Steeds vaker maakt de industrie bij het vervaardigen van consumentenproducten gebruik van minuscule nanodeeltjes.

Uit een onderzoek van MIT en Harvard in Amerika blijkt dat sommige van deze deeltjes ons DNA beschadigen, wat uiteindelijk kan leiden tot ondermeer kanker.Eén van de nieuwste trends in de fabricage van consumentenproducten is het gebruik van zogenaamde “engineered nano particles, ENP. (Nanotechnologie is de techniek die het mogelijk maakt te werken met deeltjes in de grootteorde van nanometers, afkorting nm, een miljardste van een meter).

Toch hebben de meeste mensen geen idee dat ze deze ENP’s consumeren en absorberen. Uit onderzoeken blijkt nu dat bepaalde ENP’s zwaar vergiftigd zijn en bijzonder schadelijk voor de menselijke gezondheid.

Deze ENP’s kunnen schade veroorzaken aan de cellen en ons DNA en mogelijk leiden tot de ontwikkeling van kanker.

Om een idee te krijgen hoe klein deze nanodeeltjes zijn: Een normaal vel papier heeft een dikte van ongeveer 100.000 nm en een streng van het menselijk DNA is ongeveer 2,5 nm dik.

Er is zich op dit moment een trend aan het ontwikkelen in het onderzoek en de ontwikkeling van consumentenproducten waarbij men met veel belangstelling kijkt naar ENP’s omdat deze de potentie hebben om ze te verbeteren. Daarnaast worden ze steeds populairder op gebieden zoals elektronica en de optische en biomedische industrie.

Nanodeeltjes zijn voor wetenschappers van groot belang omdat ze eigenlijk een brug vormen tussen bulkmateriaal en atomische of moleculaire structuren. Je vindt daarom tegenwoordig ook al ENP’s in zonnebrandcrème, speelgoed, kleding, voedsel, medicijnen, snoepgoed, cosmetica, keramiek, verf en nog vele andere consumentenproducten.

Ze vormen nu al een niet meer weg te denken onderdeel van ons vergiftigde consumentenmilieu. Sommige voedselactivisten hebben de alarmklok geluid over het gevaar van het veel gebruikte nanodeeltje, titaandioxide. Vanwege de bleekeigenschappen wordt dit deeltje onder E-nummer E171 ook gebruikt in tandpasta en medicijnen.

Titaandioxide is in staat om “tumorachtige” veranderingen in blootgestelde cellen teweeg te brengen. Fabrikanten zoals Nestlé gebruiken titaandioxide in hun producten en in Duitsland is het niet toegestaan voor het gebruik in levensmiddelen.

Tot niet zo lang geleden concentreerden de meeste onderzoeken zich op beschadigingen van de cellen in het menselijk lichaam, maar een nieuw onderzoek van MIT en de Harvard School of Public Health wijst in de richting van directe schade aan het DNA in het geval van sommige van deze ENP’s.

Dit alarmerende bericht zou aanleiding moeten zijn voor fabrikanten en toezichthouders om het gebruik ervan in consumentenproducten onmiddellijk te verbieden.

De onderzoekers ontdekten bijvoorbeeld dat zinkoxide nanodeeltjes die vaak gebruikt worden in zonnebrandcrème om het ultraviolette licht tegen te houden, het DNA aanzienlijk beschadigen. Daarnaast veroorzaken zilver nanodeeltjes die worden gebruikt in speelgoed, tandpasta, kleding en andere producten eveneens aanzienlijke schade aan het DNA.

Dit soort onderzoeksresultaten zijn natuurlijk schokkend, zeker ook in het licht van de onlangs gedane voorspelling van de Wereld Gezondheidsorganisatie dat kanker onder mensen binnen twintig jaar met 57 procent zal zijn gestegen.

Het onderzoek van MIT en Harvard richtte zich op vijf van de meest gebruikte nanodeeltjes en bracht daarmee wat duidelijkheid over op welke manier deze deeltjes verstoringen en mutaties binnen het menselijk DNA teweeg brengen.

De vijf nanodeeltjes waarop het onderzoek zich toespitste en die allen worden gebruikt in industriële toepassingen zijn zilver, zinkoxide, ijzeroxide, ceriumoxide en siliconenoxide.

Sommige van deze nanomaterialen kunnen vrije radicalen produceren die Reactive Oxygen Species (ROS) worden genoemd, welke in staat zijn om veranderingen in ons DNA te veroorzaken.

Wanneer deze nanodeeltjes zich eenmaal in ons lichaam bevinden kunnen ze zich ophopen in ons weefsel en daardoor nog meer schade veroorzaken. Uit het onderzoek bleek dat zinkoxide die het meest wordt gebruikt in zonnebrandcreme en nanozilver, de grootste DNA schade veroorzaken.

De andere drie: siliconendioxide, ijzeroxide en ceriumoxide veroorzaakten slechts geringe schade aan het DNA.

Dit onderzoek voegt een nieuwe dimensie toe aan de bezorgdheid die er al was over het gebruik van nanodeeltjes. Omdat eerdere onderzoeken zich vrijwel altijd hebben beperkt tot schade aan de cellen en niet het effect dat deze deeltjes hebben op ons DNA.

Volgens het onderzoek kan beschadiging van het DNA leiden tot kankerachtige celmutaties als de schade niet wordt gerepareerd.

De conclusie van het onderzoek is dan ook dat de onderzoekers zich ernstig zorgen maken over de ongebreidelde toepassingen. Zo zegt de leidende auteur van het onderzoek, Christa Watson van Harvard, “Het is essentiueel dat we de giftigheid en de gevaren van deze materialen nauwlettend blijven volgen. Er zijn zoveel variaties van, in verschillende grootten en afmetingen en ze worden in zoveel verschillende producten gebruikt”.

Wat Watson in feite zegt is dat het dweilen is met de kraan open. De industrie heeft de nanodeeltjes ontdekt en zal deze niet meer willen opgeven. Er zullen de nodige "wetenschappelijke onderzoeken" worden gepubliceerd waarin staat dat nanodeeltjes absoluut geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid en ondertussen zullen onze lichamen met de dag verder worden vergiftigd.

Los van al onze pogingen om deze producten te vermijden, is eigenlijk het enige dat je kunt doen, zorgen dat al die giftige stoffen zo snel mogelijk je lichaam verlaten voordat ze onherstelbare schade aanrichten. Ontgiften lijkt hiermee een struktureel onderdeel van ons dagelijks leven te moeten worden.

Een effectieve manier om dit te doen is met Zeoliet, een wondermineraal, en/of met chlorella, een krachtig eencellig plantje. Voor bestellingen kun je terecht in onze webshop gezondig.nl. Probeer je leven zo natuurlijk mogelijk in te richten. Om de kans op huidverbranding te verminderen zou je astaxanthine kunnen nemen in plaats van zonnebrandcreme waar dus vaak nanodeeltjes in zijn verwerkt. Koop verantwoord houten, onbewerkt kinderspeelgoed in plaats van dat van plastic. Bereid je eigen eten uit biologische basisprodukten en vermijd bewerkt fabrieksvoedsel.

Bron:

Endo Riot