lepra na vaccinatie  Melaatsheid is een eeuwenoude ziekte die vaak in de Bijbel genoemd wordt en nog altijd veel levens teistert. De bekendste vorm van melaatsheid in Bijbelse zin is lepra.

Deze ziekte steekt in onze streken de kop op en komt bijna uitsluitend voor bij mensen die zich hebben laten ‘vaccineren’ tegen corona.
Ziektes die de meeste mensen alleen kennen uit de Bijbel of uit Afrikaanse landen, duiken nu ook bij ons op.

Er wordt een toenemend aantal gevallen van lepra (melaatsheid) gemeld, dit nadat men zich heeft laten ‘vaccineren’ tegen corona. Bij deze gevallen zijn er ook twee in Engeland, waarvan onderzoekers zeggen dat deze veroorzaakt kunnen zijn door de ‘vaccins’.

Men heeft onderzoek gedaan in de bestanden van de Lepra Kliniek voor Tropische Ziekten in Londen. Daar ontdekten ze dat van de 52 mensen die in 2021 naar deze kliniek kwamen er minimaal 49 waren ‘gevaccineerd’ tegen corona.

Om te kunnen kwalificeren als bijwerking van het ‘vaccin’ moet de patiënt binnen 12 weken na de laatste prik de eerste tekenen van lepra vertonen en ook moet de patiënt geen voorgeschiedenis hebben voor wat betreft lepra.

Twee patiënten voldeden aan deze voorwaarden. Beiden hadden een Pfizer prik ontvangen. Pfizer zelf weigerde commentaar te leveren.

Wat je nu langzamerhand ziet gebeuren is dat er overal onderzoeken beginnen te verschijnen, waarin wordt gesteld dat bepaalde ziektes veroorzaakt kunnen worden door de ‘vaccins’. Het feit dat van de 52 mensen er 49 zijn ‘gevaccineerd’ zegt al heel veel en als er dan ook 2 aan de strenge definitie voor bijwerking voldoen, dan kan je ervan uitgaan dat die 49 mensen niet in de leprakliniek waren verschenen als ze niet ‘het coronavaccin’ hadden genomen.

Eén van de mensen met lepra is een 80-jarige man die al 49 jaar in Engeland woont. Hij is dan ook het eerste vastgestelde geval van lepra in dat land sinds 1954.

In de bijbel werden mensen met melaatsheid gemeden, omdat ze nog niet wisten hoe ze deze ziekte konden behandelen.

Nog even en de schapen staan weer braaf in de rij.
Gelukkig heeft Pfizer hart voor de zaak.