Alhoewel sommigen van ons al wel op de hoogte zijn van de gevaren van electromagnetische straling (EMV) in onze hedendaagse maatschappij, is het nog erger dan wij dachten.

Niet alleen is het waarschijnlijk verantwoordelijk voor de massale bijensterfte en de verdwijning van vele diersoorten, ook is het uiteindelijk rampzalig voor ons mensen.


De natuurlijke frequentie van de aarde is gelijk de Schumann resonantie, vernoemd naar professor Otto Schumann van de Universiteit in München die dit in 1952 ontdekte. Ondanks wat sommige mensen geloven is deze frequentie 7,83 Hz.; dezelfde als de Alfagolven in onze hersenen.

Al ons leven en ons welzijn draait om natuurlijke frequenties. Niet alleen bij mensen, maar zeker ook bij dieren. In de jaren zestig werd een experiment uitgevoerd waarbij een aantal jonge mensen langere tijd verbleven in een ruimte onder de grond welke compleet verstoken was van de natuurlijke frequentie van de aarde.

De resultaten waren schokkend, mensen begonnen zich al heel snel onwel te voelen met een scala aan klachten. Enige tijd later werden via een zender kunstmatige Schumann golven in de ruimte geïntroduceerd en de klachten verdwenen als bij toverslag.

Afgezien van alle andere zeer schadelijke effecten van straling zoals van mobiele telefoons, Wifi en andere toepassingen, verstoort het ook op zeer indringende wijze de natuurlijke frequentie waarop al ons leven is gebaseerd.

Zo deed een Duitse onderzoeker, Kuntz, vorig jaar een zeer opzienbarende ontdekking in verband met het verdwijnen van de vele bijenvolken wereldwijd. Hij deed een experiment met een aantal bijenkorven. In enkele ervan werd een mobiele DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) telefoon geplaatst, dezelfde die in talloze huishoudens te vinden is. In die waar niet zo'n telefoon was geplaatst, kwamen de bijen normaal terug en in de korven met wel een DECT slechts enkele bijen of helemaal niet één.

Hiermee is een direct verband gelegd tussen de verdwijnende bijen en de stralingsomgeving waarin wij leven. Dergelijke proeven zijn ook uitgevoerd met vogels waaruit bleek dat ook hun navigatievermogen ernstig was aangetast door de hen omringende straling. Als je ziet hoeveel vogelsoorten de laatste jaren drastisch in aantal zijn verminderd, dan schrik je.

Wij leven nu in een wereld met vier miljard mobiele telefoongebruikers met bijbehorende zendmasten. Al die gecombineerde stralingseffecten zorgen ervoor dat iedere verbinding met de natuurlijke frequentie van de aarde permanent wordt verstoord. Het is al zo erg dat men er tegenwoordig in grote steden niet meer in slaagt om de Schumann frequentie te meten. Dit lukt alleen nog op plaatsen die zich op redelijke afstand bevinden van het permanente stralingsbombardement.

Iets waarvan men tot voor kort dacht dat dit alleen bij dieren en planten voorkwam is de cryptochrome cel. Deze is verantwoordelijk is voor het “voelen” van magnetische velden. Nu schijnt dat ook wij mensen hierover beschikken en dat recente onderzoeken hebben aangetoond dat die van ons ook magnetisch zijn.

De cryptochromen zijn ook verantwoordelijk voor wat men noemt het circadiaan ritme. Dit is een biologisch ritme waarvan de cyclus ongeveer één dag duurt (Latijn: circa = ongeveer, dies = dag). Men spreekt ook wel van een 24-uurs of slaap-waakritme. Een organisme is onderhevig aan een groot aantal biologische processen die doorgaans automatisch verlopen volgens een bepaald vast systeem. Circadiaan verlopende functies vertonen een patroon dat dagelijks herhaald wordt. Het wordt via de biologische klok endogeen gestuurd (door innerlijke erfelijke factoren in de hersenen vastgelegd) en functioneert onafhankelijk van omgevingsfactoren als licht en temperatuur.

Er zijn nu wetenschappers die stellen dat omdat menselijke cryptochromen ook magnetisch zijn en dus heel erg vatbaar voor straling en verantwoordelijk voor zijn voor het circadiaan ritme, dat dit heel veel van de sypmtomen die optreden bij stralingsziekte zouden kunnen verklaren.

Als nu gebleken is dat de stralingsomgeving verantwoordelijk is voor de massale bijensterfte, het verdwijnen van vogelsoorten, waarschijnlijk ook de vele dode vogels die spontaan uit de lucht neervallen, is het dan ook niet redelijk om te veronderstellen dat de mens, die beschikt over eenzelfde gevoeligheid voor magnetische velden, ook dit soort of misschien nog ergere symptomen gaat vertonen onder invloed ervan?

De documentaire: "Resonance, beings of frequency" (zie onder) is een documentaire die schokkende antwoorden geeft omtrent onze gezondheid en de ons permanent omringende straling.

Recente onderzoeken hebben uitgewezen dat het blootstaan aan de natuurlijke frequentie van de aarde essentiëel is voor ons. Het bepaalt onze geestelijke en lichamelijk gezondheid, het synchroniseert onze circadiaans ritme, het helpt ons immuunsysteem en verbetert ons algeheel gevoel van welzijn.

Onze lichamen zijn gevuld met natuurlijke frequenties om onze cellen electromagnetisch te laten communiceren en om onze hersenen via een constante stroom ervan ons DNA instrukties te kunnen geven. Zonder zouden we geen seconde langer in leven blijven.

Deze delicate balans heeft zich over een periode van miljoenen jaren ontwikkeld. Maar, gedurende de laatste 25 jaar is deze harmonie dramatisch verstoord. De mensheid heeft zichzelf ondergedompeld in een oceaan van kuntsmatige frequenties. Ze zijn overal om ons heen, ze vullen de lucht rondom ons en verdringen de natuurlijke frequentie van de aarde volledig.

Voor het blote oog ziet de planeet er nog precies gelijk uit. Maar op cellulair niveau is het de grootste verandering die het leven op aarde ooit heeft ondergaan. We beginnen nu pas de effecten te erkennen en dat proces verloopt veel te langzaam.