Schandalig gedrag van Rode Kruis (Update 17-10-13)

Nog steeds sterven er iedere dag opnieuw ongeveer 3.000 mensen volkomen onnodig aan Malaria.

Het Rode Kruis, dat exact op de hoogte is hoe men deze patiënten eenvoudig kan genezen, doet niets en laat duizenden mensen onnodig doodgaan.Update: 17-10-2013:

We hebben in het originele artikel kunnen lezen hoe het Rode Kruis, ondanks dat ze zelf het middel MMS hebben getest en gezien hebben dat het werkt tegen Malaria, hier nu ineens niets meer van (willen) weten. 

Er is nu een vervolg, in de vorm van een boodschap van het Rode Kruis, gestuurd naar Paul Harmans.

Het Hoofd Internationale Hulpverlening Rode Kruis stuurt mij op het volgende mailtje waarmee hij denkt te bewerkstelligen dat ik mij de mond gesnoerd voel en mij maar eens diep moet schamen:

‘Geachte heer Harmans,

U heeft de afgelopen periode veelvuldig contact gezocht met medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis over het middel MMS. Uw laatste email aan onze gezondheidsadviseur gaat daarbij in mijn ogen de grens van het betamelijke voorbij.

Ik waardeer uw grote betrokkenheid bij de bestrijding van malaria. Een betrokkenheid die wij als Rode Kruis met u delen. Wij hebben u tegelijkertijd proberen aan te geven dat het Rode Kruis geen medisch-wetenschappelijke instelling is of een andersoortig instituut voor medisch onderzoek. Mocht u uw missie willen voortzetten, wil ik u adviseren dergelijke onderzoeksinstanties op een constructieve manier te benaderen.

Het Rode Kruis volgt in haar (paramedische) hulpverlening de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die aangeven dat de enige wijze om malaria te bestrijden ligt in de preventie, tijdige diagnose en behandeling door geteste en goedgekeurde medicijnen in lijn met internationaal vastgestelde protocollen. Als Nederlandse Rode Kruis zullen we niet van dit uitgangspunt afwijken.

Ook wat mij betreft is dit dan de laatste email tussen u en het Nederlandse Rode Kruis op dit onderwerp.

Met hartelijke groeten,

Hoofd Internationale Hulpverlening’

Het hoofd internationale hulpverlening kent mij niet, ik voel absoluut geen schaamte en wat betreft die grens van het betamelijke die ik overschreden zou hebben schrijf ik onder andere ook in onderstaand antwoord aan hem:

Geacht Hoofd Internationale Hulpverlening,

Fijn te merken dat ik uiteindelijk toch wat hoger in de gelederen van het Rode kruis ben doorgedrongen.

Ik neem aan dat u begrijpt dat ik op uw mail wel moet antwoorden. In mijn onderstaande laatste antwoord (tenzij u bereid bent hier meer over te discussiëren) drie kernbegrippen uit uw mail:

‘Constructief’

Het werkelijk constructieve is begonnen toen in dec. 2012 Klaas Proesmans van het Water Reference Center het experiment in Oeganda ondernam. Iedereen die de onderstaande video bekijkt - waarin Proesmans (regelmatig in Rode Kruiskleding) over zichzelf vertelt, over het experiment uitweidt en waarbij zijn enthousiasme van het scherm spat als hij praat over de genezing van malaria binnen 24 uur, door het middel MMS, bij 100% van de patiënten - is er absoluut van overtuigd dat het experiment heeft plaatsgevonden en het resultaat een feit is! Zelfs een aantal verstokte sceptici die na een eerdere video waarin Proesmans niet aan het woord komt, het Rode Kruis bijvielen, hebben na onderstaande video hun gerede twijfels aan de latere ontkennende verklaringen van Proesmans en het Rode Kruis. (En om een werkelijk goed oordeel te vormen moet u die video beslist zelf bekijken.)

‘De grens van het betamelijke’

De grens van het betamelijke is in deze zaak, waarbij helaas 1 miljoen slachtoffers per jaar de hoofdrol spelen(!), reeds enkele maanden na dec. 2012 overschreden, niet door mij, maar door Klaas Proesmans toen hij zich als donderslag bij heldere hemel distantieerde van het experiment en met de meest ongeloofwaardige verweren kwam. Het Rode Kruis sloot zich vervolgens onvoorwaardelijk bij hem aan. Dat het Rode Kruis alleen helpt onder de door de WHO vastgestelde regels zal beslist waar zijn, maar geef dan als organisatie toe dat er een foutje is gemaakt, dat het experiment in Oeganda nooit had mogen plaatsvinden en dat Proesmans op de vingers is getikt. Maar ik vermoed dat de top van het Rode Kruis de zaak liever volledig ontkent dan toe te geven dat men een zeer, zeer succesvol experiment heeft uitgevoerd, maar dat volgens de regels van de WHO niet mag vervolgen met daadwerkelijke genezing van honderdduizenden malariapatiënten, want een dergelijke verklaring zou voor een explosie aan onbegrip en woede onder de wereldbevolking zorgen.

‘Geteste en goedgekeurde medicijnen’

Wordt het niet tijd dat we de regels van de WHO wat oprekken? Opdat we eindelijk 1 miljoen mensen per jaar hun gezondheid en leven kunnen teruggeven? Het hoofdbestanddeel van MMS is Natrium Chloriet(*) (22,4 %) dat is een stof die al jaren door de WHO (en andere instanties) is goedgekeurd om drinkwater te zuiveren, waarbij het middel (uiteraard in kleine hoeveelheden) veilig voor consumptie is bevonden. De paar druppels activatorstof die bij een MMS-kuur (voor volwassenen) aan 18 druppels Natrium Chloriet worden toegevoegd is citroenzuur, azijn of vers citroensap, in die hoeveelheid ook een totaal ongevaarlijk goedje.

Dat micro-organismen in vervuild water door Natrium Chloriet worden gedood is bekend, waarom kan het dan niet zo zijn dat Natrium Chloriet hetzelfde doet met de eventueel aanwezige malariaparasieten in het menselijk lichaam? Is dat zo’n abnormale aanname? Is het tevens een abnormale aanname dat MMS nooit door de farmaceutische industrie getest en goedgekeurd zal worden omdat er geen cent aan te verdienen valt? Moeten we daarom maar geen actie ondernemen en net doen alsof onze neus bloedt?

Of zouden we de confrontatie met de WHO moeten aangaan, waarbij het Rode Kruis de moed heeft om toe te geven dat het experiment in Oeganda zeer succesvol was en dat het misdadig zou zijn daar niets mee te doen? Zou de gehele mensheid zich niet achter het Rode Kruis scharen als de WHO hen zou blijven verbieden met MMS te werken? Echter, er werken bij de WHO ook mensen met gezond verstand, dus de kans is groot dat zij toestemming voor het gebruik van MMS verlenen als deze zaak openlijk in het nieuws komt.

Uit naam van de 1 miljoen arme drommels die elk jaar aan malaria overlijden doe ik inderdaad een beroep op het geweten van de mensen die het verschil tussen leven en dood van die 1 miljoen kunnen uitmaken. Daarom heb ik de mail geschreven waarvan u vindt dat die de grenzen van het betamelijke overschrijdt. Ik tracht in die mail uiteindelijk het geweten aan te spreken omdat ik afgescheept werd middels ontwijkende antwoorden, antwoorden waarop ik inderdaad via meerdere mails heb moeten aandringen.

Ook aan u vraag ik om uw gezonde verstand te gebruiken, en om wat wijsheid en intuïtie de boventoon te laten voeren bij het bekijken van de video waarvan ik de link bovenaan in deze mail geef. Ik begrijp dat het Nederlandse Rode Kruis wellicht niet bij machte is om MMS alsnog op de agenda van het Internationale Rode Kruis te zetten, maar het is het proberen meer dan waard. Als u bang bent dat dat aandringen daarop bij de top ten koste van uw baan kan gaan, geef me dan een antwoord waaruit blijkt dat u de video’s hebt bekeken, het eerder bijgevoegde artikel hebt gelezen en u zich samen met mij (en heel veel anderen!) afvraagt waarom de zaak in de doofpot is gestopt, toegeeft dat de feiten wel heel erg in het voordeel van MMS pleiten, en vervolgens erkent machteloos te staan, iets dat ik heel goed kan begrijpen en als u me vraagt dat soort antwoorden voor mij te houden, dan zal ik mij daaraan houden, want ook op dat gebied heb ik een geweten.

Vriendelijke groeten,

Paul Harmans

(*) Het hoofdbestanddeel Natriumchloriet (NaClO2) wordt al meer dan 80 jaar gebruikt om zwembaden, ziekenhuizen, etc. te ontsmetten, i.c.m. zuur waardoor chloordioxide ontstaat. Maar ook textiel wordt hiermee gebleekt en zelfs vlees, kip, vis en groente wordt er langer mee bewaard omdat het alle pathogenen doodt onder de 7Ph neutraal terwijl het de goede bacillen en cellen intact houdt zonder reststoffen achter te laten. Sinds 50 jaar wordt chloordioxide in Europa gebruikt om water te zuiveren omdat men erachter kwam dat er geen carcinogene (kankerverwekkende) reststoffen in het water achterblijven. Dit kan van gewoon chloor niet gezegd worden omdat er 3 kankerverwekkende stoffen achterblijven die voor een mens schadelijk zijn.

Bron: wetenschapsforum.nl

Origineel artikel: 14 oktober 2013

Eerder dit jaar schreven wij naar aanleiding van een bericht van Paul Harmans van de website Ufowijzer een artikel over de verbazingwekkende eigenschappen van MMS.

Om het geheugen op te frissen:

“Tijdens een trip door de jungle van Afrika heeft ene Jim Humble in 1997 het basisingrediënt ontdekt van wat nu het Miracle Mineral Supplement heet. Hij had een aantal flesjes “Stabilized Oxygen” meegenomen om vervuild rivierwater veilig te kunnen drinken omdat hij via eerdere onderzoeken al had vernomen dat dit alle ziekteverwekkers in het water zou doden.

Na verloop van tijd kwam hij erachter dat mensen na inname van Stabilized Oxygen zelfs van malaria geheel opknapten. Helaas knapte 3 van de 10 mensen niet op en is hij vervolgens gaan experimenteren met Stabilized Oxygen om dit wel voor elkaar te krijgen. Het actieve bestanddeel bleek natriumchloriet te zijn maar het was alleen in een zeer lichte vorm (3%) aanwezig waardoor zwaar zieke patiënten niet beter werden.

Hij maakte uiteindelijk een oplossing die 28% natriumchloriet bevatte en kwam er daarbij achter dat het pas echt actief werd met toevoeging van citroenzuur. Na toevoeging van citroenzuur wordt het actieve pathogenen dodende middel omgezet naar chloordioxide die MMS zo effectief maakt. MMS is een oplossing van natriumchloriet (28%) in gedestilleerd water. Bij de juiste verhouding is MMS in combinatie met citroenzuur een welhaast onmisbaar wapen in de strijd tegen een veelheid van aandoeningen, kwalen en ongemakken".

We ontvingen nu wederom een e-mail van Paul (dank!), met de volgende inhoud:

Afgelopen 17 mei stuurde ik je een mail met daarin het nieuws dat het Rode Kruis malaria kan genezen met MMS. Inmiddels is duidelijk geworden dat het Rode Kruis zich volledig distantieert van dat experiment en zelfs durft te beweren dat het helemaal niet heeft plaatsgevonden.

In juli van dit jaar dook er echter een tweede video op die heel duidelijk laat zien dat het Rode Kruis wel degelijk in Oeganda dat experiment heeft uitgevoerd en dat het genezingspercentage van de patiënten met malaria 100% was.

In de video zie en hoor je Klaas Proesmans heel enthousiast over MMS praten. Proesmans is de CEO en oprichter van het Water Reference Center, een dochterorganisatie van het Internationale Rode kruis.

Ik heb er inmiddels een twee maanden durende mailwisseling met het Nederlandse Rode Kruis opzitten waarbij zij geen duimbreed toegeven en zich achter de verklaring opstellen die het Internationale Rode Kruis heeft uitgegeven, namelijk dat zij niet betrokken waren bij dat experiment.

Ik heb ook contact met Leo Koehof, ook hij komt in de video voor en hij is de Nederlandse vertegenwoordiger van Jim Humble en MMS. Het experiment heeft beslist plaatsgevonden, het Rode Kruis was op de hoogte, maar door de een of andere machtige organisatie is zowel het Rode Kruis als het Water Reference Center onder druk gezet om het experiment en het fantastische resultaat te ontkennen en geen vervolgtesten meer uit te voeren.

Als je dan weet dat er per jaar 1 miljoen mensen aan de gevolgen van malaria overlijden, dan is dit een grof schandaal. Ik heb onder de tweede video die in juli opdook een Nederlandstalige ondertiteling gezet, zodat het voor iedereen duidelijk te begrijpen is hoe het experiment is verlopen en dat het schandalig is wat er nu gaande is.

Na een maandenlange e-mail correspondentie vol frustratie, stuurt Paul ter afsluiting nog een laatste mail aan de dame bij het Rode Kruis die hem negeert. Hier volgt een stukje daarvan, de rest is te lezen op zijn website.

"Denk elke avond voordat je in slaap valt eens na over het volgende: aan de ziekte malaria vallen per jaar ongeveer 1 miljoen doden, eerder meer dan minder. Weet dan dat dat er (gemiddeld) 85.000 per maand, 20.000 per week of 3000 per dag zijn!

Onder hen veel kinderen die slap en lusteloos, te ziek om nog hartverscheurend te huilen, hun laatste adem in de armen van een verdrietige en hulpeloze moeder uitblazen, tenminste, als die moeder al niet eerder dan haar kinderen aan malaria is bezweken.

Hele generaties zijn verscheurd, het is ellende op ellende, vaak is armoede en honger de dagelijkse norm, geen goede huisvesting, hard werken om een beetje eten op de plank te krijgen. Weet dan dat het wrange is dat er grote en geld genoeg hebbende organisaties zoals het Rode Kruis zijn die de rijke wereld voorhouden dat zij er echt ALLES aan doen om ziekte en ellende onder de arme bevolkingen in de wereld te beteugelen.

Echter, als er zich een mogelijk medicijn aanbiedt dat in één klap een miljoen malariapatiënten per jaar voor een paar eurocenten per persoon kan genezen, weet dan dat een dergelijke organisatie zo arrogant is om daar niet naar te kijken, om het niet te testen, of om zelfs tegen alle feiten in, in alle toonaarden te ontkennen dat zij er ooit een zeer succesvol experiment mee hebben uitgevoerd, of het af doen met de dooddoener, bij monde van notabene de Health Advisor (mail 12-09-2013), dat: ‘het Rode Kruis geen wetenschappelijk onderzoeksinstituut is, maar zich richt op hulpverlening...’

Weet dan dat dat ontkennen en die arrogantie kunnen voortkomen uit dommigheid, maar wellicht eerder gebeurt onder druk van nog grotere eliteorganisaties die niet zitten te wachten op medicijnen waar niets aan te verdienen valt, of die baat hebben bij het in toom houden van het aantal mensen op deze aarde".

Door het bovenstaande is het Rode Kruis ontmaskerd en laten ze zien wie ze werkelijk zijn. Een organisatie van de illuminatie/Jezuïeten net zoals bijvoorbeeld de IMF (International Monetary Fund) en de Wereldbank, wiens werkelijke doel precies het tegenovergestelde is van wat ze zeggen.

Het IMF zegt tegen de wereld dat ze er zijn om landen “te helpen” bij het oplossen van hun economische moeilijkheden, maar in werkelijkheid worden landen door het IMF kapotgemaakt en hun economie geruïneerd. Hetzelfde geldt in feite voor het Rode Kruis. Ze zeggen dat ze er zijn om mensen te helpen, maar in feite voeren ze bevolkingsreductie uit door een simpel en eenvoudig geneesmiddel zoals MMS volledig te negeren. Sterker, zelf nu te ontkennen!

Wie meer wil weten over de sinistere achtergrond van het Rode Kruis, raden wij aan dit artikel te lezen over, in dit geval, het Amerikaanse Rode Kruis van de hand Dr. Leonard Horowitz. Hij begint zijn artikel met de woorden: “Wat nou als alles wat jij weet over het Amerikaanse Rode Kruis een vreselijke ziekmakende leugen is?”.

MMS is een fantastische manier om een einde te maken aan Malaria in de wereld. Op instanties als het Rode Kruis hoeven we uiteraard niet te rekenen om daarbij te helpen, zo blijkt maar weer. Verspreid daarom dit bericht intensief met de video hierboven zodat zoveel mogelijk mensen zien wat het Rode Kruis werkelijk is. Zodat iedereen zo snel mogelijk stopt met het doneren van geld aan deze sinistere club.

Bij iedere ramp is het eerste wat tevoorschijn komt de vraag of men wil doneren aan het Rode Kruis. Niet alleen geld, maar ook bloed, veel bloed. Volgens de website illuminati-news verdienen ze niet alleen geweldig aan de verkoop van bloed, ze gebruiken het ook nog voor ander doeleinden die het publiek uiteraard niet mag weten.

Noot redactie: Er is ons al vele jaren bekend dat het Rode Kruis de grootste georganiseerde illegale bloedhandelaar in de wereld is. Het is destijds ook via de media naar buiten gekomen. De artikelen daarover zijn echter systematisch van het web verwijderd. We schreven in maart dit jaar ook kort over de rol van deze "humanitaire" club in Griekenland. Daar werd het aantal bloeddonorpakketten drastisch gereduceerd omdat de Grieken ze niet konden betalen. Hoezo heeft het Rode Kruis geen winstoogmerk?

Bronnen:

Rode Kruis Schandaal
Rense
Illuminati News 

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl