Dr. Bardens niet voldeed aan de criteria voor het leveren van bewijs voor het bestaan van het mazelenvirus in één publicatie, zoals gevraagd door Dr. Lanka in zijn aankondiging. Daarom hoeft Dr. Lanka het prijzengeld niet te betalen.

Op 16 januari 2017 bevestigde de Eerste Burgerlijke Senaat van het Duitse Federale Hof van Justitie (BGH) de uitspraak van de OLG Stuttgart.

Critici van dit gerechtelijke vonnis beweren dat de overwinning van Dr. Lanka uitsluitend gebaseerd is op de formulering van het een en ander, namelijk door de gevraagde presentatie van het bewijs in een enkele publicatie te doen (die Dr. Bardens niet kon geven). Dit argument leidt echter de aandacht af van de essentiële punten.

Volgens de notulen van de gerechtelijke procedure (pagina 7 / eerste paragraaf) verklaarde Andreas Podbielski als hoofd van de afdeling Medische Microbiologie, Virologie en Hygiëne in het Universitair Ziekenhuis in Rostock, die een van de experts was tijdens het proces, dat hoewel het bestaan van de mazelen kon worden geconcludeerd uit de samenvatting van de zes papers zoals deze werden ingediend door Dr. Bardens, geen van de auteurs enige gecontroleerde proeven had uitgevoerd volgens internationale, wetenschappelijke standaarden en principes van goed wetenschappelijk onderzoek (zie ook de methode van "indirect bewijs"). Professor Podbielski beschouwt dit gebrek aan controle-experimenten als een "methodologische zwakte" van de genoemde publicaties, wat toch als een van de toonaangevende studies is over dit onderwerp "het mazelenvirus" moet worden beschouwd (er bestaan geen andere documenten waarin wordt geprobeerd het bestaan van het mazelenvirus te bewijzen). Dus, op dit punt is er nog geen publicatie over het bestaan van het mazelenvirus dat de toets der kritiek van goed wetenschappelijk onderzoek kan doorstaan.

Bovendien werd tijdens het proces opgemerkt dat het Robert Koch Instituut (RKI), de hoogste Duitse autoriteit op het gebied van infectieziekten, in strijd met de wettigheid ervan met betrekking tot § 4 Infection Protection Act (IfSG), zijn tests omtrent het vermeende mazelenvirus niet heeft uitgevoerd en gepubliceerd. De RKI beweert dat zij intern onderzoek heeft gedaan naar het mazelenvirus, maar weigert de resultaten over te dragen of te publiceren.

Dr. Lanka: "Met de uitspraak van het Hooggerechtshof in de zaak van het mazelenvirus zijn alle nationale en internationale beweringen over het vermeende mazelenvirus, de besmettelijkheid van het mazelenvirus en de werkzaamheid en veiligheid van vaccinatie tegen het mazelenvirus onwetenschappelijk en ontberen daarmee hun gerechtelijke grondslag.

Tot zover het mazelenvirus.

Bovenstaande is ontzettend belangrijk, ook vanwege het vermeende SARS-CoV-2 virus, want nog meer dan bij de mazelen, ontbreekt daar ieder wetenschappelijk onderzoek dat de toets der goed wetenschappelijk onderzoek kan doorstaan.

Enkele weken nadat het eerst longmonster was afgenomen bij een patiënt in China was volkomen uit het niets het SARS-CoV-2 virus geboren.

We halen tot slot nog even de eerder genoemde professor Podbielski aan die in de rechtszaal het volgende zei:

Maar zo betoogde Podbielski, “de wetenschap werkt zelfcorrigerend in de loop van de tijd. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat zoveel onderzoekers zich vergist hebben inzake het bestaan van het mazelenvirus.”

En toch kon niemand concreet antwoord geven op de vraag hoe groot nu eigenlijk zo’n mazelenvirus is.