Alarmerende cijfers over gevaren van WiFi voor meisjes

We wisten al dat meisjes extra risico lopen op school door de permanente blootstelling aan WiFi straling.

Dat de risico’s zó groot zijn dat er in twee generaties meer slachtoffers kunnen vallen dan in beide wereldoorlogen gecombineerd, wisten wij ook niet.We hebben al eerder geschreven over de Engelse onderzoeker Barrie Trower en de schadelijke gevolgen van WiFi straling. Dit artikel focust zich op de gevolgen voor meisje. Het moge nog maar eens gezegd zijn dat het een bedreiging vormt voor mensen, dieren en zelfs planten, in het algemeen.

Hier eerst nog wat algemene informatie over Trower en WiFi straling.

De Brit Barrie Trower is een gepensioneerd militair inlichtingenspecialist. Jarenlang werkte hij aan projecten die te maken hadden met microgolven en geheime oorlogsvoering

Trower zegt het volgende: “Ik ben wetenschappelijk adviseur voor 5 organisaties. Deel van mijn opdracht is dat ik internationale wetenschappelijke onderzoeken bestudeer. Ik vertaal deze dan in een taal die de meeste mensen kunnen begrijpen en zo breng ik mijn advies uit. Het elektromagnetisch spectrum is een bandbreedte van gammastralen en röntgenstralen aan de ene kant, dat zijn de erg hoge energiegolven, die vervolgens via de frequentie van het zichtbare licht, wat ook een beetje straling is, doorgaan naar infrarood microgolven, zijnde het gebied waarin televisie en radio zich bevinden.

De enige die ons last bezorgen in de communicatie-industrie zijn de microgolven. Deze hebben de speciale eigenschap dat ze water beïnvloeden, dat is hoe magnetrons werken, en wij zijn gemaakt van water. Al onze chemische en elektronische signalen gebruiken water in het lichaam. Dus, de industrie heeft het slechtst mogelijke gedeelte van het elektromagnetisch spectrum gekozen om te geven aan jonge kinderen en volwassenen; wij met z'n allen dus.

In een nieuw artikel komt Barrie Trower met alarmerende cijfers over de gevolgen van WiFi voor meisjes. In dat artikel staat dat maar liefst 57,7 procent van schoolmeisjes die worden blootgesteld aan WiFi straling een risico lopen op doodgeboren kinderen, afwijkingen in de foetus of kinderen die bij de geboorte genetisch zijn beschadigd.

Dat niet alleen, de door hen opgelopen genetische schade kan worden doorgegeven aan volgende generaties. Barrie geeft vervolgens een vereenvoudigd voorbeeld over hoe dit werkt:

Stel je voor dat je vijf jaar oud bent en je zit met op school met een laptop in de buurt van je buik. Theoretisch kunnen je eileiders bestraald worden totdat je de middelbare school verlaat op een leeftijd van ergens tussen de zestien en achttien jaar. Als je zwanger wordt zal ieder van je follikels of eiblaasjes gedurende langere tijd te lijden hebben gehad onder de voortdurende stroom microgolven.

Het gevolg hiervan is dat er een grote kans bestaat dat je geen gezond kind ter wereld zult brengen. Als je bijvoorbeeld als student zwanger wordt dan produceert jouw embryo (als het vrouwelijk is gedurende de eerste 100 dagen) ongeveer 400.000 follikels (binnen de eileiders) voor de toekomstige geboorte.

Het probleem is dat deze zich ontwikkelende follikels nog niet de cellulaire bescherming hebben van de volwassen cellen. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat jouw kleinkind te maken gaat krijgen met bestraalde en beschadigde follikels. Wanneer jouw kind volwassen wordt (met bestraalde follikels), is er een grote kans dat je kleinkind te maken gaat krijgen met de eerder genoemde afwijkingen gedurende de conceptie/embryo fase en de daarop volgende foetale ontwikkelingsfasen.

Wat zo mogelijk nog schokkender is en aan de andere kant misschien niemand zal verbazen, is dat dit bekend en gedocumenteerd was, lang voordat men kinderen ging blootstellen aan WiFi straling. De bekende desastreuze biologische effecten werden verborgen gehouden voor het publiek om de winst van de industrie te beschermen.

We praten hier dus over 57 procent van alle schoolmeisjes met WiFi in de klas, iedere dag, het gehele jaar door, gedurende hun hele schooltijd en dat in ieder land ter wereld. Met slechts twee generaties kunnen we meer dode/zieke baby’s hebben dan het gecombineerde totaal aantal slachtoffers van beide wereldoorlogen. En zoals Trower zegt, dit zijn niet zijn cijfers maar afkomstig van overheidsadviseurs en onderzoekers.

Voor de volledige onderbouwing en verdere documentatie verwijzen wij naar het volledig door Trower geschreven artikel in de bronvermelding. Barrie Trower roept de hulp in van het publiek bij het verspreiden van zijn bevindingen (verspreiden!). Hij alleen redt het niet omdat hij veel tegenwerking ondervindt met het naar buiten brengen van deze meer dan schokkende onthullingen. Oplossingen zijn er.

Het onderwijs is niet afhankelijk van WiFi. Gewoon weer terug naar een kabelverbinding is een eenvoudige, effectieve en goedkope oplossing. Laat kinderen geen dag langer blootgesteld worden aan deze levensbedreigende WiFi.

De Bionitiative Working Group bracht in 2007 een 650 pagina dik rapport uit met meer dan 2.000 onderzoeken (waarvan veel van recente datum) die een gedetailleerd beeld geven van het vergiftigend effect van elektromagnetische velden (EMV of EMF > Electro Magnetic Field). Zelfs een chronische blootstelling aan lage straling zoals van een mobiele telefoon kan al voor een lange serie ziektes zorgen zoals kanker, beschadigd immuunsysteem, bijdragen aan Alzheimer en dementia, hartziekte en nog vele andere (ernstige) kwalen.

Hierna volgt in het Engels een schematisch overzicht van de gevolgen van WiFi voor meisjes.wf

Bron:

Rense.com

Belangrijke en betrouwbare informatiebronnen aangaande dit onderwerp:

Raad van Europa Rapport over Straling - 06/05/11

Raad van Europa Rapport over Straling - NL Samenvatting

stopumts.nl

burgerministerievoorstralingsbescherming.nl

wanttoknow.nl

vn.nl Artikel-Vrij-Nederland/Kankermobieltjes

Stralingsgevaar nog veel erger dan je dacht (artikel + video: resonance, beings of frequency)

Oproep proefproces electromagnetische straling

earth matters

natural news
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl