Ebola virus nu ook in Azie

Eén van de meest gevreesde en dodelijke virussen is het in 1972 in Afrika ontdekte Ebola virus.

Een recent onderzoek heeft aangetoond dat de meest dodelijke variant zich nu ook in Azië bevindt.
Het Ebola virus veroorzaakt een afwijking in het bloed, hoge koorts en inwendige bloedingen. Nadat de eerste symptomen zich voordoen duurt het ongeveer 48 tot 72 uur voordat de meeste patiënten overlijden. Er is op dit moment geen middel of medicijn tegen beschikbaar.

Volgens een nieuw onderzoek heeft dit virus wat tot nu toe vooral in Afrika voorkwam, de kop opgestoken in Azië en dan specifiek in Bangladesh. Het virus werd in 1972 voor het eerst ontdekt in Afrika en vorig jaar zijn er daar tijdens een uitbraak tientallen mensen aan gestorven.

Verwante, maar minder gevaarlijke varianten van het Ebola virus zijn ook ontdekt in apen in andere delen van de wereld. Dit heeft voor zover nog nooit geleid tot een besmetting bij mensen.

De zogenaamde Zaïre variant van dit virus is meestal dodelijk en heel erg besmettelijk. ongeveer 80 procent van alle mensen die het oploopt overlijdt.  Er zijn andere minder dodelijke varianten van het Ebola virus, maar nog steeds heel gevaarlijk.

Het nieuwe onderzoek dat in februari 2013 zal worden gepubliceerd in de CDC Journal Emerging Infectious Diseases geeft aan dat vleermuizen in Bangladesh wel eens de dragers van dit virus zouden kunnen zijn. Er zijn daar nog geen gevallen bij mensen geconstateerd, maar de mogelijkheid dat dit gaat gebeuren is wel aanwezig.

Onderzoeker hebben een jaar lang tot en met april 2012 onderzoek gedaan bij vleermuizen om te zien of zij antilichamen tegen dit virus hadden. Dit is bewijs dat de vleermuizen besmet zijn door het virus en dat het immuunsysteem daarop heeft gereageerd. Zij hebben in 5 van de 276 onderzochte vleermuizen antilichamen tegen het Ebola virus ontdekt. Wat het helemaal zorgelijk maakt is het feit dat dit antilichamen waren tegen de meest dodelijke variant, het Zaïre Ebola virus.

Aangezien dit de eerste keer is dat dit onderzoek is gedaan, weet men niet of deze besmetting bij de vleermuizen recent is of dat het altijd al in dit gebied is voorgekomen. In het eerste geval is het duidelijk dat het virus zich verspreidt. Wat de onderzoekers wel met zekerheid kunnen zeggen is dat de dodelijke Zaïre variant van het Ebola virus zich in Azië bevindt.

Dit zou ingrijpende gevolgen voor de mens kunnen hebben. De onderzoekers waarschuwen dan ook om alert te zijn op voorvallen met hoge koorts en inwendige bloedingen.

Veder staat er het volgende te lezen op de Wikipedia: na jaren van laboratoriumonderzoek is er nu een vaccin gevonden dat bij muizen en waarschijnlijk ook bij apen werkt.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat er binnen nu en niet al te lange tijd op meer plaatsen in de wereld het Ebola virus wordt ontdekt? Zodanig dat het precies samenvalt met dit nieuwe vaccin dat dan nét toevallig klaar is om in productie te gaan?

Er zijn vreemdere dingen gebeurd. Als dit scenario bewaarheid zou worden, dan zal de Wereldgezondheidsraad gegarandeerd ieder land verplichten haar inwoners te vaccineren. Want met een dergelijk virus ben je een gevaar voor je omgeving als je niet “beschermd” bent. Maar goed, nu denken we misschien teveel als “conspiracy theorist”. Of juist niet?

Bron:

Business Insider

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl