Ongeveer één op de tien kankergevallen bij mannen en één op de 33 bij vrouwen wordt in West-Europese landen veroorzaakt door de consumptie van alcohol, zo stelt een nieuwe studie.

Bij bepaalde kankersoorten speelt de consumptie van alcohol zelfs een zeer belangrijke rol, zo blijkt.

In 2008 werden bij mannen 44, 25 en 33 procent van respectievelijk de spijsverteringskanaal-, lever- en darmkankergevallen in zes onderzochte landen veroorzaakt door alcohol, zo concludeerde de studie. Het gaat om de landen Groot-Brittannië, Italië, Spanje, Griekenland, Duitsland en Denemarken.

De studie toonde ook aan dat mannen in de helft van alle kankergevallen meer dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 24 gram alcohol nuttigden, ruwweg twee kleine glazen wijn of een glas bier.

Voor vrouwen zijn de percentages in 2008 voor dezelfde landen, inclusief Nederland en Frankrijk, vastgesteld op 18 procent voor keel,- mond- en maagkanker, 17 procent voor leverkanker, vijf procent voor borstkanker en vier procent voor darmkanker.

In vier vijfde van de gevallen werd meer dan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid geconsumeerd. Het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) stelt al enige tijd dat er een causaal verband is tussen alcoholconsumptie en kankersoorten, vooral bij de lever, darm, borsten en het spijsverteringskanaal.

Slechts enkele studies hebben getracht kankergevallen en algehele alcoholconsumptie van een grote populatie met elkaar te verbinden.

“Onze data tonen aan dat vele kankergevallen voorkomen hadden kunnen worden wanneer de inname van alcohol beperkt zou zijn geweest tot twee alcoholische consumpties per dag voor mannen en één voor vrouwen,” zei Madlen Schutze, een epidemiologe van het Duitse Voedingscentrum in Potsdam.

De studie suggereert bovendien dat de limiet die is ingesteld door de gezondheidsraad van de verschillende landen niet streng genoeg is om de ziekte te kunnen voorkomen, aldus de auteur van de studie.

“Veel meer kankergevallen zouden voorkomen worden wanneer mensen hun alcoholconsumptie zouden terugdringen tot onder de richtlijnen of zelfs helemaal geen alcohol meer zouden drinken,” zei Schutze in een verklaring.

De resultaten van de studie zijn verkregen uit een onderzoek naar 363.000 mannen en vrouwen die sinds het midden van de negentiger jaren worden gevolgd. Andere factoren die mogelijk tot kanker kunnen leiden, vooral roken en zwaarlijvigheid, zijn ook meegenomen in de studie.

Bijna 44 procent van de Duitse mannen consumeert meer dan 24 gram alcohol per dag, gevolgd door Denemarken (43,6 procent) en Groot-Brittannië (41,1 procent).

Ook de Duitse vrouwen voeren de lijst aan, waarbij 43,5 procent van de vrouwen de dagelijkse limiet overschrijdt, wederom gevolgd door Denemarken (41 procent) en Groot-Brittannië (37,7).

Bron: Rawstory.com