astrazenecavandemarktgehaald Al vrij snel werd duidelijk dat het AstraZeneca ‘vaccin’ nu niet bepaald was wat men had beloofd.

Het is dan ook niet voor niets dat de fabrikant heeft besloten om dit wanproduct van de markt te halen, maar het kwaad is al geschied.
In maart 2021 schreef het CBG het volgende op haar website:

Er is op dit moment geen aanleiding om aan te nemen dat de gemelde trombosegevallen zijn veroorzaakt door vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca. Trombose staat niet aangemerkt als een bijwerking van dit vaccin.

Minder dan een maand later schrijft de overheid:

Op basis van een nieuwe rapportage van bijwerkingencentrum Lareb, en na overleg met geneesmiddelenautoriteit CBG, de voorzitter van de Gezondheidsraad en het RIVM, is besloten om de komende dagen uit voorzorg niet te vaccineren met AstraZeneca bij mensen onder de 60 jaar. Minister Hugo de Jonge (VWS) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij dit besluit neemt in afwachting van een nader oordeel van het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC van het Europees Medicijnagentschap EMA. 

Hugo de Jonge weet tenslotte dingen over vaccins.Weer enkele dagen later werd besloten om AstraZeneca alleen te gebruiken bij mensen over de 60 jaar, aangezien dit de doelgroep is van nutteloze mee-eters die alleen maar geld kosten volgens Jaques Attali.

En nu?

Nu wordt AstraZeneca helemaal van de markt gehaald. De Europese Commissie heeft op verzoek van de fabrikant de toelating ingetrokken.

Huisarts Els van Veen schrijft:

Via de Duitse dokter DrPuerner.

Toelating ingetrokken! #AstraZeneca

"Op verzoek van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen wordt de vergunning voor het geneesmiddel "Vaxzevria - COVID-19-vaccin (ChAdOx1-S [recombinant])", verleend bij besluit C(2021) 698 (final) van 29 januari 2021, ingetrokken ."

De fabrikant rechtvaardigt deze stap door te zeggen dat er geen toekomstige vraag naar het product wordt verwacht.

Klinkt logisch. Wie wil immers geïnjecteerd worden met een onveilig middel dat ernstige bijwerkingen heeft?

Het vaccin dat als ‘veilig’ werd aangeprezen, was allesbehalve dat. Deze vreselijke bijwerking is vooral bij jongere mensen waargenomen.

Duitsland reageerde veel te laat door AstraZeneca te schorsen.

Hoe een noodgoedkeuring kon worden verleend, waarom de veiligheid van het vaccin ten onrechte werd aangeprezen en waarom het vaccin ondanks bestaande zorgen nog steeds werd geïnjecteerd, moet worden onderzocht.

Een grondig onderzoek hoe dit kon gebeuren is belangrijk – ook in het belang van de patiëntveiligheid.

Mijn medeleven gaat uit naar degenen die zijn gevaccineerd en degenen die gewond zijn geraakt!

Ik verwacht van al degenen die hiervan hebben geprofiteerd, politici en publieke voorstanders van deze vaccinatie, dat zij hun excuses aanbieden aan degenen die schade hebben geleden. De gewonden moeten een financiële uitkering krijgen en laagdrempelige hulp krijgen.