In wat misschien wel eens een historisch vonnis kan zijn, heeft een rechtbank in Rimini geoordeeld dat er een causaal verband is tussen BMR vaccinatie en autisme.

Deze zaak betrof een kind dat onmiddellijk bij thuiskomst en na vaccinatie in 2004, allerlei symptomen vertoonde.


BMR, in het Engels MMR genoemd, is de afkorting van Bof, Mazelen en Rodehond. Deze besmettelijke virusziekten komen meestal bij kinderen voor. Preventie gebeurt met het zogenaamde BMR-vaccin. Sinds 1987 worden kinderen in Nederland via het Rijksvaccinatieprogramma met dit vaccin ingeënt. Dat gebeurt twee keer; op de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar.

Gedurende het jaar nadat het kind in de genoemde zaak was ingeënt, verslechterde de situatie en na een jaar werd de diagnose “autisme” gesteld. Nu is het kind inmiddels 100% invalide door de ziekte.

De rechtbank oordeelde dat het kind beschadigd is door complicaties die niet meer te terug te draaien zijn, als gevolg van de vaccinatie. Het veroordeelde het Italiaanse Ministerie van Volksgezondheid tot het betalen van een schadevergoeding middels een jaarlijkse bijdrage voor een periode van 15 jaar, plus de kosten van de rechtszaak.

Het originele Italiaanse vonnis kan hier gelezen worden, evenals hier een nieuwsbericht erover in een Italiaanse krant. Men verwacht dat de Staat hoger beroep zal aantekenen, omdat anders hiermee een precedent geschapen is.

Het is niet de eerste uitspraak van een rechtbank op dit gebied. Eerder dit jaar kwam een rechtbank in Amerika tot een soortgelijke uitspraak. Hun vonnis kreeg nauwelijks publiciteit in de media. De bewuste rechtbank in Amerika kwam tot het vonnis op basis van het op kwik gebaseerde conserveringsmiddel thimerosal wat tot 2002 in vaccinaties werd gebruikt.

Het betrof hier één van de 4900 zaken die nog zijn aangespannen voor compensatiebetalingen. Gezondheidsautoriteiten zijn nu bang dat dit het begin zal zijn van een vloedgolf van dergelijke zaken.

Beide uitspraken schijnen de omstreden onderzoeksresultaten van Dr. Andrew Wakefield te bevestigen. Deze publiceerde in 1998 in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet een artikel waarin hij suggereerde dat er een verband bestond tussen vaccinaties en autisme.

Hierop barstte er een zo heftige storm van kritiek los van officiële zijde, dat de Lancet het artikel schrapte, omdat het “wetenschappelijk ongezond” zou zijn. Sinds die tijd voert Wakefield een verbeten strijd om zijn beschadigde professionele reputatie te herstellen. Het onderwerp werd daarna zoveel mogelijk uit de schijnwerpers gehouden en resulteerde in veel professioneel moddergooien, maar geen duidelijkheid voor de ouders.

Reeds in het najaar van 2010 was er al een hoopvol bericht uit Engeland, waar tenminste in één specifiek geval het verband tussen autisme en BMR was vastgesteld:

Na een 13 jaar durende gerechtelijke strijd heeft een medische onderzoeksraad in Groot Brittannië een schadevergoeding van omgerekend 109.000 Euro toegekend aan de ouders van een kind, dat na het toediening van het MMR-vaccin (Mazelen, Bof, Rode hond) ernstige hersenbeschadigingen opliep en zwaar gehandicapt raakte.

Het Britse ministerie van Gezondheid heeft jarenlang ontkend dat er een aantoonbaar verband bestaat tussen het MMR (BMR)-vaccin en hersenbeschadiging/autisme. Nu echter medische experts in tenminste één geval het verband erkennen, zou dit grote gevolgen kunnen hebben en mogelijkerwijs kunnen leiden tot een stortvloed aan schadeclaims.

Misschien dat met de recente uitspraak in Italië, nu ook andere rechtbanken zullen volgen en er eindelijk erkend wordt dat vaccinaties verantwoordelijk zijn voor veel ellende.

Bronnen:

NYR Natural News
Leven en de Natuur
Fonteine