Straks alleen nog zorg voor bepaalde mensen?

  lange wachtlijsten zorg    Na een periode van ruim tien jaar, waarbij onze zorg systematisch werd gesloopt begint nu duidelijk te worden wat de gevolgen zijn.

Experts waarschuwen dan ook dat zorg straks niet meer iets vanzelfsprekends is.Wij wonen met zijn allen in een ziek land. Een heel erg ziek land.

Op 1 januari 2021 hadden ruim 10,3 miljoen mensen in Nederland (59% van de Nederlandse bevolking) één of meer chronische aandoeningen. Een 'chronische aandoening' is hier gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel.

Zo veel zieke mensen. Zo veel mensen met chronische aandoeningen. Ook al voor de experimentele coronaspuiten was dit aantal hoog, nu zal het alleen nog maar snel hoger worden.

Al deze mensen zullen gebruik maken van zorg. Maar, zoals het er nu voorstaat zal dat straks allemaal minder moeten worden.

De zorg heeft een kritisch punt bereikt, waarschuwt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Terwijl de zorgvraag stijgt, wordt het aanbod steeds schaarser. Toegang tot zorg is daardoor niet meer vanzelfsprekend. Dit staat in het jaarlijkse rapport 'De Stand van de zorg', waarin de NZa het functioneren van ons zorgstelsel analyseert.

"De wachtlijsten in de gespecialiseerde ggz zijn onverantwoord lang. Er is een tekort aan zorgprofessionals. De huisartsen krijgen meer taken toegeschoven dan zij aankunnen. De ziekenhuizen kampen met wachtlijsten en daarnaast meer dan 100.000 uitgestelde behandelingen door de coronapandemie."

Men verwacht dat die wachtlijsten alleen maar langer zullen worden en verder heeft de zorg te maken met uiteraard personeelstekort en een hoog ziekteverzuim. Een hoog ziekteverzuim dat ongetwijfeld wordt veroorzaakt door de gevolgen van de coronaprik.

Een grote beperkende factor wordt dus de beschikbaarheid van die zorg.

Maar, waar men in bovenstaande nog helemaal geen rekening mee heeft gehouden is het volgende.

90 procent van de ziekenhuizen dreigt volgend jaar in de rode cijfers te komen. De oorzaak daarvan zijn de kostenstijgingen voor personeel en energie en door de inflatie. Dat is de conclusie van een onderzoek onder 56 ziekenhuizen dat is verricht in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Voorzitter Melkert vraagt minister Kuipers van Volksgezondheid (VWS) nadrukkelijk om hulp. "Ziekenhuizen hebben juist nu alle middelen nodig hebben om te investeren in de beste zorg voor de patiënt, goede arbeidsvoorwoorden voor de zorgprofessionals en de uitvoering van het onlangs afgesloten Integraal Zorgakkoord."

Hoeveel ziekenhuizen zullen volgend jaar worden gedwongen om de deuren te sluiten omdat ze het hoofd financieel niet langer boven water kunnen houden?

Alles met elkaar zal het voor een Nederlandse burger steeds moeilijker worden om toegang te krijgen tot zorg.

Dat kan natuurlijk een probleem worden als je echt zorg nodig hebt. Aan de andere kant is het dan misschien nu een goed moment om ervoor te zorgen dat je eigen immuunsysteem sterker wordt dan ooit.

Je kunt dat heel eenvoudig doen door zoveel mogelijk natuurlijk (biologisch) voedsel te gebruiken en om dat aan te vullen met wat nuttige extra hulpmiddelen.

Het is geen garantie dat je dan niet ziek zult worden, maar feit is wel dat je ook dan beter in staat bent om allerlei infecties zelf te bestrijden zonder dat je een beroep moet doen op ‘zorg’ van anderen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl