De Wereld Gezondheidsorganisatie (World Health Organisation/WHO) heeft een onheilspellende waarschuwing afgegeven aangaande de verspreiding van kanker over de wereld.

De Westerse cultuur met alle daarbij behorende ziektes, verspreidt zich in razend tempo over de aardbol.De waarschuwing van de WHO laat eveneens zien dat het Westerse geneeskundige model een compleet fiasco is.

Volgens de organisatie zal tussen nu en tien jaar het aantal gevallen van kanker wereldwijd met 25 procent toenemen. Het meeste van deze groei zal zch voordoen in de ontwikkelingslanden die sterk onder Westerse invloed staan.

De WHO zegt verder dat tegen 2015 het aantal gediagnosticeerde gevallen van kanker met 37 procent zal zijn toegenomen van een totaal aantal jaarlijkse gevallen van nu 14,4 miljoen naar 19,3 miljoen.

Het aantal mensen dat zal overlijden als gevolg van de ziekte of de daarbij behorende behandeling zal omhoog gaan met 39 procent, een stijging van 8,2 miljoen jaarlijkse sterfgevallen naar 11,4 miljoen.

In Westerse landen zoals Amerika zal het aantal iets minder snel oplopen dan het wereldwijde gemiddelde. Voor de VS komt men uit op een voorspelling van toename van het aantal kankergevallen naar 31 procent. Het aantal sterfgevallen in 2025 zal echter meer dan 2 miljoen mensen betreffen, wat neerkomt op 38 procent wat weer aardig in lijn ligt met het voorspelde wereldwijde gemiddelde.

Volgens de WHO is kanker, naast hart- en vaatziekten, de belangrijkste doodsoorzaak in de ontwikkelde landen en is er sprake van een epidemische trend voor wat betreft kanker in de minder ontwikkelde wereld. Dit is met name het geval voor landen die zich in een soort overgangsfase bevinden, zoals Zuid Amerika en Azië.

Nu al komt meer dan de helft van alle kankergevallen voor in zich ontwikkelende landen. Bijvoorbeeld China en India die zich rap ontwikkelen volgens Westers model, zijn het meest gevoelig voor een snelle groei in het aantal kankergevallen.

Zo heeft bijvoorbeeld de bioindustrie in India een belangrijke rol gespeeld in de overgang van traditioneel voedsel naar GMO (genetisch gemanipuleerd organisme) voedsel. Dit is zoals bekend weer sterk gelinkt aan een toename in kankergevallen. Eet gezond!

Hetzelfde geldt voor China, waar veel steden worden gebouwd naar Amerikaans model, inclusief levensstijl en voedselpatronen. De traditionele manier van leven met het oorspronkelijke inheemse voedsel wordt in snel tempo vervangen door materialisme, consumentisme en alle dingen die daarbij horen zoals veel en gemakkelijk “junk” voedsel, minimale lichamelijke inspanningen en natuurlijk veel Westerse “medicijnen” en operaties.

Raadt eens waar dit volgens een andere officiële instantie aan te wijten is?

Dr. David Forman van het Agency for Research on Cancer zegt dat het antwoord eenvoudig is. De geweldige toename in het aantal kankergevallen wordt veroorzaakt door tabak en alcohol. (Redactie: en dan waarschijnlijk door de hoge accijnzen die daarop worden geheven die rechtstreeks de zakken van de overheid in verdwijnen.)

Uiteraard is roken niet goed voor je gezondheid, maar de werkelijke oorzaak van de enorme en nu zelfs epidemische toename van kanker moet vooral worden gezocht in de grote groei van GMO producten op de voedselmarkt, toenemende straling en kanker veroorzakende vaccins.

De toename is daarnaast koren op de molen van de eugenisten voor wie het mes aan twee kanten snijdt. De wereldbevolking wordt op drastische wijze verkleind en zij worden via de megacorporaties die al deze producten op de markt brengen steeds rijker. Niet te vergeten Big Pharma die garen spint bij deze ontwikkeling.

Iets waar in het bovenstaande geen rekening mee is gehouden is de giga toename van kankergevallen die te verwachten is naar aanleiding van de kernramp bij Fukushima.

Bron:

Natural News