chronische stress oorzaak veel medische problemenZo’n slordige 10 miljoen chronische ‘patiënten’ in ons land bevolken klinische bedden en poliklinieken in onze ziekenhuizen, allemaal consumeren zij meerdere medicijnen en Big Pharma is de winnaar.

Als hun pillen zouden werken zou je op z’n minst een gestage daling van het aantal chronisch zieken moeten kunnen zien. Het tegendeel is waar.Nog voordat ons land in de ban was van een nog nooit bewezen virus, waren wij al één van de meest zieke volken ter wereld. Per 1 januari 2019 had 57 procent van de bevolking, zo'n 10 miljoen mensen, te maken met een chonische aandoening.

Hoe kan het dat er zoveel mensen chronisch ziek zijn. De vergrijzing wordt altijd aangewezen als oorzaak, waardoor eigenlijk niemand verder kijkt.

Iemand die dat wel doet is Dr. Roel Veldhuizen in zijn nieuwe column op Orjana.

Het volgende is wat hij schrijft:

Ons leefpatroon is in de vorige eeuw enorm veranderd. Dit heeft tot gevolg gehad dat er veranderingen van ziektepatronen zich hebben voorgedaan. De levensverwachting was tot het einde van de 19e eeuw gemiddeld ongeveer 50 jaar. Nu is de gemiddelde levensverwachting toch ongeveer zo’n 30 jaar hoger.Bepaalden eerder vooral infectieziekten als mazelen, tuberculose en influenza en een hoge kindersterfte de lage levensverwachting. Nu zijn dat andere ziekten als hart-en vaatziekten, hersenziekten en kanker in al zijn soorten.

Niet alleen dodelijke aandoeningen zijn veranderd, maar het hele patroon van ziekten is veranderd. Zo is de incidentie van kinderziekten zoals autisme, allergieën, ADHD, astma en coeliakie de laatste 25 jaar enorm toegenomen. Burn-outs komen op steeds jongere leeftijd en steeds frequenter voor. Auto-immuun ziekten, die we tot de chronische ziekten rekenen, rijzen de pan uit.

Ziekten zoals Multipele Sclerose(MS), Alzheimer, Ziekte van Parkinson, ALS, diabetes type 1, reuma, colitis ulcerosa, morbus Crohn, maar ook allerlei kanker soorten, zijn sterk in frequentie gestegen. Om nog maar niet te spreken van psychische aandoeningen die sterk stijgen en bij steeds jongere mensen voorkomen.

Het aantal mensen in Nederland met een chronische ziekte is toegenomen tot zo’n slordige 10 miljoen. Al deze ‘patiënten’ bevolken klinische bedden en poliklinieken in onze ziekenhuizen, allemaal consumeren zij meerdere medicijnen. Big-Farma is de winnaar.

Als hun pillen zouden werken zou je op z’n minst een gestage daling van het aantal chronische zieken moeten kunnen zien. Het tegendeel is waar.

Ja, de levensverwachting is gestegen en ja, de gemiddelde leeftijd is gestegen, maar voornamelijk als gevolg van de lage kindersterfte en de enorme daling van sterfte aan infectieziekten. Gemiddeld leven we langer, maar zeker niet met minder zorgen en stress.

Het is niet zo dat er een toename is van mensen boven de 110 jaar of ouder. De oudste vrouw in ons land is 113 jaar oud en de oudste man 108. De gemiddelde leeftijd van de alleroudsten neemt niet toe, nee die is juist gedaald, al vanaf 1990.

Derhalve is niet te verwachten dat we in 2050 opeens allemaal 120 jaar oud zullen worden. Het is zelfs de vraag of we dat wel zouden willen, ik niet in ieder geval.

Chronische stress zet biochemische processen in gang, vaak via neurale netwerken, waarbij degeneratieve- en/of ontstekingsprocessen ziekelijke veranderingen initiëren die kunnen leiden tot een chronische ziekte.

Als we kijken naar pijnsyndromen en fibromyalgie dan zijn er meestal geen duidelijk oorzaken of afwijkingen aantoonbaar. De mensen die hieraan lijden worden van het kastje naar de muur gestuurd en zij vallen in de categorie ‘zeurkousen’. Hun problemen worden afgedaan met ‘het zit tussen je oren’. Helaas is dat ook zo, maar dat betekent niet dat die pijnen en vermoeidheid niet bestaan.

Wel degelijk vergallen ze jouw vreugde in dit leven, helaas zal jijzelf echt aan de bak moeten om jouw gezondheid van lijf en leden weer op de rails te zetten.

Jouw beste begeleider zal dan een natuurgeneeskundige zijn, zeker niet een medisch specialist want die vindt jou een aandachttrekker en/of een aansteller.

Vaak is er sprake van chronische stress door jeugd trauma’s en zijn er dan begeleidende klachten zoals slapeloosheid, angstaanvallen, vermoeidheid en pijnen. De chronische stress wordt gevoed en in stand gehouden door angsten, negatieve gevoelens en gedachten, die niet alleen op het heden gericht zijn maar ook op de toekomst en het verleden.

Door de chronische stress blijft het immuun apparaat geactiveerd, bepaalde mediatoren en/of neurotransmitters die dan vrijkomen activeren het slaapcentrum waardoor vermoeidheid en lusteloosheid worden gevoeld. Het lichaam blijft als het ware in de alarmmodus staan en dat kost veel energie.

De cellen kunnen hun functie dan niet meer voor de volle 100% waarmaken.

Natuurlijk zal ons lichaam dit opmerken en worden wij ingelicht over wat er aan schort, maar we zijn niet meer bij machte om daar adequaat op te reageren. Ook omdat we niet altijd goed naar ons lichaam luisteren. Wat er dan uiteindelijk optreedt is een chronische onbalans in een van onze orgaansystemen met als resultaat: een chronische ziekte.

De chemische stoffen die deze cascade van klachten veroorzaken zijn wetenschappelijk vastgesteld en hebben veel moeilijke namen opgeleverd. Deze moleculen hebben een sterke biologische werking op allerlei processen in ons lichaam. Zij veroorzaken ontstekingen, pijnen en disfunctie van orgaansystemen.

De natuurgeneeskunde heeft vaak een andere kijk op het ontstaan van klachten en bijbehorende ziektebeelden. Zij gaat uit van endogene en exogene toxinen die door stapeling in cellen de functie verstoren.

Uiteindelijk kunnen cellen deze toxinen in de cel alleen nog verlagen als ze delen. In dat geval wordt de hoeveelheid toxinen per cel gehalveerd. Deze celdelingen zouden uiteindelijk kunnen leiden tot een vorm van kanker.

Endogene toxinen zijn toxinen die vrijkomen bij stofwisselingsprocessen in cellen. Ook daarbij komen schadelijke stoffen vrij die meestal worden verwijderd via de nieren in onze urine. Soms lukt dat niet goed door bijvoorbeeld een verminderde nierfunctie.

Exogene toxinen zijn stoffen die wij binnenkrijgen via onze voeding, het betreft dan gifstoffen die via groenten, vis en vlees en die bij de processing van voedsel worden toegevoegd, zoals smaakversterkers, chemische smaakstoffen en conserveringsmiddelen.

Ons drinkwater bevat eveneens toxinen zoals zware metalen, resten van medicijnen en resten van gifstoffen afkomstig van fabrieken die hun afvalstoffen lozen in onze rivieren.

Ook ademen wij voortdurend gifstoffen in en niet alleen als je rookt, maar door al die toxinen die door fabrieken en energiecentrales in de lucht worden geblazen.

En of dat nog niet genoeg is kunnen allerlei micro-organismen, waaronder bacteriën, schimmels, virussen en parasieten celfuncties verstoren.

Met name virussen kunnen zich in cellen onttrekken aan het immuunsysteem, maar dan toch de celfunctie ernstig verstoren en het DNA veranderen.

Zo kunnen bepaalde types Humaan Papilloma Virus (HPV) in de epitheelcellen van de baarmoederhals veranderingen in het DNA veroorzaken, waardoor uiteindelijk (na 10-15 jaar) baarmoederhalskanker kan ontstaan.

Na een infectie met een Epstein-Barr( EB) virus, waarvan er ook zo’n 60 types bestaan en onder andere verantwoordelijk zijn voor de ziekte van Pfeifer, kunnen deze virussen zich onttrekken aan het immuunsysteem door zich bijvoorbeeld in de levercellen schuil te houden. Hierdoor functioneren deze cellen slecht en dit geeft aanleiding tot langdurige vermoeidheid, slecht concentratievermogen en slechte nachtrust, als de acute fase van het ziekte al lang voorbij is.

Hetzelfde is het geval met het COVID-19 virus dat zich na de acute fase, die zoals je weet op de IC kan eindigen, in de bekledende cellen van de longblaasjes (alveolaire cellen) maar ook in cellen van andere organen achterblijven, zich daar schuilhouden om zich aan het immuunapparaat te onttrekken.

Dit zijn de Corona patiënten met een natraject met sterke vermoeidheid, ernstige concentratie stoornissen, kortademigheid en slaapstoornissen. Deze klachten kunnen zeer lang aanwezig blijven, eigenlijk tot het virus is geklaard.

In deze gevallen is het aan te raden contact op te nemen met een natuurgeneeskundige. De reguliere gezondheidszorg kan deze klachten niet verklaren en dat is het dan.

Het is niet erg als je iets niet begrijpt, maar zeg dat dan. Wij weten niet wat waar is en wat niet, maar ga zeker niet uit van veronderstellingen die zijn gebaseerd op het zaaien van angst. Al die wijsneuzen in die talloze praatprogramma’s vertellen je hun verhaal, maar denk maar niet dat dat de waarheid is, luister maar blijf kritisch. De meesten praten om hun ego nog verder op te pompen; jij kan dan maar het beste afhaken. Mijn vader zou zeggen ‘laat ze toch lullen’.

Ja, wat hebben we ons aangehaald om onszelf steeds vaker onder grote druk te laten zetten. Waarom proberen we niet iets dichter bij onszelf te blijven en grenzen te stellen aan ons ego, onze hebzucht, onze verdraaiing van de werkelijkheid en het uitdragen van ons geloofssysteem dat op indoctrinatie is gebaseerd. Waarom cultiveren wij onze angsten en spiegelen we onszelf aan wat wij denken te moeten zijn, ons voorgeschreven door sociale media en overheden. Sociale media die ons volproppen met shit en ons zo uit het ‘Nu’ weten te houden.

Overheden die het contact met de werkelijkheid totaal zijn kwijtgeraakt en niet voor het volk maar voor zichzelf (hun eigen onvoorstelbaar grote ego) bezig zijn.

We weten niet meer wie we zijn en wat echt is. Soms zou je terug willen naar de ‘basis’. Maar wat is dat dan?

Eigenlijk willen we weer die liefde voelen, gelukkig zijn, vrij zijn van onze opgedrongen overtuigingen en openstaan voor vanalles en nog wat, met als grootste ideaal innerlijk rust, volmaaktheid. Ver weg van oordelen van anderen en angsten. Geen stress, laat staan chronische.

Wat doen we onszelf allemaal aan? Waarom laten we ons in met die kakofonie van geluid om ons heen, waardoor we onszelf niet meer kunnen horen?

Is het omkeerbaar? Ja, als wij dat willen, dan kunnen wij dat. Hoe dan? Door ons bewustzijn te verhogen! Oké, dat is misschien gemakkelijk gezegd, maar hoe dan? Voorlopig zou je kunnen oefenen met een aantal oude(Tolteekse) wijsheden:

1.. Let op je vocabulaire…..’

Want negatieve woorden, bijvoorbeeld scheldwoorden, komen als een boemerang terug en maken vele relaties stuk. Als je denkt dat je in relaties elkaar kan vernederen en ruzie kan maken, dan heb je het bij het verkeerde eind. Alles wat je zegt komt bij je partner binnen en richt diep van binnen schade aan. Langzaam maar zeker zal dat tot het einde van de liefde leiden. Juist in een relatie liggen liefde en haat dicht bij elkaar, wees dus vooral in een relatie zuinig op elkaar en tel tot tien voor je iets naars gaat zeggen

2.. Vat niets persoonlijk op.

Wat ze ook tegen je zeggen, het kan je niet kwetsen, het gaat immers niet over jou, want niemand weet wie je echt bent. Als dit je lukt, verlos je jezelf van heel veel drama. Het zal niet makkelijk zijn, want je zal dan wel even over jouw ego heen moeten stappen en dat kan wel eens te groot blijken te zijn. Doe je best….

3.. Ga niet uit van veronderstellingen.

Hecht geen enkele waarde aan veronderstellingen, aannames, ‘ik denk dat…’, ‘ik geloof dat…’, ‘mijn mening is…’, ‘wat als…’, en zo meer. Veronderstellingen geven ons de gelegenheid om drama te creëren, dat is iets wat we graag doen, drama verkoopt, zie de roddelbladen. Neem deze uitspraken met een kilo zout, misschien kan je erom lachen, maar neem ze zeker niet op in jouw geloofssysteem.

4.. Doe altijd je best.

Dat is namelijk ook het enige dat je kan doen en dat kan van dag tot dag anders zijn. Verwacht niet dat je altijd onberispelijk in je woorden zal zijn, of dat je ineens nooit meer iets persoonlijk zult opvatten, of dat je nooit meer zult uitgaan van veronderstellingen. Daarvoor zijn de oude gewoontes te sterk in je geloofssysteem verankerd. Doe dus gewoon je best.

5.. Leer te luisteren, maar wees kritisch.

Wees kritisch omdat het meeste wat je hoort, maar ook leest, niet de echte waarheid is. Jij moet niet oordelen op grond van de vraag of een verhaal of zienswijze de waarheid is of niet. Je oordeelt niet, maar respecteert gewoon. Je moet weten dat wat mensen je vertellen niet meer is dan een verhaal, wetend dat alles wat ze zeggen vertekend is door hun overtuigingen, door hun geloofssysteem.

Luister bijvoorbeeld naar de verhalen van twee mensen die gaan scheiden en je hoort dat deze totaal verschillend zijn. Zij liegen niet, maar hun verhalen zijn beide vertekend door hun overtuigingen. Oordeel dan niet maar respecteer die verhalen. Met hun verhalen laten zij je gewoon weten wat er zich in hun virtuele wereld afspeelt.

Door te leren luisteren, zul je precies weten wat andere mensen willen. Als je eenmaal weet wat ze willen, is het aan jou om te beslissen wat je met die informatie wilt doen. Je kunt erop reageren of niet, je kunt het eens zijn met wat ze zeggen of niet, dat alles hangt helemaal af van wat JIJ wilt.

Het woord lifestyle is al de nodige keren gevallen. Zij die een chronische ziekte hebben, zullen in de eerste plaats naar hun ‘lifestyle’ moeten kijken.

Wat ik doe is je een aantal handvatten geven om inzicht te krijgen in wat er toe heeft geleid dat je afhankelijk bent geworden van het ziekenhuis en zelf de controle over jouw gezondheid bent kwijtgeraakt.

Ja, zo was het wel weer even genoeg, maar we hebben nog veel te bespreken.

Stress, emoties en biochemie hebben een grote invloed op geest en lichaam. In de volgende rubriek zal ik verder ingaan op factoren die een rol spelen bij enkele specifieke chronische ziekten, zoals aderverkalking, diabetes en andere auto-immuunziekten, depressie en kanker.

Doe je voordeel met het luisteren naar je lichaam, wijsheden uit een ‘oude’ cultuur en vooral ‘doe altijd je best’.

Een beste groet,

Dr Roel.