bloed van gevaccineerde mensen is gevaarlijk Het lijkt erop dat men in Japan sneller ontwaakt dan in de rest van de wereld voor wat betreft de gevolgen van de ‘veilige en effectieve coronavaccins’.

Japanse onderzoekers waarschuwen om geen bloedtransfusies te accepteren met bloed van ‘gevaccineerde’ donoren.De gevolgen van de ‘coronaprikken’ gaan nog veel verder dan alleen maar gevolgen voor hen die hun arm hebben uitgestoken.

Wat steeds meer duidelijk wordt is dat ‘gevaccineerde bloeddonoren’ een groot gevaar kunnen opleveren voor mensen die zich niet hebben laten ‘vaccineren’ tijdens de nep corona pandemie.

Het Amerikaanse Rode Kruis schrijft het volgende op haar website:

Het Amerikaanse Rode Kruis wil het publiek eraan herinneren dat het ontvangen van een COVID-19 vaccin je niet ongeschikt maakt om bloed te doneren en dat bloeddonaties van mensen die gevaccineerd zijn voor COVID-19 veilig zijn voor transfusie.

Bij het Nederlandse Sanquin kom je het volgende tegen:

De meeste coronavaccinaties bestaan uit twee prikken die je binnen een aantal weken krijgt toegediend. Na zowel de eerste als de tweede prik mag je 7 dagen niet doneren. Daarnaast adviseren we om op de dag van je vaccinatie niet te komen doneren.

Bovenstaande is in volledige tegenstelling tot het volgende bericht:
Japanse onderzoekers waarschuwen voor de risico's van het gebruik van bloed van mensen die zijn ‘gevaccineerd’ met het mRNA covid 'vaccin'.

Ze wijzen hierbij op mogelijke dodelijke effecten en de noodzaak van dringende actie om de wereldwijde bloedvoorziening veilig te stellen.

Bloed dat besmet is met prionachtige structuren van het spike-eiwit verhoogt het risico op het veroorzaken van dodelijke neurodegeneratieve ziekten bij ontvangers, zo stellen de onderzoekers.

De mogelijke overdracht van schadelijke eiwitten via exosomen (“shedding”) en het risico op auto-immuunziekten als gevolg van het mechanisme van de vaccins en bestanddelen zoals lipide nanodeeltjes (LNP's) zijn andere belangrijke punten van zorg.

De onderzoekers stellen voor om tranfusies met bloed van 'gevaccineerden' voorlopig op te schorten omdat op dit moment de veiligheid van het bloed niet kan worden gegarandeerd.

De onderzoekers pleiten voor uitgebreide tests van zowel geprikte als niet-geprikte individuen om de veiligheid van bloedproducten te beoordelen en stellen voor om bloedproducten die besmet zijn met spike-eiwitten of gemodificeerd mRNA weg te gooien totdat er effectieve verwijderingsmethoden zijn ontwikkeld.

Ze roepen op om alle op genen gebaseerde 'vaccins' op te schorten en een rigoureuze schade-batenanalyse uit te voeren in het licht van de gerapporteerde ernstige gezondheidsschade.

Ze dringen er ook bij landen en organisaties op aan om concrete stappen te ondernemen om de reeds geïdentificeerde risico's aan te pakken en te beperken.

Een bijzonder risico dat aan bod komt, zijn de gevolgen van bloed dat besmet is met prionachtige structuren in het spikeiwit. Prionen zijn verkeerd gevouwen eiwitten die neurodegeneratieve ziekten kunnen veroorzaken, zoals de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) bij mensen, doordat ze de verkeerde vouwing van normale eiwitten in de hersenen veroorzaken.

Als spikeiwitten met prionachtige structuren kunnen worden overgedragen via bloedtransfusies, bestaat er een risico op het veroorzaken van prionziekten bij ontvangers. Prionziekten zijn zeer moeilijk in een vroeg stadium vast te stellen, kunnen niet genezen worden en zijn dodelijk, waardoor een mogelijke overdracht via bloedproducten een belangrijk veiligheidsrisico met zich meebrengt.

Daarnaast identificeren de onderzoekers de volgende gezondheidsrisico’s bij transfusies met bloed, afkomstig van ‘gevaccineerden’.

Verminderde immuunfunctie bij bloedontvangers - Het is aangetoond dat hoe meer doses van de covid-prik je hebt gekregen, hoe groter de kans is dat je in de toekomst infecties oploopt. Dit, omdat het immuunsysteem voor een deel wordt gesloopt.

Een grotere kans op bloedklonters en het onstaan van chronische ontstekingen.

En tenslotte uiten de onderzoekers ook hun bezorgdheid over de mogelijkheid dat besmet bloed auto-immuunziekten veroorzaakt bij ontvangers.