Er is wederom een onderzoek gepubliceerd waarbij onomstotelijk de schadelijke gevolgen van het eten van genetisch gemanipuleerde organismen (GMO) wordt aangetoond.

Dit keer blijkt dat varkens ernstige maagproblemen krijgen als ze gevoerd worden met GMO "voedsel".Het onderzoek, geleid door Dr. Judy Carman onderzocht een groep varkens. Deze kregen een diëet van GMO soya en maïs. Het onderzoek toonde aan dat er 267 procent toename was van maagvliesontstekingen bij varkens op dit diëet vergeleken met varkens die “normaal”, niet gemanipuleerd voedsel kregen.

Bij de mannetjes was het verschil nog groter, 400 procent toename. Ter aanvulling: de meeste autistische kinderen zijn mannelijk en kampen bijna allemaal met serieuze maagvliesontstekingen.

Het onderzoek werd uitgevoerd met 168 jonge varkens in een natuurlijke boerderij-omgeving, duurde in totaal 23 weken en er namen 8 onderzoekers aan deel, zowel uit Amerika als Australië.

Dit onderzoek is het eerste dat een direct verband laat zien tussen de inname van GMO voer en de meetbare schade aan maagwanden van die dieren. Tests hebben ook uitgewezen dat dieren die GMO gevoerd krijgen afwijkingen vertonen aan de uterus/baarmoeder (zwaarder), waardoor eveneens vragen ontstaan over schade aan de reproductieorganen.

Voorstanders van de GMO zijn er natuurlijk als de kippen bij om dit onderzoek aan te vallen door te zeggen dat er geen verband is tussen GMO diervoeder en schade aan dieren. Ze zijn vastbesloten dit vol te houden, ondanks de stortvloed aan wetenschappelijke onderzoeken die bij herhaling aantonen dat GMO in verband kan worden gebracht met schade aan organen, kanker tumoren en vroegtijdige dood.

Dr. Judy Carman, “We ontdekten deze negatieve effecten toen we de dieren een mix gaven van graan dat drie verschillende GMO genen bevatte en dus ook de GMO proteïnen die deze genen produceren. Er is geen voedselautoriteit in de wereld die vereist dat er veiligheidstesten worden gedaan voor de mogelijke giftige effecten van deze mengsels. Onze resultaten echter, bewijzen duidelijk dat deze autoriteiten wel degelijk dit soort GMO graan moeten beoordelen. Het gaat er juist om dat de combinaties getest dienen te worden, ook al zijn de afzonderlijke GMO genen wel beoordeeld”.

Op de volgende foto’s zie je twee magen van varkens. Het eerste van een varken dat geen GMO voer kreeg en wat er gezond en normaal uitziet, terwijl de andere van een varken is dat een GMO diëet kreeg en ernstig ontstoken is.

nn 1

Dit onderzoek complementeert het resultaat van eerdere onderzoeken waarbij ratten een diëet kregen van GMO voedsel. Deze kregen vervolgens geweldige tumoren en stierven een vroegtijdige dood.

De ratten in die test kregen naast het GMO voer ook minieme hoeveelheden overblijfselen van de Monsanto Roundup onkruidverdelger. Naast de tumoren vertoonden deze ratten ook nierschade.

Toen de onderstaande foto’s vorig jaar werden gepubliceerd kwam er een stroom van protesten uit de hoek van de industrietrollen omdat dit de klanten zou afschrikken bij het gebruik van GMO producten.

nn 2

Dit alles heeft zo kunnen ontstaan in Amerika omdat de industrie regulering altijd heeft weten te omzeilen, door te stellen dat GMO's wezenlijk niet anders zijn dan natuurlijke organische producten.

Alleen, hoe slaagde Monsanto er dan in om patent te krijgen op haar GMO maïs? Je kunt alleen patent krijgen als iets volkomen uniek en anders is, toch? Dus, alleen al het feit dat Monsanto rechten heeft kunnen krijgen op door hen gemnipuleerde organismes, bewijst al dat het bedrijf zelf óók denkt dat hun zaden wel degelijk anders zijn.

Wat is er dan zo anders aan Monsanto zaden? Ze produceren inwendig een dodelijk insecticide die direct in iedere pit wordt gekweekt. Dat doet dit zaad omdat er van buitenaf een vreemd gen is ingebracht, afkomstig uit een insect. Dit gif doodt uiteraard de insecten die proberen van de plant te eten. Hoe doodt het deze insecten? Het veroorzaakt fatale schade aan hun spijsverteringssystemen(!).

Deze insecticide blijft in de maïs, zelfs als dit tot diervoeder wordt verwerkt, of maïs chip snacks, of cornflakes voor het ontbijt. Het onderzoek met de varkens bewijst eens te meer dan GMO producten niet geschikt zijn voor menselijke consumptie. Het veroorzaakt ernstige schade aan spijsverteringssystemen van zowel mens als dier.

Een klein stukje uit een eerder artikel hierover:

hier wordt vreemd genetisch materiaal geïntroduceerd in het gewas. Het wordt zo geprogrammeerd dat het inwendig pesticide produceert. Dit gebeurt door de introduktie van een gen afkomstig van een insect. Het gif van dit beestje laat de maagwand van zijn prooi openbarsten waarna deze een gruwelijke dood tegemoet gaat. Dit gif wordt nu in de maïs zelf geproduceerd waardoor insekten die van de maïs snoepen doodgaan (bijen dus ook!).

Maar dan nu het meest schokkende. Het blijkt dat deze genen, die wij dus opeten met de maïs samen, in staat zijn zich te binden aan cellen in onze darmen en daar lustig doorgaan met het produceren van deze pesticiden. Giffabriek in je eigen darmen! Deze worden daardoor poreus en laten onverteerd voedsel door de wand je bloedbaan ingaan. Jouw lichaam reageert daar heftig op en daar heb je het onstaan van vele ziekten in een notendop. Bovendien herkent jouw lichaam genetisch gemanipuleerd voedsel niet en geeft er daarom een allergische reactie op. Twee keer raak dus in de Russiche roulette.

Bron:

Natural News