Alles wat goed is wordt verboden

 alles wat goed is wordt verboden  Er is een aanval gaande op alles wat natuurlijk is en wat de mens helpt zich beter te voelen in onze totaal verziekte wereld.

Wij moeten volledig afhankelijk worden van ‘chemische medicijnen’ en zoveel mogelijk ziek worden gemaakt door onze omgeving.Sinds de Joodse Rockenfeller familie zo ongeveer alle natuurlijke genezing heeft verbannen, is de wereld letterlijk zieker en zieker geworden en volledig afhankelijk gemaakt van 'chemische medicijnen'. Medicijnen die je niet beter maken, maar die allemaal bijwerkingen hebben waarvoor dan weer nieuwe 'medicijnen' nodig zijn.

Een klein deel uit een eerder artikel:

Rockefeller wist het Amerikaanse Congres ervan te overtuigen dat iedere vorm van natuurlijke genezing benoemd zou moeten worden tot onwetenschappelijke kwakzalverij.

Vervolgens nam hij de controle over van de AMA, de American Medical Association, en verstrekte grote sommen geld aan de medische opleidinginstituten. Dit, onder voorwaarde dat deze alleen les zouden geven gestoeld op de leer zoals die door Rockefeller werd opgesteld.

Alle medische literatuur werd herzien en iedere verwijzing naar dingen zoals gezonde voeding en de helende kracht van kruiden en andere natuurlijke middelen werdt verwijderd.

Professoren en artsen die weigerden mee te werken aan de plannen van Rockefeller werden door de media gefileerd, net zoals dat vandaag de dag nog steeds gebeurt met wetenschappers en artsen die de coronapandemie nep durven noemen. De artsen die toen in opstand kwamen tegen Rockefeller raakten hun vergunning kwijt en werden geschrapt als lid van de AMA.

Ze werden ontslagen en sommigen van hen werden gearresteerd en eindigden in de gevangenis,

Toen na verloop van tijd bleek dat de op olie gebaseerde medicijnen allerlei vormen van kanker veroorzaakten, richtte Rockefeller de American Cancer Society op. Via dit instituut werd ieder verband tussen kanker en de Rockefeller medicijnen de kop in gedrukt.Daarom wonen wij nu in een land met tien miljoen chronisch zieke mensen die iedere keer grotere nachtkastjes moeten kopen om de voorraad medicijnen in te kunnen bewaren.

Tot zover het eerdere artikel.

Iedere keer als men de mensheid weer probeert weg te houden bij iets dat goed is, dan wordt als argument gebruikt dat het slecht of gevaarlijk zou zijn voor de gezondheid.

Iets dat heel goed helpt tegen de gevolgen van bijvoorbeeld WCR (wireless communications radiation (WCR), ook wel EMF-straling genoemd zijn negatief geladen ionen. Toevalligerwijze zijn de symptomen van WCR dezelfde als die van covid-19, dus ook daartegen zou het heel goed helpen.

Wetenschappers uit de biologie hebben kunnen aantonen dat negatieve zuurstofionen uit onze ademhalingslucht van essentieel belang zijn voor de stofwisseling. Met behulp van zuurstof verbrandt het lichaam voedingsbestanddelen zoals vet, koolhydraten en eiwitten tot kooldioxide en water. Het inademen van geïoniseerde lucht bevordert de concentratie zuurstof in het bloed, waardoor de afzonderlijke organen beter functioneren en de celstofwisseling verbeterd.

Let wel, zuurstof is alleen biologisch actief, wanneer zij negatief geladen is.

De ergste “ionen-rovers” zijn elektrische geladen kunststof oppervlakten, huisstof en elektrische apparatuur. Bij een tekort aan negatieve zuurstofionen, hebben veel mensen last van nervositeit, voelen zich depressief of vermoeid, hebben een gestoorde nachtrust of hebben een verlaagde psychische of fysieke weerstand.

Zo heb je bijvoorbeeld luchtverfrissers, maar er zijn ook andere manieren waarop mensen dit proberen te bereiken en dat is via een aantal sieraden die kunnen worden gedragen en die ook een zogenaamde ioniserende werking hebben.

Probleem is dat dit heel goed werkt tegen de symptomen van onder andere covid-19 en dat kunnen we uiteraard niet hebben in dit land.

En dus moet er een onmiddellijk verbod komen.

Het continu en langdurig dragen van bepaalde sieraden en slaapmaskers met zogeheten ‘negatieve ionen’ kan op lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid omdat ze te veel radioactieve stoffen bevatten. Verkopers van deze producten in Nederland hebben te horen gekregen dat de verkoop verboden is en per direct stopgezet moet worden.

Door de radioactieve stoffen zenden ze continu ioniserende straling uit, blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat onderzocht tien consumentenproducten waaronder de zogenoemde Quantum Pendant (anti-5G-hanger), de Basic Nero-armband en zeven andere producten van Energy Armor en Magnetix. Het onderzoek vond plaats op verzoek van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Ioniserende straling kan weefsel en dna beschadigen. De gemeten stralingshoeveelheid van de onderzochte producten is weliswaar laag maar kan volgens de ANVS de in Nederland geldende strenge limietwaarde voor stralingsblootstelling overschrijden bij het langdurig en continu dragen ervan (een heel jaar 24 uur per dag). ‘Bij deze consumentenproducten kan gezondheidsschade niet volledig uitgesloten worden.

Er gaan meer dan 1.000 mensen per week dood in ons land als gevolg van de vaccinaties. Daar wordt met geen woord over gerept.

Maar, producten die de schadelijke effecten van WCR enigszins kunnen compenseren moeten met onmiddellijke ingang worden verboden.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl