drinkwater niet echt veilig    Wij als Nederland slaan onszelf graag op de borst omdat bij ons alles zo goed is geregeld.

Maar, dat telt dan niet voor ons drinkwater, want dat wordt met de dag onveiliger om te drinken.
Al jarenlang schrijven wij over de belabberde staat van het water dat de meesten van ons uit de kraan drinken.

Zoals het volgende in 2018:

Van Nieuwenhuizen: 'Jaarlijks belandt er nu nog 140 duizend kilo aan medicijnresten in ons water. Hoewel ziekenhuizen en apotheken al forse stappen zetten, zodat minder resten in het riool verdwijnen, is dat slechts een deel van de oplossing. Alleen als medicijnresten ook uit het afvalwater worden gefilterd, komt dit niet meer terecht in onze sloten en rivieren. Voor waterschappen die extra hun nek willen uitsteken heb ik 30 miljoen euro beschikbaar, waarmee zij snel nieuwe installaties kunnen bouwen.’

Of zoals dit uit 2019:

Feit is dat ons drinkwater is vervuild ook door allerlei andere kwalijke stoffen, zoals het kankerverwekkende glyfosaat.

Glyfosaat geeft al problemen bij de Nederlandse drinkwatervoorziening. In oppervlaktewater dat wordt gewonnen om er drinkwater van te maken, zit volgens de drinkwaterbedrijven „al jaren” te veel glyfosaat. Het staat daarom op de lijst van ‘probleemstoffen’.

Dan gaan we naar het heden waar te maken hebben met PFAS, waar de overheid het volgende over schrijft:

Sommige poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) kunnen een risico voor uw gezondheid vormen. Zo kunnen PFAS het immuunsysteem beschadigen en kanker veroorzaken. Het hangt af van hoeveel u binnenkrijgt, hoe vaak en hoe lang. Dat verschilt dus sterk van persoon tot persoon.

PFAS komen op verschillende manieren in het milieu terecht. Bijvoorbeeld bij de productie, bij uitstoot en in afval van producten met PFAS. PFAS verspreiden zich via water, bodem en lucht. Zo komen PFAS ook in het lichaam terecht via bijvoorbeeld drinkwater en voedsel.

Nu komt er een bericht van het RIVM dat wij via het drinkwater teveel PFAS binnen krijgen. Stoffen die het immuunsysteem beschadigen en kanker veroorzaken.

Het Nederlandse drinkwater bevat teveel PFAS. Het water is veilig om te drinken, maar op sommige locaties zitten er teveel chemische stoffen in. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na onderzoek. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past daarom per direct vergunningen aan voor toegestane lozingen van PFAS.

Uit het onderzoek van het RIVM wordt duidelijk dat bij alle onderzochte drinkwaterlocaties de hoeveelheid PFAS onder de veilige grens norm blijft. Maar op sommige locaties, vooral waar drinkwater wordt gewonnen uit rivierwater, blijkt er wel meer PFAS te zitten dan consumenten wordt aangeraden om wekelijks binnen te krijgen via drinkwater.

Het advies van het RIVM is om de hoeveelheid PFAS omlaag te brengen. Als dit al gebeurt dan zal dat een proces van jaren worden en ondertussen zal de hoeveelheid PFAS in het drinkwater waarschijnlijk alleen maar toenemen.

Hoeveel schade al die “resterende” kwalijke stoffen je lichaam toebrengen is moeilijk te bepalen, maar feit is dat je uiteraard beter af bent met echt schoon drinkwater. En dan is een goede kwaliteit waterfilter eigenlijk een must voor ieder huishouden.

De politiek praat over problemen, de overheid strooit her en der met wat miljoenen, maar het probleem wordt met de dag groter en daardoor is op dit moment ons drinkwater niet meer te drinken.