vaccins maken je ziek Alhoewel vele volledig 'gevaccineerde mensen' de wappies met de grond gelijk hebben gemaakt kan je alleen maar medelijden met ze hebben.

Het begint al ver voor corona en daardoor weten we waarom er zo krankzinnig veel chronisch zieke mensen zijn in dit land.
Pas na de experimentel coronaprik die werd verkocht aan het publiek als een 'veilig en effectief vaccin' werd duidelijk hoe groot de schade is die door die 'vaccins' wordt aangericht.

Echter, het verhaal vaccinatieschade begint al ver voordat de 'coronavaccins' op de markt kwamen.

Wij hebben ons er altijd over verbaasd hoe het mogelijk is dat er in een klein landje zoals dat van ons zo ontzettend veel chronisch zieke mensen wonen.

Op 1 januari 2021 hadden ruim 10,3 miljoen mensen in Nederland (59% van de Nederlandse bevolking) één of meer chronische aandoeningen. Een 'chronische aandoening' is hier gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel.

Dat zijn zo ongeveer de laatst beschikbare cijfers. Het zijn dan ook precies die cijfers die betrekking hebben op de periode voordat men in januari 2021 bij ons begon met het inspuiten van de bevolking met de 'coronavaccins'.

Als op dat moment al 59 procent van de bevolking chronisch ziek was, hoe hoog moet dat percentage nu wel niet zijn?

Door al die coronatoestanden vergeten we ook een hele hoop en aan van die dingen werden we weer herinnerd door een tweet van Steve Kirsch.
Steve Kirsch heeft gelijk, want vanuit welke invalshoek je ook kijkt, het zijn altijd de gevaccineerden die het altijd slechter doen dan de niet gevaccineerden.

Als dit al de situatie was voor de 'coronavaccins', hoe zullen deze cijfers er dan over enkele jaren uitzien?

Op 1 januari 2021 hadden we meer dan tien miljoen chronisch zieke mensen en allemaal mensen die zich op dat moment allemaal mogen opmaken voor een 'coronaprik'.

Oftewel hoe wordt een al zieke bevolking nog verder verwoest door een biowapen.

Hierna nog een deel van het artikel zoals we enkele jaren geleden publiceerden.

Uit een via Children’s Health Defense van Robert Kennedy gepubliceerd onderzoek waarover wij enkele jaren geleden schreven blijkt dat ongevaccineerde kinderen vele malen gezonder zijn dan gevaccineerde kinderen.

Een voorbeeld uit het eerdere artikel:

Echter, uit het nu vrijgekomen wetenschappelijke onderzoek blijkt dat bij kinderen die gevaccineerd zijn tegen hepatitis B er 7,6 keer vaker autisme voorkomt dan bij niet gevaccineerde kinderen. Tevens dat gevaccineerde kinderen 5 keer vaker slaapproblemen hebben vergeleken met niet gevaccineerde en 2,5 keer vaker problemen met praten.

Maar, niet alleen zijn ongevaccineerde kinderen qua gezondheid veel beter af, hetzelfde geldt voor volwassenen.

In Amerika is een actiegroep met de naam Informed Consent Defense en zij hebben een rechtszaak aangespannen waarbij ze onder andere de resultaten van een onderzoek bevestigd willen zien. Een onderzoek dat aantoont dat gevaccineerde mensen veel meer risico lopen op allerlei chronische ziektes dan niet gevaccineerde mensen.

Daarnaast willen ze via de rechtbank ook een bevestiging afdwingen dat vaccinaties bij kinderen een negatieve rol spelen op gezondheidsgebied en willen ze een uitspraak die zegt dat vaccinaties nooit verplicht kunnen worden gesteld.

Uit de documenten die ze inmiddels bij de rechtbank hebben ingediend blijkt dat de resultaten van een onderzoek zonder enige twijfel aantonen dat je beter niet gevaccineerd kunt zijn dan wel.

Zo blijkt dat 60 procent van gevaccineerde volwassenen te maken krijgt met een chronische ziekte tegenover 5,71 procent bij niet gevaccineerde mensen. Zo heb je als gevaccineerde volwassene 42 procent kans dat je gaat lijden aan twee chronische aandoeningen, tegenover minder dan 1 procent bij niet gevaccineerde mensen. Je hebt als gevaccineerde volwassene zelfs 12 procent kans om met 5 chronische aandoeningen te maken te krijgen, tegenover nul procent kans bij niet gevaccineerde mensen.

niet gevaccineerde mensen gezonder

Zo bleek tijdens het onderzoek verder dat bij de gevaccineerde volwassenen 48 procent te maken heeft met hart- en vaatziekten tegenover nul procent mensen bij de niet gevaccineerde groep volwassenen.

niet gevaccineerde mensen gezonder

Bij de groep gevaccineerde volwassen had 10 procent diabetes tegenover nul procent bij de niet gevaccineerde groep. Maar liefst 18 procent van de gevaccineerde groep had problemen met de spijsvertering tegenover 0,40 procent bij de gevaccineerde groep.

En dan volgt weer een interessante. Want bij zowel kinderen als volwassenen komt eczeem veel meer voor bij de gevaccineerde dan de niet gevaccineerde groep.

niet gevaccineerde mensen gezonder

Hetzelfde zie je bij astma.

niet gevaccineerde mensen gezonder

Tegenwoordig hoor je steeds meer verhalen over kinderen met een voedselallergie. Dit komt aanzienlijk veel vaker voor bij gevaccineerde dan bij niet gevaccineerde kinderen.

niet gevaccineerde mensen gezonder

Ook bij ADHD is het weer hetzelfde verhaal en dat geldt voor zowel kinderen als volwassenen.

niet gevaccineerde mensen gezonder

Voor meer voorbeelden van meer ziektes, verwijzen wij naar het volledige document dat bij de rechtbank is ingediend.

Bij dit alles komt natuurlijk ook nog eens het feit dat bovenstaande resultaten zijn verkregen voordat er sprake was van coronavaccinaties.

Stel je bovenstaand verhaal voor en vermenigvuldig alles wat daar staat met een factor X om te bepalen wat er straks op deze wereld gaat gebeuren na de massale coronavaccinaties. Je kunt X zo groot of klein maken als je wilt, maar dat het aantal chronisch zieke mensen enorm zal stijgen lijkt een voldongen feit.

Maar, dat heeft dan straks officeel alles te maken met de gevolgen van corona en de vergrijzing, niet met vaccins want die zijn honderd procent veilig.

Moraal van het verhaal: Ga een bevolking vaccineren en je krijgt een chronisch zieke bevolking.