corona, vaccinatiedoden, europaEr zijn bepaalde cijfers die wel degelijk officieel zijn, maar die je niet ziet verschijnen bij de mainstream media. 

En dat op zich is al crimineel, want zo hebben mensen geen flauw benul hoeveel mensen er werkelijk doodgaan als gevolg van een coronavaccin.Minister Hugo de Jonge heeft geen enkel begrip voor mensen die zich niet laten vaccineren.

Maar, wat De Jonge er niet bij vertelt is hoeveel slachtoffers er ondertussen al niet zijn gevallen als gevolg van de door hem aangeprezen vaccins. Of beter gezegd, hoeveel doden zou De Jonge al niet op zijn geweten hebben door het schaamteloos aanprijzen van een medisch experiment.

Zoals vaak bij experimenten gaat het regelmatig mis. Dat is allemaal niet zo erg, zolang het gaat om een product in de testfase. Maar, als het gaat om een experimenteel product dat in het echt wordt gebruikt, dan is het een ander verhaal.

Wanneer je naar wat echte cijfers kijkt, dan schrik je. En dan hebben we het alleen nog maar over gerapporteerde gevallen van bijwerkingen, inclusief de dood. Dan hebben we het nog niet over die vele gevallen waarbij niet naar het vaccin wordt gekeken als doodsoorzaak, terwijl dit wel degelijk het geval is, zoals in diverse verpleeghuizen over de hele wereld.

Mensen kijken vaak naar de Amerikaanse VAERS database waar bijwerkingen van vaccinaties gemeld kunnen worden. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat onderzoek van de Harvard universiteit heeft uitgewezen dat minder dan 1 procent van alle bijwerkingen daadwerkelijk in deze database terechtkomen.

Echter, wat waarschijnlijk heel weinig mensen weten is dat wij ook zoiets in Europa hebben. En als voor de Europese tegenhanger van de VAERS database ook geldt dat daar minder dan 1 procent van alle gevallen van bijwerkingen terechtkomen, dan ziet het er heel zwart uit.

De Europese database heet EudraVigilance

Het Europees Geneesmiddelenbureau is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, onderhouden en coördineren van EudraVigilance, een systeem voor het melden van vermoedelijke bijwerkingen.

Meldingen die worden ingediend bij EudraVigilance betreffen vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen die worden waargenomen in de fasen vóór en na toelating. Het systeem maakt detectie mogelijk van signalen van vermoedelijke bijwerkingen die eerder niet bekend waren en van nieuwe informatie over bekende bijwerkingen.

EudraVigilance wordt gebruikt door nationale geneesmiddelenautoriteiten in de EER, het Geneesmiddelenbureau en farmaceutische bedrijven met handelsvergunningen in de EER.

Verder bestaat er een rapportageverplichting volgens een serie Europese Verordnungen, dus we mogen aannemen dat het hier om een zeer gründliche database gaat. Die verplichting bestaat niet bij het Nederlandse bijwerkingscentrum Lareb dat door de CBG een spontaan landelijk meldcentrum wordt genoemd.

Volgens een artikel op de website Vaccine Impact schrik je als je ziet hoeveel meldingen daar zijn binnengekomen voor de drie vaccins die nu in Europa op de markt zijn.

Op het volgende plaatje zie je samengevat het resultaat tot en met halverwege de maand maart.

vaccinatiedoden europa

Ongeveer 4.000 doden en ruim 162.000 ernstige bijwerkingen.

De meeste doden en de meeste bijwerkingen komen voor bij het vaccin van Pfizer. Dit is op zich niet zo vreemd want het is ook de meest gebruikte tot nu toe.

Desalniettemin komen er alarmerende cijfers tevoorschijn met maar liefst 2.540 vaccinatiedoden. 

Het volgende plaatje toont het aantal meldingen van bijwerkingen per land en opvallend is dat Nederland op de derde plaats staat.

vaccinatiedoden europa
Via deze pagina kan je zelf zoeken in de database en als je kijkt bij Pfizer, dan zie je dat ruim 77 procent van alle bijwerkingen onder vrouwen voorkomt.

Het volgende plaatje toont het soort bijwerkingen van dit vaccin en ook waar mensen het meest aan overlijden.

vaccinatiedoden europa

Het tweede vaccin is dat van Moderna en hoewel minder in aantal, staat Nederland hier op een tweede plaats voor wat betreft gemelde bijwerkingen.

vaccinatiedoden europa

Ook hier weer een overzicht van wat voor soort bijwerkingen en waar mensen aan zijn gestorven. Ook bij Moderna geldt dat 70 procent van alle bijwerkingen optreedt bij vrouwen.

vaccinatiedoden europa
Het derde en laatste vaccin is dat van AstraZeneca. Bij dit vaccin zijn tot nu toe de minste doden gemeld (451), maar wel weer heel veel bijwerkingen. Ook hier staat Nederland weer hoog op de lijst op de derde plaats.

vaccinatiedoden europa

Ook hier weer een specificatie van de gemelde bijwerkingen en waaraan mensen zijn overleden. Bij dit vaccin treedt maar liefst 75 procent van alle bijwerkingen op bij vrouwen.
vaccinatiedoden europa

De overzichtplaatjes hierboven zijn gemaakt door een lezer van Vaccine Impact, gebaseerd op de cijfers zoals die in de EudraVigilance database voorkwamen per 13 maart 2021.

Misschien een idee als één of meerdere lezers ook regelmatig die database induikt en bovenstaand soort overzichtjes maakt.

Want, deze cijfers zijn ronduit schokkend, zeker als je beseft dat het werkelijke aantal vaccinatiedoden nog vele malen hoger ligt.