Hoe veilig ben je als je geen coronaprik neemt?

  ook zonder vaccinatie last van bijwerkingen  We weten zo langzamerhand dat mensen die zich hebben laten inspuiten met een experimentele gentherapie een groot risico lopen op vaccinatieschade.

Maar, dat betekent misschien nog niet dat mensen die de prik weigeren helemaal veilig zijn.Dankzij de nep corona pandemie werd de aandacht vakkundig afgeleid van het fenomeen 5G.

Ongeveer tegelijkertijd met de nep corona pandemie werd dit netwerk uitgerold en er zijn inmiddels veel aanwijzingen dat er een direct verband bestaat tussen het in gebruik nemen van 5G en de symptomen die wijzen op corona.

Volgens de Spaanse onderzoeksgroep La Quinta Columna is er een geraffineerd spel gespeeld, zoals we schreven in een eerder artikel.

In de griepvaccins van het seizoen 2019/2020 zat al grafeenoxide. Dit heeft er later voor gezorgd dat we begin 2020 te maken kregen met een uitbraak van een niet bestaand en nooit bewezen virus.

Het giftige effect van grafeenoxide en het straling absorberend vermogen veroorzaakte de symptomen die wij covid-19 noemden. Een reeks van acute chronische ontstekingen die vele malen werd versterkt in de buurt van bijvoorbeeld de nieuwe 5G zendmasten.

Dat is ook de reden dat de oudjes als eerste slachtoffer werden. Deze hebben bijna zonder uitzondering een griepprik gehad en velen wonen in verzorgingshuizen waar "toevalligerwijze" opvallend veel zendmasten werden geplaatst.

Dit werd vervolgens als excuus gebruikt om de rest van de bevolking bang te maken en hen wijs te maken dat ze door fysiek contact besmet konden worden en dat daarom iedereen zo snel mogelijk moest worden gevaccineerd, dat wil zeggen ingespoten met grafeenoxide.

Het doel is zoals bekend om enerzijds een groot deel van de bevolking uit te roeien en anderzijds om de rest via AI (Artificial Intelligence) volledig te controleren.

De grafeenoxide komt uiteindelijk via de bloed hersenbarrière ook in onze hersenen terecht waarmee ze in feite toegang hebben tot onze hersenen. Gevoelens, emoties en herinneringen, alles kunnen ze straks uit de hersenen halen, maar ook invoeren bij mensen die zijn gevaccineerd.

Tot zover het eerdere artikel.

Wanneer dus de grafeenoxide via de ‘coronavaccins’ wordt geleverd en er komen steeds meer actieve 5G netwerken, dan zullen we ‘corona patiënten’ blijven houden.

Dit zou dan betekenen, dat wanneer je niet bent gevaccineerd en je daardoor ook geen grafeenoxide binnenkrijgt, je ook geen ‘corona symptomen’ zou moeten krijgen. Als je dan als niet gevaccineerde toch ziek wordt, dan moet het een variatie zijn van de griep of een verkoudheid.

Maar, dat schijnt toch niet het geval te zijn, als je het volgende bericht van een lezer ziet:

Meerdere keren in artikelen op ‘niburu.co’ vermelden jullie dat bv gordelroos een bijwerking is van het corona-vaccin, zo ook in het artikel ‘dood na vaccinatie tegen apenpokken’ van jl vrijdag.

Nu geloof ik zeker dat dit zo kan zijn.

Bij deze wil ik wijze op een mogelijk andere oorzaak. Zelf ben ik niet 1 keer gevaccineerd, zelfs geen pcr-test laten doen en leef (biologische) gezond.

Echter, mijn huis staat nagenoeg onder een zendmast. In de zomer van 2021 werd daar 5G op gemonteerd.

Mijn hele leven ben ik nagenoeg niet ziek geweest, op een enkele verkoudheid / zere keel na.

Vrij snel na de installatie van 5G kreeg ik vage klachten, zoals veel slijm ophoesten, en heb daar tot op de dag van vandaag last van. Het enige antwoord dat de huisarts kan bedenken is: ‘corona’.

Maar buiten die vage klachten kreeg ik ook een heftige gordelroos aanval. Waarbij ik volgens het narratief niet eens tot de ‘juiste’ leeftijdscategorie zou behoren.

Zou het kunnen zijn dat alleen 5G al voldoende is om het lichaam dusdanig te verstoren dat er gordelroos ontstaat?

Ik wilde dit graag even kwijt.

Tot zover de lezer.

Bovenstaande zou dan betekenen dat je ook corona symptomen krijgt als je je in de buurt van een 5G zendmast bevindt zonder dat je grafeenoxide hebt binnen gekregen via de prikken.

Maar, er is natuurlijk nog een andere mogelijkheid en die is dat je, misschien in beperkte mate, grafeenoxide binnen krijgt via de lucht.

Een klein stuk uit een eerder artikel:

En volgens diezelfde Dane in de onderstaande video is grafeen nu to te voegen aan de lijst met gevaarlijk en giftige stoffen die op ons neerregenen.

Het manipuleren van het weer, de zogenaamde geo-engineering, is niet iets wat nu net begint, want volgens Dane Wigington is dit iets dat al zeker 75 jaar lang wordt gedaan.

Geoengineering.org heeft nu ontdekt dat er wetenschappelijke onderzoeken bestaan die het gebruik van grafeen bij weermanipulatie promoten. Dit als een zogenaamd “ice nucleation element” (het vormen van ijskristallen). Hoe dit soort stoffen worden gebruikt bij het kunstmatig afkoelen van bepaalde gebieden wordt in dit artikel uitgelegd.

Zoals Dane vertelt in onderstaande video is het geen vraag of weermanipulatie plaatsvindt, maar of er op dit moment daadwerkelijk grafeen wordt gebruikt als één van de elementen bij “ice nucleation”.We hebben in een eerder artikel de volgende video gepubliceerd, die we kregen via Peter Blok uit Frankrijk, en daaruit blijkt dat er zo te zien op dit moment wel degelijk grafeen wordt gebruikt bij het manipuleren van ons weer. Peter zegt dit ook zelf te hebben waargenomen.Tot zover het eerdere artikel.

Hebben we hier dan misschien een aanwijzing dat mensen ook op andere manieren grafeenoxide binnen krijgen wat dan vervolgens weer wordt geactiveerd door 5G?

En tenslotte schrijft een andere lezer het volgende:

Elektromagnetische straling is een neutronenbom onder onze samenleving. Zodra je EHS krijgt ben je voor de rest van je leven overgevoelig, je komt er nooit meer vanaf. Het enige wat je dan nog kunt doen is het vermijden van draadloze bronnen (en dat zijn er veel). En steeds meer mensen die dit krijgen echter zonder dat ze maar een idee hebben waar het van komt. De onbekendheid binnen de gezondheidszorg maakt het probleem nog groter. Hierdoor worden er vaak verkeerde diagnoses gesteld of krijgt iemand als reden 'solk' te horen, (geen idee waar uw klachten vandaan komen). Verder is straling onzichtbaar en je ruikt en proeft het niet, hier maakt de telecomsector handig gebruik van (natuurlijk).

Wat jullie ook in de gaten moeten houden is dat VAIDS klachten niet worden toegeschreven naar EHS of andersom. Ze (de grote bedrijven en de overheid) weten achter de schermen wat de problemen zijn en proberen natuurlijk zand in ieders ogen te strooien. Je moet echt ogen in je achterhoofd hebben tegenwoordig en je kunt de overheid niet meer vertrouwen, zeker op deze gebieden.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl