Gezondheidsclaims planten en kruiden niet strafbaar

In de afgelopen periode zijn een aantal websites al bij voorbaat gestopt met publiceren uit angst dat ze grote boetes zouden krijgen voor het claimen van geneeskrachtige eigenschappen van planten en kruiden.

Naar nu lijkt loopt het mogelijk toch allemaal niet zo’n vaart.


De exacte wettelijke positie in deze is in Brussel uitgezocht door een aantal Europarlementariërs van de Groen Links. Naar blijkt is het verboden om gezondheidsclaims te maken voor voedingsmiddelen zonder dat deze door klinische onderzoeken zijn bevestigd. Planten en kruiden vallen niet in de categorie voedingsmiddelen, maar in die van "Traditionele Kruidengeneesmiddelen".

Daarover schrijft Groen Links op haar website:

“De gezondheidsclaims van planten en kruiden zijn heel moeilijk aan te tonen met behulp van klinische trials. De wetgeving voor Traditionele Kruidengeneesmiddelen staat daarom 'traditioneel gebruik' toe als wetenschappelijke onderbouwing voor de medicinale werking van kruidengeneesmiddelen. De beoordeling op basis van traditioneel gebruik is echter niet mogelijk voor voedingsmiddelen. Daarom heeft de Europese Commissie in het jaar 2010 besloten om de claims voor planten en kruiden in de wacht te zetten. Dat betekent dat EFSA (De Europese autoriteit voor Voedselveiligheid) de gezondheidsclaims voor deze producten tijdelijk niet beoordeelt. Totdat er een definitief besluit is genomen door de Europese Commissie, mogen gezondheidsclaims van planten en kruiden nog steeds gebruikt worden”.

En verder:

“Websites schrijven over gezondheidsclaims van planten en kruiden overtreden momenteel niet de Europese wetgeving voor gezondheidclaims van levensmiddelen.” In de komende maanden zal de Europese Commissie een definitief besluit nemen wat te doen met de gezondheidsclaims van planten en kruiden in voedingsmiddelen.

1. De Commissie kan besluiten dat EFSA door moet gaan met de beoordeling van deze gezondheidsclaims (op basis van klinische trials). Dat betekent waarschijnlijk dat veel van de gezondheidsclaims van planten en kruiden afgewezen worden.

2. De Commissie kan ook besluiten dat planten en kruiden een geval apart zijn en dat 'traditioneel gebruik' voldoende bewijs is voor de claims van planten en kruiden. In dat geval zal de Commissie een consultatie met de belanghebbenden starten om de huidige wetgeving (1924/2006) te herzien".

Tot zover GroenLinks.

Nu hoeven wij ons natuurlijk geen enkele illusie te maken over dat op termijn dit alsnog verboden zal gaan worden, maar op dit moment is dat nog niet aan de orde. Wat hier eveneens wordt geïllustreerd is dat websites die publiceren in het alternatieve of nieuwe media circuit soms toch ook niet altijd over adequate en juiste informatie beschikken.

Hiermee wordt ook het belang onderstreept van Stichting SNMG. Deze Samenwerkende Nieuwe Media Groep kan in gevallen waarbij men twijfelt over het wel of niet publiceren haar leden helpen met dit soort kennis. Dit lijkt een beter alternatief voor eigenaren van websites dan al bij voorbaat de handdoek in de ring gooien.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl