Kassa voor onze virologen?

Het MERS-CoV virus waarop twee Nederlandse virologen patent hebben aangevraagd begint nu een dodelijk gevaar voor de mensheid te worden.

Binnen niet al te lange tijd zullen miljoenen moslims zich op reis gaan naar Mekka, de bronhaard van deze besmetting.Het schijnt dat onze twee Nederlandse virologen, Ab Osterhaus en Ron Fouchier, meer dan goede zaken zullen doen met het patent op het MERS-CoV virus. Zo schreven wij op 27 mei 2013:

“Midden vorig jaar stak in het Midden Oosten een virus de kop op dat tenminste 44 mensen heeft ziek gemaakt waarvan er 22 zijn overleden. Dit virus heet officiëel “Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus” of MERS-CoV. De arts die deze patiënten voor het eerst behandelde stuurde een monster van dit virus naar de Nederlandse virologen Ab Osterhaus en Ron Fouchier voor identificatie. Deze twee echter vroegen er onmiddellijk een patent op aan, tot grote ergernis van Saoedi Arabië die zegt dat het patent het gevecht tegen het uitbreken van dit virus in de weg staat.”

Inmiddels zijn er per 26 juni 77 door laboratoria bevestigde besmettingen met dit virus, waarvan 62 in Saoedi Arabië. Het aantal sterfgevallen is ondertussen gestegen tot 34.

Verder komen er beschuldigingen uit Rusland over een mogelijk verband tussen de genetisch gemanipuleerde granen van Monsanto en dit dodelijk MERS-CoV virus. Veel van de gevallen van besmetting doen zich voor in een gebied in Saoedi Arabië waar brood wordt gebakken met graan afkomstig uit Amerika. Daarnaast is er een verband zichtbaar geworden vanwege de plots bijgelegde ruzie tussen Monsanto, DuPont en onze virologen in Rotterdam. Zo schreven wij op 9 juni:

“Na overleg binnen de redactie hebben wij een vermoeden over het scenario wat deze situatie creëerde. Dupont die al jarenlang overhoop ligt met Monsanto, geeft onze Nederlandse virologen opdracht een nieuw dodelijk virus te ontwikkelen met een duidelijk doel. Oosterhaus en Fouchier hebben met een soortgelijk script anderhalf jaar geleden ook al ruime ervaring met dit soort dodelijke praktijken. Dit virus wordt opzettelijk verspreid in de experimentele graanvelden van Monsanto in Amerika die vervolgens het conventionele, commerciële graan hebben besmet. Het percentage ziek graan is dus nu al naar verluidt 30% (zie artikel hierboven). Dit besmette graan wordt geëxporteerd naar Saoedie Arabië waar er brood mee wordt gebakken. Vervolgens worden mensen ziek en het scenario zoals hierboven beschreven ontvouwt zich”.

Het lijkt erop dat we nu de volgende fase in gaan van dit dodelijk spel. De mainstream media begint nu op behoorlijk grote schaal paniek te zaaien. Dit is uiteraard nodig om straks de onder dit patent ontwikkelde “vaccinatie” wereldwijd te kunnen slijten.

In de Engelse Daily Mail staat bijvoorbeeld een uitgebreid artikel over hoe men zich nu hele ernstige zorgen maakt omdat dit najaar de jaarlijkse pelgrimstochten naar Mekka weer op het programma staan. Dit betekent natuurlijk dat er miljoenen moslims zich richting Saoedi Arabië zullen begeven waar de besmettingsbron van dit virus ligt. Er wordt in de krant dan ook al met grote letters gewaarschuwd dat hierdoor dit dodelijke virus zich razendsnel wereldwijd kan verspreiden. Vorig jaar zijn er ongeveer 6 miljoen pelgrims op bezoek geweest in Saoedi Arabië. Uiteraard zijn deze moslims letterlijk afkomstig uit alle windstreken.

Dit nieuwe virus wordt wel vergeleken met het SARS virus uit 2003. De symptomen zijn enigszins vergelijkbaar, behalve dat het MERS-CoV virus vele malen dodelijker is. Aan SARS zijn in totaal 800 mensen overleden, wat neerkomt op een percentage van 8 procent op het totaal aantal besmette gevallen. Voor het MERS-CoV virus ligt dit aanmerkelijk hoger en komt uit op een percentage van 65 procent dodelijke afloop na besmetting.

Daar komt nog bij dat artsen geen flauw idee hebben hoe de besmetting plaatsvindt omdat er ook mensen besmet zijn die niet in contact zijn geweest met reeds geïnfecteerden. Dit laatste zou de Russische stelling kunnen ondersteunen die inhoudt dat infectie plaatsvindt via de genetisch gemanipuleerde granen van Monsanto.

Als hier inderdaad sprake is van een bewuste misdaad tegen de mensheid, dan had men geen betere plek kunnen uitkiezen voor de globale verspreiding dan Saoedi Arabië, kort voor de jaarlijkse pelgrimstocht van miljoenen moslims wereldwijd. Het is dan ook niet voor niets dat de Wereld Gezondheidsorganisatie volgende maand in spoedzitting in Caïro bijelkaar komt om deze potentiële dreiging nader onder de loep te nemen.

Ongetwijfeld zal er tussen nu en enkele maanden op miraculeuze een vaccin verschijnen. Eén die met behulp van de Wereld Gezondheidsorganisatie die dan een wereldwijde pandemie gaat uitroepen, met miljoenen wellicht miljarden tegelijk bij een doodsbange wereldbevolking in het lichaam wordt gespoten.

En met een patent op een dergelijk virus heb je dan als virologen natuurlijk de jackpot gewonnen!

Bronnen:

Daily Mail
LA Times
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl