Meer bewijs dat griepprik niet werkt

Zoals de afgelopen weken in Amerika wederom duidelijk is geworden komt griep het meest voor onder de mensen die het meest gevaccineerd zijn.

Het blijkt dan ook steeds moeilijker voor de propagandakanalen om de griepvaccinatieleugen vol te houden.


De afgelopen weken zijn de ziekenhuizen in alle Amerikaanse staten overspoeld met mensen die zich meldden bij de eerste hulp in verband met griepachtige symptomen. Naar is gebleken hebben de meesten van hen voorafgaand een griepprik gehad.

Het CDC (Centers for Disease Control and Prevention) heeft dan ook moeten toegeven dat de griepvaccinatie dit seizoen toch niet al te best heeft gewerkt. Dat gegeven weerhoudt hen er natuurlijk niet van om de mensen dringend te adviseren om toch maar een griepprik te halen.

Volgens een programma op CBS News laten de laatste statistieken zien dat er in minimaal 24 staten en in de stad New York “hoge activiteit heerst in verband griepachtige ziekten”. Tevens dat nog eens 16 staten een gemiddelde activiteit vertonen, ondanks dat deze winter op veel plaatsen in het land milder is dan normaal. Autoriteiten doen er alles aan om de situatie begrijpelijk te maken, omdat het pijnlijk duidelijk is geworden dat de griepprikken gewoon niet werken ondanks dat het bovendien ook nog vroeg in het seizoen is.

Het is opmerkelijk dat de groep boven de 65 jaar het meest wordt getroffen door griep en zij tegelijkertijd ongeveer 65 procent representeren van de mensen een griepprik hebben gehad. Zelfs kinderen worden nu slachtoffer zoals bleek uit een bericht van FOX News waarin werd meegedeeld dat er 20 kinderen zijn gestorven aan de complicaties van de griep. Zoals ook door andere media is bekendgemaakt, waren ook hier de meeste van hen gevaccineerd tegen de griep, waardoor nóg eens wordt onderstreept dat dit vaccin niet werkt.

In een door het CDC gepubliceerd onderzoek wordt gesteld dat het griepvaccin in 60 procent van alle gevallen actief is, terwijl dit in werkelijkheid minder dan 2 procent is. Zij baseren hun resultaten op een onderzoek dat is gepubliceerd in The Lancet. Maar houden daarbij geen rekening met het feit dat volgens datzelfde onderzoek slechts 2,7 mensen op de 100 ieder jaar de griep krijgen. Als we dan op basis hiervan het werkelijke effectiviteitspercentage vaststellen dan komt dat niet hoger uit dan 1,5 procent.

Met andere woorden, volgens het in The Lancet gepubliceerd onderzoek komt het effectiviteitspercentage van de griepprik niet hoger dan 1,5 procent. Als je daar nog eens wat bijrekent voor foutmarges en andere kleine verschillen, dan is de effectiviteit van de griepprik te verwaarlozen. Hetgeen natuurlijk betekent dat het CDC en andere propagandakanalen grote moeite hebben om de griepvaccinatieleugen vol te houden. Het blijkt simpelweg dat ongeacht hoeveel mensen griep krijgen, het aantal uitbraken van griep zich blijft intensiveren.

Als er met bovenstaande íets wordt bewezen dan is het eerder dat wijdverspreide ondervoeding, gebrek aan Vitamine D(3) en een vergiftigde leefomgeving de oorzaak zijn van de huidige griepepidemie.

Bron:

Natural News

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl