Paddo’s kunnen meer dan een jaar lang een positief effect hebben op gedrag, stemming en tevredenheid, zo hebben wetenschappers van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore aangetoond.

De onderzoekers hebben de benodigde dosis vastgesteld om het gewenste effect te bereiken met behulp van de psychoactieve substantie in 'magische paddestoelen', zo meldt Raw Story.

Op de Johns Hopkins Universiteit wordt een serie experimenten uitgevoerd met psilocybine, een psychedelische substantie die voorkomt in bepaalde soorten paddestoelen. De bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Psychopharmacology.

“In beschavingen voor de onze moest de spiritueel leider of de heler vaststellen hoeveel van welke soort paddestoel benodigd was om welk doel te bereiken, omdat de werking van psychoactieve paddestoelen per soort varieert,” zei Roland Griffiths, professor psychiatrie, gedragswetenschappen en neurowetenschappen van de Johns Hopkins Universiteit.

“In ons laboratorium werken we met pure psilocybine die we exact kunnen meten,” voegde hij toe. “We onderzochten hoe de effecten veranderen bij een toe- of afnemende dosis. We hebben vastgesteld dat bij gebruik van een bepaalde dosis van de substantie een duidelijk gunstig effect optreedt, waarbij er nagenoeg geen psychologische bijwerkingen te benoemen zijn en er een heel klein risico is op schade.”

Zo’n 94 procent van de 18 deelnemers aan de studie plaatste de ervaring met psilocybine in de top vijf van spirituele ervaringen in hun leven. Meer dan 84 procent bemerkte positieve veranderingen in hun gedrag, verbeteringen in relaties met familie en anderen, toegenomen fysieke en psychologische zelfzorg en een toename in spirituele toewijding. Alle veranderingen werden tevens bevestigd door familieleden en vrienden.

“Ik voel dat mijn huwelijk is verbeterd,” zei één deelnemer. “Er is nu meer empathie, een dieper begrip van de mensen en hun moeilijkheden en we oordelen minder.”

De deelnemers, in de leeftijdscategorie tussen 29 en 62 jaar, werden van tevoren gescreend en alleen personen die psychologisch en fysiek gezond werden geacht mochten meedoen aan de studie. Elke deelnemer onderging acht uur durende psilocybine-sessies met steeds een andere dosis. Tijdens één sessie werd een placebo toegediend, maar zowel de participanten, de waarnemers als de onderzoekers wisten niet hoeveel en of er psilocybine werd verstrekt gedurende een sessie.

Bij hogere doses psilocybine ervoer ongeveer een derde van de deelnemers angst of illusies, maar voor het einde van de sessie verdwenen deze reacties weer en bovendien brachten ze geen schade toe aan de participanten. Mensen die voor de hogere doses van de psychedelische substantie lagere doses kregen toegediend hadden de grootste kans op langdurige positieve gedragsveranderingen.

Potentiële psychotherapeutische waarde van ‘magische paddestoelen’

“De studies naar psilocybine van de Johns Hopkins Universiteit tonen duidelijk aan dat er significante en langdurige voordelen zijn verbonden aan het gebruik van paddo’s,” concludeerde Jerome Jaffe, de eerste ‘drugstsaar’ van het Witte Huis.

Vervolgens kunnen twee vragen worden gesteld. Kunnen ervaringen met psilocybine worden gebruikt om iets te doen aan het psychologische leed van terminale patiënten? En zou psilocybine verstrekt mogen worden aan goed geïnformeerde burgers vanwege de spirituele voordelen die de substantie heeft? Wat dat betreft zijn bergbeklimmingen en cosmetische ingrepen, twee legale activiteiten, gevaarlijker dan het nemen van paddo’s,” zo voegde Jaffe toe.

Een gelijksoortige studie in de Archives of General Psychiatry in januari van dit jaar concludeerde dat psilocybine op een veilige manier de stemming van kankerpatiënten kan verbeteren.

Alhoewel sommigen wellicht bezorgd zijn over een relatief onbekende en illegale substantie als psilocybine, toonde een studie uit 2004 in Psychopharmacology aan dat er ‘geen reden is tot bezorgdheid dat psilocybine een gevaar vormt voor de gezondheid van volwassenen’.

Het enige neveneffect dat optrad gedurende de studie was een kortstondige verhoging van de bloeddruk en een kleine toename van de gehaltes van het thyroïdstimulerend hormoon (TSH), prolactine, cortisol en het adrenocorticotropisch hormoon (ACTH). Geen van deze effecten bleek gevaarlijk voor gezonde volwassenen.

De ervaringen na gemiddelde en hoge doses psilocybine werden omschreven als ‘aangenaam’ en ‘onbeschrijflijk mooi’. Eén vrijwilliger leed aan een angststoornis maar deze verdween als sneeuw voor de zon na een hoge dosis psilocybine. Farmacologische interventie was niet meer nodig.

Tot slot is psilocybine in het geheel niet giftig voor de organen van het menselijk lichaam.

Bron: Rawstory.com