Schandalig gedrag van Rode Kruis (Update 11-11-2013)

Nog steeds sterven er iedere dag opnieuw ongeveer 3.000 mensen volkomen onnodig aan Malaria.

Het Rode Kruis, dat exact op de hoogte is hoe men deze patiënten eenvoudig kan genezen, doet niets en laat duizenden mensen onnodig doodgaan.Update: 11 november 2013

In het originele artikel hieronder kun je lezen hoe schandalig het Rode Kruis zich heeft gedragen met betrekking tot het genezen van Malaria met MMS. Hoe zij zelf het middel hebben getest, positieve resultaten rapporteerden en vervolgens net doen alsof ze van niets weten. Waarmee duidelijk wordt dat het Rode Kruis niet de organisatie is die er is om mensen te helpen, maar een werktuig van de elite ter promotie van hun eigen (farmaceutische) agenda.

Des te meer zaak om MMS onder de aandacht te brengen als een goedkoop en zeer effectief middel in de bestrijding van ondermeer Malaria. Wat hierna volgt is een officiëel verslag van de succesvolle behandeling met MMS van 200 weeskinderen.

200 WEESKINDEREN MET MMS TEGEN MALARIA BEHANDELD
(Om veiligheidsredenen zijn plaatsnamen en namen veranderd)

Door: Leo Koehof oktober 2013

Vertaling vanuit het Duits: Paul Harmans

In de nabijheid van Jinja, Oeganda, zijn op 9 en 10 oktober 2013 200 weeskinderen met MMS tegen malaria behandeld. De initiatiefnemer van dit project was Mathias, een jongeman uit Oostenrijk die momenteel in Oeganda woont. Enige weken daarvoor had Bob uit Amerika contact met mij opgenomen omdat hij bijzonder geïnteresseerd is in de werking van MMS. Hij schreef dat er een organisatie actief is welke grote projecten financiert, en hij wilde zich ervoor inspannen dat die organisatie zich voor MMS gaat inzetten en de genezing van Malaria ondersteund wordt. Later bleek dat het om de Rotaryclub ging.

ph1

Omdat Bob zeer betrokken was en graag zelf aanwezig wilde zijn om te zien hoe MMS malaria geneest, had ik hem uitgenodigd naar Oeganda te komen en aan het project deel te nemen. Maar de anticlimax kwam toen Bob een e-mail stuurde naar alle Rotaryclubs rondom Jinja en bekend maakte dat hij als toeschouwer aan het project zou deelnemen. De Rotaryclubs wonnen daarop informatie in bij de geneeskundige dienst, waarvan ze te horen kregen dat MMS geen medicijn is. Tevens wisten de autoriteiten niet dat wij weer mensen met MMS zouden gaan behandelen, iets dat zij niet willen aangezien de autoriteiten niet graag zien dat mensen met MMS van malaria genezen worden.

Het is mij weer eens duidelijk geworden dat men zeer voorzichtig met mensen moet zijn die van mening zijn dat zij organisaties enthousiast voor MMS kunnen maken. Het zijn meestal mensen die de wereld willen veranderen, maar die de verantwoording daarvoor op andere afschuiven. Om geen problemen met de autoriteiten te krijgen hebben wij uit voorzorgsmaatregel bekend gemaakt dat het project niet meer zou doorgaan. Omdat het project echter niet in Jinja zelf zou plaatsvinden, maar in een ander dorp waarvan nog niemand de naam wist en dat met de auto op 30 minuten vanaf Jinja lag, besloten we dat het project toch doorgang zou vinden.

ph2

Wie waren de initiatiefnemers van dit MMS-Project?

Twee jaar geleden, toen Mathias voor de eerste keer in Oeganda was, heeft hij daar Simon leren kennen, een jonge priester die zich om weeskinderen bekommert en een kleine organisatie beheert. Mathias ondersteunt Simon zoveel als mogelijk. Er is zelfs een kleine school waar les wordt gegeven.

Toen Mathias van het Rode Kruis project hoorde en de video’s op Youtube zag, moest hij aan de zieke mensen in zijn regio denken. De wens deze mensen te helpen werd steeds sterker. Hij liet Simon de video zien. Die werd ook enthousiast en wilde de mensen in zijn omgeving MMS geven. Hier zijn nogmaals de links naar de beide Youtube video’s van het Rode Kruis project: Video 1 en Video 2

Op 29 september 2013 kreeg ik de volgende e-mail van Mathias:

Goedendag!

Ik ben momenteel in Jinja en geef les aan weeskinderen. Twee maanden geleden hebben wij met elkaar getelefoneerd en u gaf aan in oktober naar Oeganda te komen en dat u de mensen in Jinja met MMS kon behandelen. Geldt dat nog steeds?

Vriendelijke groeten,

Mathias

ph3

Ik was zeer verheugd met deze e-mail, omdat het mij het gevoel gaf niet alleen in Oeganda werkzaam te zijn. En dit zou mij nogmaals de mogelijkheid geven de werking van MMS bij malaria te documenteren. Na deze e-mail ging het snel. Natuurlijk stond de aanbieding nog om malaria met MMS te genezen. In de volgende dagen hadden we regelmatig contact via e-mail en de telefoon, waarbij we ons bogen over het organiseren ervan.

De voorbereidingen

Binnen een week was alles goed gepland. Om de bloedtesten uit te voeren had ik voor een laborante met microscoop gezorgd. Ik kocht 250 malaria sneltest strips voor de eerste test en nam contact op met dezelfde cameraman die bijna een jaar geleden bij het Rode Kruis de filmopnames had gedaan. Mathias had een onderkomen met elektriciteit geregeld. Tevens had hij gezorgd voor een tafel, stoelen, een tent, een dokter met drie zusters en een cadeau dat elke malariapatiënt zou krijgen als die de volgende dag voor een tweede bloedtest terug zou komen. Op woensdag 9 oktober zou het project van start gaan.

De reis naar Jinja

Op dinsdagmiddag waren wij gereed en reden we samen met de cameraman en laborante naar Jinja, ongeveer 100 kilometer van Kampala waar ik Mathias voor de eerste keer persoonlijk ontmoette. De volgende morgen was het dan zover. We waren allemaal gespannen en vroegen ons af hoe de dag zou verlopen. Niemand wist hoeveel mensen er überhaupt zouden komen. We hadden geen idee hoe het project na de tweede controle na 24 uur zou eindigen. Ikzelf had een jaar eerder wat ervaringen bij het Rode Kruis opgedaan, maar in Afrika moet men op onvoorziene omstandigheden voorbereid zijn en creatief ingesteld zijn. De dag zou het ons leren.

Alzamiz

Om negen uur kwamen we aan in Alzamiz, het dorp waarin het project zou plaatsvinden. Naast de medewerkers zaten er ook zo’n 30 mensen in de tent op ons te wachten. Ik ving meteen aan met de werkindeling en de uitleg aan de medewerkers over wat zij moesten doen. Ik was zeer verrast toen bleek dat Harriet, de laborante, een organisatorisch talent bleek te zijn. Ze droeg mensen een taak op. Ik vertelde Mathias en een zuster hoe zij de MMS druppels moesten verdelen. Daarbij maakten wij onderscheid tussen hen die aan malaria leden en zij die geen malaria hadden.

ph4

Malariapatiënten kregen de volgende dosis:

Volwassenen 18 druppels
Kinderen van 2 tot 12 jaar 8 druppels
Baby’s tot 2 jaar 2 druppels

Degenen die geen malaria hadden kregen de volgende dosis:

Volwassenen 8 druppels
Kinderen van 2 tot 12 jaar 6 druppels
Baby’s tot 2 jaar 2 druppels

Toen iedereen wist wat te doen konden we beginnen.

De gang van zaken ging als volgt:

Als eerste kwamen de mensen bij de dokter waar ze geregistreerd werden en een deelnameformulier invulden. Vandaar gingen de patiënten naar het malaria vooronderzoek, dat door een zuster en een verpleger werd gedaan middels de plastic sneltest strip. Aan de hand van die test kon men de mensen in twee groepen indelen, groep 1 met malaria en groep 2 zonder malaria. De mensen in groep 2 werden naar de tafel gestuurd waar de MMS verdeeld werd. Nadat zij de druppels hadden gekregen konden zij naar huis.

ph5

De mensen in groep 1 gingen naar het laboratorium waar bij hen voor de tweede maal bloed werd afgenomen. Onder de microscoop werd nogmaals gecontroleerd of zij daadwerkelijk malaria hadden en werd het aantal eencellige parasieten in het bloed geteld welke de malaria veroorzaken. De uitkomst was dat bij allen waarbij de malaria sneltest positief was, ook het microscopisch onderzoek liet zien dat men malaria had. Wat dat betreft kan men vaststellen dat de eenvoudige malariatesten ook accuraat zijn. Of de patiënten die negatief getest waren ook daadwerkelijk negatief waren konden we vanwege tijdgebrek niet onderzoeken.

ph6

Nadat we in de loop der dagen kleine veranderingen hadden aangebracht, waren uiteindelijk medewerkers en in het bijzonder Mathias, Simon, de dokter, de zusters en de laborante zeer onder de indruk van het verloop van het project.

Op de eerste dag waren er 181 patiënten geweest die we met MMS konden behandelen, waarvan er 48 malaria positief bleken en die de malaria dosis gekregen hebben. De grootste gebeurtenis zou pas de volgende dag plaatsvinden, toen bij de malaria patiënten een tweede bloedtest afgenomen werd. Hoewel ik niet aan de werking van MMS bij malaria twijfelde, hoopte ik wel dat we een zeer goed resultaat zouden behalen.

In de nacht had het flink geregend. Toen wij ’s morgens naar Alzamiz reden had ik niet het idee dat we het dorp zouden bereiken. De wegen waren zo glad dat men elk moment in de greppel zou kunnen belanden. Maar als een wonder konden we de auto op het midden van de weg houden en na een avontuurlijke reis bereikten wij het dorp.

Dag 2

Toen we aankwamen waren er veel nieuwe mensen aanwezig. Ook zij die de dag ervoor voor malaria waren behandeld waren er weer en wachtten op hun controleonderzoek. Vanwege die controle moesten we de taken van de medewerkers anders indelen. Eerst moesten de mensen die gisteren nog malaria hadden in het laboratorium onderzocht worden. De anderen die op deze dag malaria positief werden getest moesten daarom wachten totdat deze groep klaar was.

Nadat iedereen zijn plaats had ingenomen wachtten we in het laboratorium gespannen de resultaten van het controleonderzoek af, dat ongeveer 24 uur na het eerste onderzoek plaatsvond. Toen Harriet, onze laborante, de eerste twintig onderzoeken afgesloten had, bevestigde zij ons verbluft dat zij geen malariaverwekkers meer in het bloed had aangetroffen. Ik voelde me zeer opgelucht. Wederom hadden wij het klaargespeeld. En weer konden wij aan de wereld de documentatie overleggen welke bevestigt dat malaria binnen 24 uur genezen kan worden. Weer hebben we bewijs in handen dat bevestigt dat we de mensen de werking van MMS niet mogen onthouden. Ik had wat ik wilde hebben.

ph7

Nadat het Rode Kruis zich in mei 2013 distantieerde van hun MMS-project in Luuca waarbij zij 154 mensen met malaria binnen 24 uur hadden genezen, kon ik nu de wereld opnieuw vertellen dat die MMS genezingen geen uitzondering waren en dat we nog lang niet klaar zijn met het keer op keer bewijzen daarvan.

Alle mensen die op deze tweede dag een tweede bloedonderzoek ondergingen waren malariavrij. En zo hadden wij weer een 100% genezing van malaria binnen 24 uur. Maar niet alleen de mensen die malaria hadden voelden zich beter. Er kwamen ook mensen terug die de vorige dag geen malaria hadden, maar wel erg ziek waren en die zich na de toegediende dosis MMS weer gezond voelden.

Sinds ik in 2009 in Mozambique met MMS werkte kan ik steeds weer over wonderlijke genezingen berichten. Als mensen mij vragen wat MMS betekent, zeg ik Miracle (wonder) Mineral Supplement, waarbij zij meestal lachen omdat ze niet in een ‘wondermiddel’ geloven. Maar wanneer zij dan MMS hebben gekregen en de volgende dag gezond zijn, bevestigen zij altijd het wonder dat zij binnen een nacht in hun eigen lichaam hebben ondervonden.

ph8

Het uitdelen van de cadeaus

Het verdere verloop van de dag werd vanaf nu wat chaotisch. De van malaria genezen mensen zouden nu, nadat ze van de uitslag op de hoogte waren gebracht, een cadeautje krijgen. Mathias en Simon hadden daarvoor in Jinja bij een tweedehands winkel meer dan 200 T-shirts gekocht. Nadat de dokter de genezingen geldig had verklaard, las hij de namen van de genezen mensen op en verwees hen naar de plek waar de T-shirt werden uitgedeeld. Hoewel er al velen voor een T-shirt waren geweest, werd de groep maar niet kleiner. Hier liep iets scheef. Allen, genezen of niet, wilden nu een gratis T-shirt en gingen in de rij van genezen mensen staan.

ph9

Nu kwam het er op aan de orde te handhaven nu men plotseling met een groot probleem in Afrika werd geconfronteerd. Ik stopte de uitgave van T-shirts en wees iedereen naar hun plaats terug. Opnieuw werden de namen van de genezen verklaarde mensen afgeroepen en alleen zij zouden een T-shirt krijgen. Toen ik echter zag dat de uitdelers iedereen die zich aansloot toch een T-shirt gaven, liet ik de zaken maar op zijn beloop.

Op deze dag waren er niet zoveel nieuwe patiënten gekomen, maar het bleek dat er procentueel hetzelfde aantal malaria positieven waren. De dag werd dankbaar afgesloten. We hadden veel bedankjes van de mensen gekregen en konden goede filmbeelden en goede interviews van de genezen verklaarden vastleggen.

ph10

Nabeschouwing

Op deze dag hadden 16 mensen een malaria dosis gekregen. We zouden echter de volgende dag niet meer terugkomen om nogmaals een controleonderzoek te doen omdat het weer te onzeker was vanwege het regenseizoen. Zou het in de nacht regenen dan konden we het dorp niet meer bereiken en zou het op de dag zelf regenen dan konden wij het dorp niet meer verlaten.

We waren er echter van overtuigd dat de volgende dag iedereen van malaria genezen zou zijn. Tot slot bevestigde de dokter en de zusters nogmaals hoe belangrijk het werk is dat wij doen en of we alsjeblieft snel terug konden komen. Ik heb daarop Mathias en Simon uitgelegd dat zij mensen MMS kunnen geven onder voorwaarde van een voor- en na-onderzoek. Zelfs als zij degenen die geen malaria hebben dezelfde dosis geven, kan dat geen kwaad, daarbij heeft men de zekerheid dat alle malariapatiënten genezen zullen worden. Zij hebben allemaal begrepen waarom het gaat en iedereen moet nu zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Niemand kan in zijn eentje Afrika vrij van malaria krijgen, daarvoor hebben we veel ‘verlichte’ en moedige mannen en vrouwen nodig.

ph19

Tot slot bracht ik Mustaque, de cameraman, op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Rode Kruis. Mustaque was zeer ontdaan toen ik hem vertelde dat het Rode Kruis het MMS project van 2012 had verloochend. Hij was geschokt en zei: “Ik heb toch de genezingen van malaria gefilmd en we hebben toch allemaal gezien dat die mensen weer gezond werden. Hoe kan een hulporganisatie als het Rode Kruis dat verloochenen?” J

a, hoe kan men de mensen in Afrika uitleggen dat zij er alleen zijn om de portemonnee van die organisatie te vullen?! Het gaat niet om de ziekte en armoede van de mensen, het gaat om veel geld dat aan de ziekte en ellende van de amsten der armen verdiend wordt. Mustaque begreep het en bood zich aan om er bij het volgende project weer bij te zijn.

ph12

De aantallen

De eerste dag hadden we 181 patiënten. Daarvan hadden er 48 malaria. Na een tweede bloedtest waren alle gecontroleerden malariavrij. Dat geeft een waarde van 27% malaria geïnfecteerden.

Op de tweede dag hadden we 63 patiënten. Daarvan hadden er 16 malaria. Dat geeft een waarde van 25% malariageïnfecteerden. In totaal hadden we 244 patiënten waarvan 64 besmet met malaria. Dat geeft een waarde van 26% malariageïnfecteerden onder de bevolking in de regio rondom Jinja.

ph13

Interessant te vermelden is dat van de 64 malariapatiënten, 31 patiënten een dubbele malaria-infectie hadden. Dat is 48%. In totaal bleken er vijf verschillende vormen van malaria voor te komen, we zien dus dat het hier vaak voorkomt dat mensen niet alleen door één of door twee, maar wellicht ook door drie verschillende malariaverwekkers geïnfecteerd zijn. Dat houdt in dat deze mensen zeer ziek zijn.

Wetenschappelijk

De wetenschap heeft zich dubbel en driedubbel ingedekt zodat men geen beroep op hen kan doen en men verbergt zich achter een ethische code. Alle procedures die niet volgens de vastgelegde criteria verlopen, worden niet als wetenschappelijk of ethisch erkend. Ik zal niet beweren dat zoiets niet in vele gevallen terecht is. Maar in de gevallen waarbij men mensen snel en zeer goedkoop kan helpen, moet zoiets niet achterwege gelaten worden totdat men wat beters heeft gevonden.

ph13

Maar hoe kunnen we het middel MMS, waarvan Jim Humble al bijna twintig jaar de werking heeft bevestigd, in het officiële bewustzijn brengen? Ondanks de tienduizenden mensen die zonder bijwerkingen van malaria zijn genezen, heeft de wetenschap het vandaag de dag nog niet verder gebracht dan vol te houden dat de werking van MMS niet wetenschappelijk bewezen is.

Is dat alles wat de wetenschap ons te bieden heeft? Als die wetenschap zo bekrompen is dan blijft ons niets anders over dan de mensen zelf te tonen wat hen door de wetenschap onthouden wordt.

MMS in het nieuws

Op 7 oktober (2013), twee dagen voor ons MMS project in Alzamiz, zei professor Jürgen May van het Bernhard-Nocht-Institut voor tropische geneeskunde in Hamburg, in het ARD journaal dat het onethisch is mensen met MMS tegen malaria te behandelen. Omdat het hier niet om een malariamedicijn gaat dat bevredigend kan worden ingezet en voor iedereen in Afrika betaalbaar is.

ph14

Dat is het enige antwoord dat de wetenschap ons te bieden heeft. Natuurlijk zullen ze MMS niet wetenschappelijk onderzoeken, omdat ze dan het probleem hebben dat het werkelijk iets is dat malaria kan genezen en niet meer de bankrekening van de farmaceutische bedrijven spekt, afgezien van het gezichtsverlies van de wetenschappers.

In het geval van malaria kan men ook van het bewust verzwijgen van de feiten spreken. Vanwege de ARD uitzending werd bevestigd dat de wetenschap beslist van MMS afweet, maar dat men de feiten bewust achterhoudt. Dat is na de Rode Kruis leugen een extra misdaad tegen de mensheid, welke deze keer niet in Oeganda, maar in Duitsland werd uitgevoerd.

Hoe kan men hen die aan malaria lijden uitleggen dat het onethisch is hen met MMS te helpen? De eigenlijke reden: bij een malariabehandeling met MMS geeft het een 100% succes en MMS is goedkoop, maar helaas niet te patenteren.

ph15

Ik wil vanaf deze plaats alle deelnemers aan dit project hartelijk bedanken voor hun inzet en moed om de mensen twee dagen met MMS te behandelen.

Leo Koehof

De deelnemers

Mathias Krenn, initiatiefnemer
Joshva - initiatiefnemer Kitawda - voorzitter van Namizi
Kabweru - dokter
Namunyana - zuster
Namuzira - zuster
Kazigo - zuster
Haidibe - ziekenverpleger
Harriet - Laborante
Mustaque - cameraman
Leo Koehof - projectleider

ph16

Kosten

Wat kost het om een dergelijk project uit te voeren?

Cameraman 900 USD
Laborante met microscoop en chemicaliën 300 USD
Malaria sneltest strips 250 USD
Dokter en drie zusters 100 USD
Kopiëren documenten 70 USD
Onderkomen en voeding 80 USD
Transport 100 USD Stoelen + tent + huur ruimte 100 USD
Stroomaggregaat 30 USD MMS 20 US
__________
Totaal: 2000 USD

Omgerekend per patiënt is dat 8,20 USD, ongeveer 7 euro. Maar als men geen onderzoek en documentatie maakt, zijn de kosten nog veel minder en kan men de mensen voor minder dan 1 euro met MMS behandelen.

Een laatste e-mail van Mathias

Hallo Leo

Alles goed met jou? Op vrijdag waren er volgens Simon 10 - 15 gelukkige mensen van de vorige dag op het verzamelpunt en ca 50 nieuwe geïnteresseerden. Ik voel mij na vrijdag, nadat het event voorbij was, zeer tevreden.

Vriendelijke groeten,

Mathias

ph17

Deze vrouw had samen met haar drie kinderen malaria. Haar ogen en stralende gezicht zeggen genoeg over de behandeling met MMS. Ethisch of niet ethisch? (Foto genomen 24 uur na de behandeling met 18 druppels MMS)

Meer informatie over MMS vindt u op www.jimhumbleverlag.com

Update: 17-10-2013:

We hebben in het originele artikel kunnen lezen hoe het Rode Kruis, ondanks dat ze zelf het middel MMS hebben getest en gezien hebben dat het werkt tegen Malaria, hier nu ineens niets meer van (willen) weten. 

Er is nu een vervolg, in de vorm van een boodschap van het Rode Kruis, gestuurd naar Paul Harmans.

Het Hoofd Internationale Hulpverlening Rode Kruis stuurt mij op het volgende mailtje waarmee hij denkt te bewerkstelligen dat ik mij de mond gesnoerd voel en mij maar eens diep moet schamen:

‘Geachte heer Harmans,

U heeft de afgelopen periode veelvuldig contact gezocht met medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis over het middel MMS. Uw laatste email aan onze gezondheidsadviseur gaat daarbij in mijn ogen de grens van het betamelijke voorbij.

Ik waardeer uw grote betrokkenheid bij de bestrijding van malaria. Een betrokkenheid die wij als Rode Kruis met u delen. Wij hebben u tegelijkertijd proberen aan te geven dat het Rode Kruis geen medisch-wetenschappelijke instelling is of een andersoortig instituut voor medisch onderzoek. Mocht u uw missie willen voortzetten, wil ik u adviseren dergelijke onderzoeksinstanties op een constructieve manier te benaderen.

Het Rode Kruis volgt in haar (paramedische) hulpverlening de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die aangeven dat de enige wijze om malaria te bestrijden ligt in de preventie, tijdige diagnose en behandeling door geteste en goedgekeurde medicijnen in lijn met internationaal vastgestelde protocollen. Als Nederlandse Rode Kruis zullen we niet van dit uitgangspunt afwijken.

Ook wat mij betreft is dit dan de laatste email tussen u en het Nederlandse Rode Kruis op dit onderwerp.

Met hartelijke groeten,

Hoofd Internationale Hulpverlening’

Het hoofd internationale hulpverlening kent mij niet, ik voel absoluut geen schaamte en wat betreft die grens van het betamelijke die ik overschreden zou hebben schrijf ik onder andere ook in onderstaand antwoord aan hem:

Geacht Hoofd Internationale Hulpverlening,

Fijn te merken dat ik uiteindelijk toch wat hoger in de gelederen van het Rode kruis ben doorgedrongen.

Ik neem aan dat u begrijpt dat ik op uw mail wel moet antwoorden. In mijn onderstaande laatste antwoord (tenzij u bereid bent hier meer over te discussiëren) drie kernbegrippen uit uw mail:

‘Constructief’

Het werkelijk constructieve is begonnen toen in dec. 2012 Klaas Proesmans van het Water Reference Center het experiment in Oeganda ondernam. Iedereen die de onderstaande video bekijkt - waarin Proesmans (regelmatig in Rode Kruiskleding) over zichzelf vertelt, over het experiment uitweidt en waarbij zijn enthousiasme van het scherm spat als hij praat over de genezing van malaria binnen 24 uur, door het middel MMS, bij 100% van de patiënten - is er absoluut van overtuigd dat het experiment heeft plaatsgevonden en het resultaat een feit is! Zelfs een aantal verstokte sceptici die na een eerdere video waarin Proesmans niet aan het woord komt, het Rode Kruis bijvielen, hebben na onderstaande video hun gerede twijfels aan de latere ontkennende verklaringen van Proesmans en het Rode Kruis. (En om een werkelijk goed oordeel te vormen moet u die video beslist zelf bekijken.)

‘De grens van het betamelijke’

De grens van het betamelijke is in deze zaak, waarbij helaas 1 miljoen slachtoffers per jaar de hoofdrol spelen(!), reeds enkele maanden na dec. 2012 overschreden, niet door mij, maar door Klaas Proesmans toen hij zich als donderslag bij heldere hemel distantieerde van het experiment en met de meest ongeloofwaardige verweren kwam. Het Rode Kruis sloot zich vervolgens onvoorwaardelijk bij hem aan. Dat het Rode Kruis alleen helpt onder de door de WHO vastgestelde regels zal beslist waar zijn, maar geef dan als organisatie toe dat er een foutje is gemaakt, dat het experiment in Oeganda nooit had mogen plaatsvinden en dat Proesmans op de vingers is getikt. Maar ik vermoed dat de top van het Rode Kruis de zaak liever volledig ontkent dan toe te geven dat men een zeer, zeer succesvol experiment heeft uitgevoerd, maar dat volgens de regels van de WHO niet mag vervolgen met daadwerkelijke genezing van honderdduizenden malariapatiënten, want een dergelijke verklaring zou voor een explosie aan onbegrip en woede onder de wereldbevolking zorgen.

‘Geteste en goedgekeurde medicijnen’

Wordt het niet tijd dat we de regels van de WHO wat oprekken? Opdat we eindelijk 1 miljoen mensen per jaar hun gezondheid en leven kunnen teruggeven? Het hoofdbestanddeel van MMS is Natrium Chloriet(*) (22,4 %) dat is een stof die al jaren door de WHO (en andere instanties) is goedgekeurd om drinkwater te zuiveren, waarbij het middel (uiteraard in kleine hoeveelheden) veilig voor consumptie is bevonden. De paar druppels activatorstof die bij een MMS-kuur (voor volwassenen) aan 18 druppels Natrium Chloriet worden toegevoegd is citroenzuur, azijn of vers citroensap, in die hoeveelheid ook een totaal ongevaarlijk goedje.

Dat micro-organismen in vervuild water door Natrium Chloriet worden gedood is bekend, waarom kan het dan niet zo zijn dat Natrium Chloriet hetzelfde doet met de eventueel aanwezige malariaparasieten in het menselijk lichaam? Is dat zo’n abnormale aanname? Is het tevens een abnormale aanname dat MMS nooit door de farmaceutische industrie getest en goedgekeurd zal worden omdat er geen cent aan te verdienen valt? Moeten we daarom maar geen actie ondernemen en net doen alsof onze neus bloedt?

Of zouden we de confrontatie met de WHO moeten aangaan, waarbij het Rode Kruis de moed heeft om toe te geven dat het experiment in Oeganda zeer succesvol was en dat het misdadig zou zijn daar niets mee te doen? Zou de gehele mensheid zich niet achter het Rode Kruis scharen als de WHO hen zou blijven verbieden met MMS te werken? Echter, er werken bij de WHO ook mensen met gezond verstand, dus de kans is groot dat zij toestemming voor het gebruik van MMS verlenen als deze zaak openlijk in het nieuws komt.

Uit naam van de 1 miljoen arme drommels die elk jaar aan malaria overlijden doe ik inderdaad een beroep op het geweten van de mensen die het verschil tussen leven en dood van die 1 miljoen kunnen uitmaken. Daarom heb ik de mail geschreven waarvan u vindt dat die de grenzen van het betamelijke overschrijdt. Ik tracht in die mail uiteindelijk het geweten aan te spreken omdat ik afgescheept werd middels ontwijkende antwoorden, antwoorden waarop ik inderdaad via meerdere mails heb moeten aandringen.

Ook aan u vraag ik om uw gezonde verstand te gebruiken, en om wat wijsheid en intuïtie de boventoon te laten voeren bij het bekijken van de video waarvan ik de link bovenaan in deze mail geef. Ik begrijp dat het Nederlandse Rode Kruis wellicht niet bij machte is om MMS alsnog op de agenda van het Internationale Rode Kruis te zetten, maar het is het proberen meer dan waard. Als u bang bent dat dat aandringen daarop bij de top ten koste van uw baan kan gaan, geef me dan een antwoord waaruit blijkt dat u de video’s hebt bekeken, het eerder bijgevoegde artikel hebt gelezen en u zich samen met mij (en heel veel anderen!) afvraagt waarom de zaak in de doofpot is gestopt, toegeeft dat de feiten wel heel erg in het voordeel van MMS pleiten, en vervolgens erkent machteloos te staan, iets dat ik heel goed kan begrijpen en als u me vraagt dat soort antwoorden voor mij te houden, dan zal ik mij daaraan houden, want ook op dat gebied heb ik een geweten.

Vriendelijke groeten,

Paul Harmans

(*) Het hoofdbestanddeel Natriumchloriet (NaClO2) wordt al meer dan 80 jaar gebruikt om zwembaden, ziekenhuizen, etc. te ontsmetten, i.c.m. zuur waardoor chloordioxide ontstaat. Maar ook textiel wordt hiermee gebleekt en zelfs vlees, kip, vis en groente wordt er langer mee bewaard omdat het alle pathogenen doodt onder de 7Ph neutraal terwijl het de goede bacillen en cellen intact houdt zonder reststoffen achter te laten. Sinds 50 jaar wordt chloordioxide in Europa gebruikt om water te zuiveren omdat men erachter kwam dat er geen carcinogene (kankerverwekkende) reststoffen in het water achterblijven. Dit kan van gewoon chloor niet gezegd worden omdat er 3 kankerverwekkende stoffen achterblijven die voor een mens schadelijk zijn.

Bron: wetenschapsforum.nl

Origineel artikel: 14 oktober 2013

Eerder dit jaar schreven wij naar aanleiding van een bericht van Paul Harmans van de website Ufowijzer een artikel over de verbazingwekkende eigenschappen van MMS.

Om het geheugen op te frissen:

“Tijdens een trip door de jungle van Afrika heeft ene Jim Humble in 1997 het basisingrediënt ontdekt van wat nu het Miracle Mineral Supplement heet. Hij had een aantal flesjes “Stabilized Oxygen” meegenomen om vervuild rivierwater veilig te kunnen drinken omdat hij via eerdere onderzoeken al had vernomen dat dit alle ziekteverwekkers in het water zou doden.

Na verloop van tijd kwam hij erachter dat mensen na inname van Stabilized Oxygen zelfs van malaria geheel opknapten. Helaas knapte 3 van de 10 mensen niet op en is hij vervolgens gaan experimenteren met Stabilized Oxygen om dit wel voor elkaar te krijgen. Het actieve bestanddeel bleek natriumchloriet te zijn maar het was alleen in een zeer lichte vorm (3%) aanwezig waardoor zwaar zieke patiënten niet beter werden.

Hij maakte uiteindelijk een oplossing die 28% natriumchloriet bevatte en kwam er daarbij achter dat het pas echt actief werd met toevoeging van citroenzuur. Na toevoeging van citroenzuur wordt het actieve pathogenen dodende middel omgezet naar chloordioxide die MMS zo effectief maakt. MMS is een oplossing van natriumchloriet (28%) in gedestilleerd water. Bij de juiste verhouding is MMS in combinatie met citroenzuur een welhaast onmisbaar wapen in de strijd tegen een veelheid van aandoeningen, kwalen en ongemakken".

We ontvingen nu wederom een e-mail van Paul (dank!), met de volgende inhoud:

Afgelopen 17 mei stuurde ik je een mail met daarin het nieuws dat het Rode Kruis malaria kan genezen met MMS. Inmiddels is duidelijk geworden dat het Rode Kruis zich volledig distantieert van dat experiment en zelfs durft te beweren dat het helemaal niet heeft plaatsgevonden.

In juli van dit jaar dook er echter een tweede video op die heel duidelijk laat zien dat het Rode Kruis wel degelijk in Oeganda dat experiment heeft uitgevoerd en dat het genezingspercentage van de patiënten met malaria 100% was.

In de video zie en hoor je Klaas Proesmans heel enthousiast over MMS praten. Proesmans is de CEO en oprichter van het Water Reference Center, een dochterorganisatie van het Internationale Rode kruis.

Ik heb er inmiddels een twee maanden durende mailwisseling met het Nederlandse Rode Kruis opzitten waarbij zij geen duimbreed toegeven en zich achter de verklaring opstellen die het Internationale Rode Kruis heeft uitgegeven, namelijk dat zij niet betrokken waren bij dat experiment.

Ik heb ook contact met Leo Koehof, ook hij komt in de video voor en hij is de Nederlandse vertegenwoordiger van Jim Humble en MMS. Het experiment heeft beslist plaatsgevonden, het Rode Kruis was op de hoogte, maar door de een of andere machtige organisatie is zowel het Rode Kruis als het Water Reference Center onder druk gezet om het experiment en het fantastische resultaat te ontkennen en geen vervolgtesten meer uit te voeren.

Als je dan weet dat er per jaar 1 miljoen mensen aan de gevolgen van malaria overlijden, dan is dit een grof schandaal. Ik heb onder de tweede video die in juli opdook een Nederlandstalige ondertiteling gezet, zodat het voor iedereen duidelijk te begrijpen is hoe het experiment is verlopen en dat het schandalig is wat er nu gaande is.

Na een maandenlange e-mail correspondentie vol frustratie, stuurt Paul ter afsluiting nog een laatste mail aan de dame bij het Rode Kruis die hem negeert. Hier volgt een stukje daarvan, de rest is te lezen op zijn website.

"Denk elke avond voordat je in slaap valt eens na over het volgende: aan de ziekte malaria vallen per jaar ongeveer 1 miljoen doden, eerder meer dan minder. Weet dan dat dat er (gemiddeld) 85.000 per maand, 20.000 per week of 3000 per dag zijn!

Onder hen veel kinderen die slap en lusteloos, te ziek om nog hartverscheurend te huilen, hun laatste adem in de armen van een verdrietige en hulpeloze moeder uitblazen, tenminste, als die moeder al niet eerder dan haar kinderen aan malaria is bezweken.

Hele generaties zijn verscheurd, het is ellende op ellende, vaak is armoede en honger de dagelijkse norm, geen goede huisvesting, hard werken om een beetje eten op de plank te krijgen. Weet dan dat het wrange is dat er grote en geld genoeg hebbende organisaties zoals het Rode Kruis zijn die de rijke wereld voorhouden dat zij er echt ALLES aan doen om ziekte en ellende onder de arme bevolkingen in de wereld te beteugelen.

Echter, als er zich een mogelijk medicijn aanbiedt dat in één klap een miljoen malariapatiënten per jaar voor een paar eurocenten per persoon kan genezen, weet dan dat een dergelijke organisatie zo arrogant is om daar niet naar te kijken, om het niet te testen, of om zelfs tegen alle feiten in, in alle toonaarden te ontkennen dat zij er ooit een zeer succesvol experiment mee hebben uitgevoerd, of het af doen met de dooddoener, bij monde van notabene de Health Advisor (mail 12-09-2013), dat: ‘het Rode Kruis geen wetenschappelijk onderzoeksinstituut is, maar zich richt op hulpverlening...’

Weet dan dat dat ontkennen en die arrogantie kunnen voortkomen uit dommigheid, maar wellicht eerder gebeurt onder druk van nog grotere eliteorganisaties die niet zitten te wachten op medicijnen waar niets aan te verdienen valt, of die baat hebben bij het in toom houden van het aantal mensen op deze aarde".

Door het bovenstaande is het Rode Kruis ontmaskerd en laten ze zien wie ze werkelijk zijn. Een organisatie van de illuminatie/Jezuïeten net zoals bijvoorbeeld de IMF (International Monetary Fund) en de Wereldbank, wiens werkelijke doel precies het tegenovergestelde is van wat ze zeggen.

Het IMF zegt tegen de wereld dat ze er zijn om landen “te helpen” bij het oplossen van hun economische moeilijkheden, maar in werkelijkheid worden landen door het IMF kapotgemaakt en hun economie geruïneerd. Hetzelfde geldt in feite voor het Rode Kruis. Ze zeggen dat ze er zijn om mensen te helpen, maar in feite voeren ze bevolkingsreductie uit door een simpel en eenvoudig geneesmiddel zoals MMS volledig te negeren. Sterker, zelf nu te ontkennen!

Wie meer wil weten over de sinistere achtergrond van het Rode Kruis, raden wij aan dit artikel te lezen over, in dit geval, het Amerikaanse Rode Kruis van de hand Dr. Leonard Horowitz. Hij begint zijn artikel met de woorden: “Wat nou als alles wat jij weet over het Amerikaanse Rode Kruis een vreselijke ziekmakende leugen is?”.

MMS is een fantastische manier om een einde te maken aan Malaria in de wereld. Op instanties als het Rode Kruis hoeven we uiteraard niet te rekenen om daarbij te helpen, zo blijkt maar weer. Verspreid daarom dit bericht intensief met de video hierboven zodat zoveel mogelijk mensen zien wat het Rode Kruis werkelijk is. Zodat iedereen zo snel mogelijk stopt met het doneren van geld aan deze sinistere club.

Bij iedere ramp is het eerste wat tevoorschijn komt de vraag of men wil doneren aan het Rode Kruis. Niet alleen geld, maar ook bloed, veel bloed. Volgens de website illuminati-news verdienen ze niet alleen geweldig aan de verkoop van bloed, ze gebruiken het ook nog voor ander doeleinden die het publiek uiteraard niet mag weten.

Noot redactie: Er is ons al vele jaren bekend dat het Rode Kruis de grootste georganiseerde illegale bloedhandelaar in de wereld is. Het is destijds ook via de media naar buiten gekomen. De artikelen daarover zijn echter systematisch van het web verwijderd. We schreven in maart dit jaar ook kort over de rol van deze "humanitaire" club in Griekenland. Daar werd het aantal bloeddonorpakketten drastisch gereduceerd omdat de Grieken ze niet konden betalen. Hoezo heeft het Rode Kruis geen winstoogmerk?

Bronnen:

Rode Kruis Schandaal
Rense
Illuminati News 

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl