Wat zijn we toch een walgelijk land geworden

 vaccins veroorzaken autisme Er wordt in de Ekoplaza een boek te koop aangeboden waarin duidelijk wordt gemaakt dat er een verband bestaat tussen vaccineren en autisme.

Een klant schreeuwt moord en brand, de gekochte mainstream media volgen en het boek wordt uit de schappen gehaald.De mainstream media zijn zo ongeveer het grootste gevaar voor onze volksgezondheid. Niet alleen dat, ze zijn het grootste gevaar voor ons welzijn in het algemeen.

Er staat niet voor niets in de Protocollen welke formidabele macht de pers heeft en dat wanneer je die volledig controleert je dan een machtig wapen hebt om een argeloze bevolking mee te bestoken.

Wanneer de mensen die werken voor dit soort organisaties dan ook steeds vaker door burgers op de vingers worden getikt wanneer ze het zoveelste staaltje nepnieuws hebben geproduceerd, dan wordt dit zoals gebruikelijk in een satanische maatschappij omgedraaid en staat de Nederlandse persvrijheid onder druk.

Hoe die mainstream media opereren zie je nu bij RTL die een uitgebreid verslag heeft gemaakt van een boek dat in de Ekoplaza te koop werd aangeboden.

Een boek waarin duidelijk wordt aangetoond dat er een verband bestaat tussen vaccinaties en autisme.

Toen dan ook een mainstream autist de winkel binnenkwam en dat boek zag liggen sloegen bij hem alle stoppen door en deed hij het voorkomen alsof hij een traumatische ervaring meemaakte.

En dus ging ook RTL helemaal los en kreeg je een verslag alsof je te maken had met iemand die wekenlang in Marioepol in een schuilkelder zat opgesloten terwijl het bommen regende.

Delsink, zelf geboren met autisme, kwam de titel zaterdag tegen in de boekensectie van een filiaal in Amsterdam. De provocerende titel in groene letters sprong hem vrijwel direct in het oog, Delsink bladerde er even doorheen en schrok van de inhoud. "Het lag er open en bloot, alsof de supermarkt wilde zeggen: wij geloven dat autisme stopt als vaccineren stopt. Het voelde alsof autisten er niet welkom zijn.

Welk een verschrikking, een boek dat zomaar open en bloot in een winkel ligt.

"Pijnlijk, noemt professor immunologie Marc Veldhoen van de Universiteit Lissabon de boodschap van het boek. "Als ouder wil je niet dat je kind anders is dan anderen. Vanuit dat perspectief kan ik begrijpen dat de auteur op zoek is gegaan naar antwoorden, maar de wetenschap heeft nog geen sluitend antwoord.

In het artikel wordt zoals gebruikelijk bij ieder mainstream artikel dat over vaccineren en autisme gaat de Britse Dr. Andrew Wakefield nog even weggezet als een kwakzalver en een oplichter.

Ekoplaza deelde mee heel erg geschrokken te zijn van het boek en heeft het dan ook onmiddellijk verwijderd uit de winkel. 

Ook bol.com haalt het boek uit de schappen na de traumatische ervaring van Delsink, alleen Bruna blijft het boek gewoon verkopen omdat zij van mening zijn dat je ook een andere kant van het verhaal moet kunnen lezen.

"Het is aan onze klanten om zich een mening te vormen over de inhoud van aangeboden titels of hun auteurs."

Slaaf en volgzaam schrijven de mainstream media de verhalen die hen worden voorgehouden door hun eigenaren. 

Enkele jaren geleden schreven wij het volgende over vaccinaties en autisme.

Het is natuurlijk niet voor niets dat de mensen die vaccinaties weigeren voor hun kinderen vaak bij de groep hoger opgeleiden horen.

Want, mensen met een goed werkend stel hersenen kunnen het overweldigende bewijs dat er ligt met eigen ogen zien en tot de conclusie komen dat vaccinaties het laatste is wat ze willen.

Men wringt zich bij de mainstream media in talloze kronkels om de mensheid ervan te overtuigen dat autisme in het geheel niets met vaccinaties te maken heeft. Dat gaat er misschien in bij het zombiedeel van de bevolking, maar niet bij mensen die hun eigen hersenen kunnen gebruiken.

Na de oorlog, in de jaren vijftig, begon het grote verdienmodel van de farmaceutische industrie, de vaccinatie industrie, op volle toeren te draaien.

Toen de eerste gevallen van autisme zich voor deden, lag niemand daar nog echt wakker van, want het waren er niet zo gek veel. Echter, toen de aantallen begonnen te groeien, begonnen mensen toch wel wat wantrouwig te worden.

En toen de aantallen explodeerden en er sprake was van een epidemie moest de mainstream media alles uit de kast halen om de bevolking ervan te overtuigen dat dit absoluut niet werd veroorzaakt door vaccinaties, hoewel de enorme groei van het aantal autisme gevallen gelijktijdig groeide met de toename van vaccinaties.

Op het volgende plaatje zie je hoe die groei van het aantal autismegevallen zich voltrok in Amerika.

vaccinaties veroorzaken autisme

Ook in Nederland zien we hetzelfde verschijnsel:

Bijna 3% van de kinderen tussen 4-12 jaar heeft volgens de ouders autisme of een aan autisme verwante stoornis, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs op basis van de Gezondheidsenquête 2011/2013. Op 11-jarige leeftijd heeft volgens de ouders zelfs een op de twaalf jongens en een op de twintig meisjes (respectievelijk 8,2% en 4,9%) autisme of een aan autisme verwante stoornis als Syndroom van Asperger of PDD-NOS. Alarmerende cijfers: autisme onder kinderen neemt epidemische vormen aan. Of is er iets anders aan de hand?`

Nu verschijnen er de volgende berichten:

Kinderen met autisme hebben een zeer hoog aluminiumgehalte in hun hersenen en een mogelijke oorzaak daarvan zijn vaccinaties, zo zegt een wetenschapper.

Aluminium wordt toegevoegd aan hulpstoffen in vaccins om een immuunreactie uit te lokken. Professor Christopher Exley van de Keele-universiteit trof in de hersenen van vijf mensen die autisme hadden de hoogste aluminiumwaarden die ooit zijn vermeld aan.


En hier:

De waarden waren in alle onderzochte hersenen even hoog, zelfs in die van een 15-jarige. Dat wijst erop dat het niet slechts om een opeenstapeling van omgevingsfactoren op de lange termijn gaat. De waarden waren op z’n minst tien keer zo hoog als je zou verwachten bij iemand van die leeftijd.

Waar het op lijkt is dat dit een door ons eerder (december 2017) gepubliceerd onderzoek is, waarover we toen het volgende schreven:

Uit een recent onderzoek blijkt dat bij een aantal donoren die leden aan autisme de hoogste concentratie Aluminium ooit bij mensen gemeten in de hersenen werd aangetroffen. Het is een wetenschappelijk feit dat zelfs de kleinste hoeveelheid aluminium in de hersenen voor grote problemen kan zorgen en er zijn dan ook een aantal onderzoeken geweest naar een mogelijk verband tussen aluminium in de hersenen en neurologische aandoeningen zoals bijvoorbeeld Alzheimer's.

Nu is er echter een nieuw onderzoek gepubliceerd dat is uitgevoerd onder leiding van professor Christopher Exley van de universiteit van Keele in Engeland naar een mogelijk verband tussen aluminium in de hersenen en autisme. Ook in deze recente en gerelateerde publicatie zijn interessante cijfers te lezen omtrent Aluminium concentraties in de hersenen.

Het onderzoek is uitgevoerd met de hersenen van 10 donoren die allen jong zijn gestorven, ergens in hun tienerjaren of iets daarboven, maar niet ouder dan dertig. Alle donoren waren autistisch en uit het onderzoek blijkt dat er de hoogste hoeveelheid Aluminium in hun hersenen is aangetroffen die ooit bij mensen zijn vastgesteld. Dit werd gemeten bij een 15-jarige jongen die leed aan autisme, maar ook alle andere donoren vertoonden een hoog gehalte aan Aluminium in de hersenen.

Uit een ander onderzoek dat in 2011 werd gehouden, werd al aangetoond dat kinderen uit landen waar veel autisme voorkomt, ook de hoogste blootstelling hadden aan het Aluminium in vaccinaties.

Waar komt Aluminium zoal voor?

Aluminiumverbindingen zoals aluminiumfosfaat en aluminiumhydroxide zitten in de vaccins DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio -Hib-hepB, DKTP, DTP Difterie, Tetanus en Poliomyelitis , Pneu, HPV, MenC en HepB.

Wat zegt het RIVM?

Aluminiumverbindingen worden al meer dan 80 jaar gebruikt als hulpstof in vaccins. In deze periode is uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke bijwerkingen van aluminium in deze vaccins. Ook bij zwangere vrouwen. Hierbij zijn geen schadelijke effecten vastgesteld

Zoals gezegd, het is natuurlijk niet zo vreemd dat hoger opgeleiden of beter gezegd, eenieder die voor zichzelf kan denken, tot de conclusie komt dat ze met een grote boog om vaccinaties heen willen lopen.

Altijd wordt er geschermd met wetenschappelijk bewijs als de enige graadmeter in het leven die telt. Alsof gezond verstand er niet meer toe doet en dat het enige dat telt in het leven wetenschappelijk bewijs is. Wetenschappelijk bewijs dat vaak ook nog gewoon kan worden gekocht.

Als je kijkt naar feiten en logisch denkt, dan kan je zelf een aantal conclusies trekken en daar heb je geen wetenschapper voor nodig, of berichten zoals de volgende:

Over de oorzaken van autisme valt nog weinig te zeggen. Het is wel duidelijk dat een afwijkende ontwikkeling van de hersenen komt door erfelijke factoren. Die afwijkingen in de hersenen leiden mogelijk tot verstandelijke, sociale en gedragsproblemen. Er is meer risico op autisme in onderstaande gevallen. De extra risico’s komen voort uit biologische en sociale factoren.

Autisme verschijnt op het totneel op het moment dat men ook met de vaccinaties op grote schaal begint. Naarmate de aantallen vaccinaties groeien, groeit ook het aantal autistische kinderen. In de hersenen van overleden autistische kinderen worden abnormale hoeveelheden aAuminium aangetroffen. In vaccins zit Aluminium.

Feiten liegen niet, "onafhankelijke" wetenschappelijke onderzoeken wel.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl