Algoritmes bepalen straks wie zorg krijgt en wie niet

 AI in de zorg  Mensen die afhankelijk zijn van zorg zullen het in de toekomst steeds moeilijker krijgen.

Vaak zijn dat de ouderen en daar zullen straks door A.I. bepaalde keuzes worden gemaakt.
Als je ooit te maken hebt gehad met grote overheidsinstanties dan weet je dat het vaak een kwestie is van vechten tegen windmolens.

Je loopt tegen de ene na de andere muur en uiteindelijk ben je doodmoe, een hoop tijd kwijt, geïrriteerd en geen millimeter opgeschoten.

Steeds minder heb je te maken met mensen en steeds vaker wordt je lot bepaald door algoritmes, oftewel A.I.

Zoals we onlangs zagen worden oude mensen door de Rabobank afgesloten van toegang tot hun eigen rekening als de algoritmes iets ontdekken.

Ook bij de gezondheidszorg zullen we hier op grote schaal mee te maken krijgen.

Eind vorig jaar verscheen het volgende bericht:

Zorg die altijd voor iedereen toegankelijk is, dat kan zorgverzekeraar CZ niet meer beloven. Dat klinkt behoorlijk verontrustend, maar wat houdt het precies in?

Bestuursvoorzitter Joep de Groot van CZ uitte zijn grote ‘zorg over de zorg’ vanmorgen in een interview met De Telegraaf. Kernpunten: er komen meer oudere mensen, minder handen om hen te helpen en niet iedereen kan de zorgpremie betalen.

Zorgverzekeraars hebben weliswaar een zorgplicht, maar het lukt niet om de wachtlijsten in de zorg weg te werken. De grenzen van het zorgsysteem zijn volgens hem bereikt, zegt hij tegen de krant. „Ik kan geen garantie geven dat de zorg altijd voor iedereen toegankelijk is. Sterker nog, ik denk dat ik bijna de garantie kan geven dat het niet zo is.

Nu lezen we de volgende soort berichten:

Bijna één op de drie patiënten merkt dat hun huisarts het afgelopen jaar slechter bereikbaar of toegankelijk is geworden. De praktijk is telefonisch moeilijk te bereiken en patiënten moeten soms dagenlang wachten voordat ze bij de huisarts terecht kunnen.

Uit Amerika komen nu berichten die laten zien hoe het ook bij ons straks waarschijnlijk zal gaan.

Bij Natural News staat een verhaal van een 85 jaar oude dame die met een verbrijzelde schouder en ademhalingsproblemen terecht kwam in een verzorgingshuis.

De algoritmes van de zorgverzekeringen hadden berekend dat zij maar 16,6 dagen in het verzorgingshuis zou hoeven te verblijven. Vanaf dag 17 zouden de betalingen door de verzekeringsmaatschappij dan ook worden stopgezet.

Alhoewel de vrouw nog bij lange niet genezen was, moest ze het verzorgingshuis verlaten en terugkeren naar het flatje waar ze woont.

Dit ondanks dat uit het dossier bleek dat ze zichzelf niet kon aankleden, zelfstandig naar de WC kon of zich zonder hulp kon voortbewegen met een rollator.

Deze zaak is uiteindelijk bij de rechter terechtgekomen die oordeelde dat de robots van de verzekeringsmaatschappij de vrouw de benodigde zorg hadden ontzegd en dat ze recht had op duizenden dollars voor zorg die ze zelf had moeten betalen door gebruik te maken van het geld dat ze gedurende haar leven had gespaard.

De algoritmes, de robots, de A.I. kijken niet naar de werkelijke situatie, maar berekenen hoeveel zorg gemiddeld ergens voor nodig is en dat wordt toegekend.

Naarmate de vaccinatieschade verder om zich heen grijpt en de personeelstekorten steeds groter zullen worden, des te vaker zal het publiek te maken krijgen met zorg algoritmes.

Als je nu al aan zelfmoord denkt als je weer een ergens een half uur allerlei keuzemenu’s hebt ingedrukt en nog steeds niemand hebt gesproken die je echt kan helpen, dan zal dit nog vele malen erger worden.

Volgens Mike Adams van Natural News zal de zorg die wordt aangestuurd door A.I. een enorme ramp betekenen en niet de zorg leveren die zou moeten, maar zorgen voor een ongekend aantal doden omdat mensen niet krijgen wat ze nodig hebben.

Bovendien is er dan geen enkele discussie mogelijk, want als A.I. heeft geoordeeld, dan is dat zo.

De moraal van het verhaal is dan ook dat je heel goed voor jezelf moet zorgen en daarbij alles doen wat je kunt om niet in het zorgsysteem terecht te komen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl