ivermectine werkt goed bij corona Artsen die het middel ivermectine voorschreven bij de behandeling van ‘corona’ werden beboet, bedreigd en uit de medische wetenschap verstoten.

Nieuw wetenschappelijk onderzoekt toont echter aan dat corona patiënten die wel dit middel gebruiken 92 procent minder kans hebben om te sterven.Volgens de propagandamachines doet het middel ivermectine helemaal niets bij de behandeling tegen de symptomen van wat in de volksmond ‘corona’ wordt genoemd.

Zo schrijft de overheid op haar website:

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de vraag naar ivermectine toegenomen. Dit middel tegen parasieten zou corona bestrijden én zelfs kunnen voorkomen. Klopt dat? Nee. Arts-epidemioloog Frits Rosendaal legt uit.

Op de vraag of dit middel dan wel goed is onderzocht antwoordt dit heerschap:

Jazeker. Grote, grondige onderzoeken wereldwijd wezen helaas uit dat ivermectine helemaal niets doet tegen het coronavirus.

Natuurlijk is dat een leugen. Een leugen die in stand moest worden gehouden om de ‘vaccinaties’ door te kunnen laten gaan. De noodgoedkeuring voor de experimentele gentherapie die men ‘coronavaccin’ noemt, kon alleen worden gegeven als er geen andere middelen beschikbaar zouden zijn om mensen te behandelen.

Nu is er echter een wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd waarbij wordt aangetoond dat ivermectine wel degelijk werkt, zo goed zelfs dat er nog nauwelijks mensen doodgaan die dit middel gebruiken.

Het is ook geen klein onderzoek, want er hebben meer dan 88.000 mensen aan deelgenomen.

Het onderzoek stond onder leiding van de Braziliaanse wetenschapper Dr. Flavio A. Cadegiani, die samen met zijn onderzoeksteam, tot de conclusie kwam dat sterftecijfers bij corona patiënten die dit middel gebruikten drastisch terug liepen.

Ook ontdekten ze dat hoe meer ivermectine werd gebruikt, des te beter de mensen beschermd waren.

Uit het onderzoek bleek dat mensen die ivermecine op een dagelijkse basis gebruikten gedurende een periode van 15 dagen 92 procent minder kans liepen om te sterven aan de gevolgen van ‘corona’.

Voor wie zelf het onderzoek wil bestuderen, kan dat hier doen.

Nadeel is natuurlijk dat dit soort middelen in de categorie chemische medicijnen valt. Voor hen die ver uit de buurt willen blijven van chemische middelen zijn er ook natuurlijke alternatieven.

Daarom hier een deel uit een eerder artikel:

Er waren wel degelijk een aantal middelen waarmee artsen wereldwijd goede resultaten behaalden bij het bestrijden van de ziekte. Middelen zoals hydroxychloroquine (HCQ) en ivermectine, beiden farmaceutische middelen met zoals gebruikelijk mogelijk gevaarlijke bijwerkingen, maar toch middelen waarmee mensen vaak zienderogen beter werden.

Deze middelen werden hevig onderdrukt, want als inderdaad aangetoond kon worden dat deze werken, dan zou dit niet alleen de vaccinatiebereid nog veel meer ondermijnen, maar ook een bom leggen onder de voorwaardelijke goedkeuring van de vaccins.

Eerder dit jaar schreven wij een artikel over hoe onderzoek aantoont dat er een natuurlijk middel bestaat dat wanneer het wordt genomen in combinatie met zink er eenzelfde resultaat ontstaat als wanneer er HCQ wordt genomen in combinatie met zink.

Dit middel heet quercetine, is vrij verkrijgbaar in tegenstelling tot HCQ en heeft het als natuurlijk product geen enkele bijwerking.

Nu verschijnen er via de bekende Amerikaanse arts Dr. Joseph Mercola berichten dat een tweetal wetenschappelijke onderzoeken bovenstaande bevestigen.

Uit die onderzoeken blijkt dat quercetine antivirale, bloedstolling remmende en ontstekingsremmende eigenschappen bezit. Ook blijkt uit die twee recente onderzoeken dat bij patiënten die lijden aan wat men noemt covid-19 sneller genezen bij het gebruik van quercetine dan bij patiënten die het niet gebruiken.

Bij het eerste wetenschappelijk onderzoek kregen patiënten naast pijnstillers ook quercetine en antibiotica en bleek dat deze sneller genazen dan patiënten die alleen pijnstillers en antibiotica kregen. Daarnaast vermeldde een groot aantal patiënten vermindering van de symptomen.

Bij het tweede onderzoek kregen deelnemers een maand lang quercetine toegediend en bleek dat er onder die groep minder sterfgevallen voorkwamen, minder ziekenhuisopnames, minder behoefte aan zuurstof (therapie) en minder IC opnames.

Volgens de Amerikaanse arts Dr. Michael Murray werkt quercetine heel goed bij de bestrijding en het voorkomen van covid-19, omdat het een remmende werking uitoefent op de binding van de bekende spike eiwitten aan de ACE-2 receptoren. Hierdoor wordt de mogelijkheid om menselijke cellen te infecteren sterk geremd en bovendien is volgens Murray aangetoond dat het de virale eiwitten neutraliseert die nodig zijn voor de replicatie van geïnfecteerde cellen.

Hier een deel uit een eerder artikel dat uitlegt wat quercetine precies is.

Wat is quercetine?

Quercetine, een vetoplosbaar (citroen)¬ geel pigment, is een plantaardige stof die behoort tot de flavonolen, een subgroep van bioflavonoïden. Quercetine is een van de belangrijkste en best onderzochte bioflavonoïden en een veelbelovende, veelzijdige fytonutriënt voor de preventie en behandeling van uiteenlopende aandoeningen, waaronder hypertensie, atherosclerose, infectieziekten, diabetes(complicaties), astma, PCOS (polycysteus-ovariumsyndroom), kanker, inflammatoire darmziekten en de ziekte van Alzheimer. De hoeveelheid quercetine die nodig is voor significante gezondheidseffecten is naar schatting 10 tot 60 keer hoger dan de hoeveelheid die in voeding aanwezig is. Bij het streven naar een bepaald gezondheidseffect van quercetine is aanvullende suppletie meestal onvermijdelijk.

Maar, quercetine speelt ook een belangrijke rol bij het onschadelijk maken van wat men noemt virussen wat nog sterker is wanneer gebruikt in combinatie met zink.

Een artikel over verkoudheids- en griepvirussen vermeldt dat quercetine celinfectie en virale replicatie remt (in vitro) en zorgt voor afname van virale belasting, longontsteking en hyperreactiviteit van de luchtwegen (in vivo). In een diermodel voor COPD remde quercetine ziekteprogressie door rhinovirusinfectie. Tot slot is quercetine een zinkionofoor. Dit betekent dat cellen zink, dat een brede antivirale werking heeft, beter opnemen.

Onder meer de volgende virussen zijn gevoelig voor quercetine:

Verkoudheids- en griepvirussen zoals rhinovirus, influenza A-virus, parainfluenzavirus, RSV
(respiratoir syncytieel virus) en adenovirus;
Coronavirussen SARS-CoV, MERS-CoV, mogelijk SARS-CoV-2;
Hepatitis C-virus, hepatitis B-virus;
Denguevirus type 2; ebolavirus;
Epstein-barrvirus;
Herpes-simplexvirus type 1 en 2;
Chikungunyavirus, zikavirus, poliovirus.

Door de eigenschappen van quercetine zou dit wel eens een heel goed alternatief kunnen zijn voor HCQ.

In Nederland heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) HCQ in de eerstelijnszorg niet toegestaan. Off-labelgebruik in de tweede lijn wordt ontraden. Alleen in een onderzoekssetting kan het gebruik worden overwogen.23 HCQ is gelukkig niet de enige zinkionofoor: uit één preklinische studie blijkt quercetine ook als zinkionofoor te fungeren. Quercetine heeft daarnaast op zichzelf al antivirale eigenschappen. Het remt celinfectie met en virale replicatie van griepvirussen.25 Een in-vitrostudie liet zien dat de combinatie van zink en quercetine een snelle toename van detecteerbaar intracellulair zink teweegbrengt.

Meer onderzoek naar quercetine (en de combinatie quercetine en zink) bij COVID-19 is nodig. Momenteel loopt een aantal studies naar het effect van behandeling van COVID-19-patiënten met quercetine en zijn er plannen voor een grote studie in China. Helaas wordt niet in alle onderzoeken zink meegenomen.

Dosering en veiligheid

Aangezien er nog geen gerandomiseerd klinisch onderzoek met controlegroep is gedaan, zijn er nog geen objectieve aanwijzingen voor een optimale dosering bij COVID-19. Uit de studies die al gedaan zijn bij andere indicaties is gebleken dat bij doses vanaf 150 mg quercetine per dag de quercetineplasmaspiegel significant stijgt en biologische effecten waarneembaar zijn. In de meeste klinische studies is quercetine gesuppleerd in doses tot 1000 mg/dag. Deze doses zijn veilig, ook bij langdurig gebruik, en hebben geen significante bijwerkingen. Doses van 1500 mg/dag (gedurende 84 dagen) en 5000 mg/dag (gedurende 4 weken) hadden ook geen negatieve bijwerkingen en werden goed verdragen.

Met andere woorden, als je de combinatie neemt van zink met quercetine, dan bereik je een vergelijkbaar effect als wat wordt verkregen bij de behandeling met HCQ en zink.

Groot verschil is echter dat je met quercetine praat over een honderd procent natuurlijk product zonder enige bijwerkingen waar je ook geen recept voor nodig hebt.

Mocht je zelf quercetine willen proberen of een voorraadje in huis willen hebben voor het geval dat, dan kan je dat hier bestellen.