Volgens een artikel gisteren op de voorpagina van de Telegraaf maakt het geen verschil of je biologisch eet of niet.

Want, zo stond er, een uitgebreid onderzoek had uitgewezen dat je met “gewoon eten” net zoveel risico loopt kanker te krijgen als iemand die biologisch eet.De conclusie in het vrij korte artikel was dat het geen enkel verschil maakt of je biologisch of de andere optie die zij noemen, “gewoon” eet. Wat gewoon eten dan is wordt niet uitgelegd. Genetisch gemanipuleerd (kankerverwekkend), bespoten (kankerverwekkend) en op onnatuurlijk arme bodem gekweekt? Ieder logisch denkend mens weet bij het lezen hiervan onmiddellijk dat het niet kan wat er wordt gesteld. Een grove leugen zoals dat deze propagandakrant betaamt.

Zelfs een rapport uit 2008 notabene voor het Europees Parlement, stelt onomwonden:

"Steeds meer wetenschappelijk bewijs laat verbanden zien tussen pesticiden en een slechte gezondheid. Uit een rapport uit 2008 voor het Europees Parlement blijkt dat blootstelling aan pesticiden een reeks gezondheidseffecten heeft. Hieronder valt kanker; vruchtbaarheids- en voortplantingsproblemen; verstoring van het hormonale (endocriene) systeem, het immuunsysteem, en het zenuwstelsel; en schade aan het denkvermogen (cognitieve beperkingen)."

Het artikel gaat in dit geval specifiek over eetgewoonte en het effect daarvan op kanker. Men concludeert dat er geen verschil is behalve op één soort kanker. Los van de onzin van dit artikel zeggen ze dus tussen neus en lippen door dat het wel degelijk effect heeft op kanker. Maargoed, het is maar één type kanker dus kennelijk niet van belang.

Zo zijn honderdduizenden mensen weer gerustgesteld en gaan vrolijk op weg naar het volgende “happy meal”. Want het maakt dus helemaal niet uit wat je eet. Dat is wat dit stukje op de voorpagina communiceert. In lijn overigens met wat het voedingscentrum recent propageerde over dat er geen verschil is in gezondheidseffecten als je biologisch of niet biologisch voedsel consumeert.

Dit soort artikelen zijn meer dan misdadig. Het brengt de bevolking op een dwaalspoor waar ze vroeg of laat de prijs voor zullen betalen.

In werkelijkheid zijn chronische ziektes de grote plaag van deze eeuw. Een epidemische toename van overgewicht, diabetes, hartziektes en een tsunami aan kankergevallen en onverklaarbare klachten. Daarnaast zien we een enorme toename van Alzheimer, autoimmuun ziektes , allergieën en andere degeneratieve condities.

Alleen al door dit laatste zullen dit jaar 36 miljoen mensen onnodig sterven. Meer dan door alle andere oorzaken bij elkaar. Dat aantal zal naar verwachting de komende 15 jaar groeien naar 50 miljoen.

Terwijl tegelijkertijd het bedrag wat aan de behandeling van dit soort ziektes met farmaceutische medicijnen zal worden uitgegeven met meer dan 50 procent zal stijgen.

Om aan te tonen hoe belangrijk voedsel is en hoe met de juiste voeding het lichaam in bijna alle gevallen in staat is om zichzelf te genezen volgt onder dit artikel een link naar een documentaire die alleen vandaag nog gratis is te bekijken.

De film heet "SuperJuiceMe" en is een experiment waarbij acht chronisch zieke mensen met gezamenlijk 22 aandoeningen gedurende een periode van 28 dagen zullen leven op alleen biologische groenten- en vruchtensappen.

De documentaire laat zien in welke staat ze zijn wanneer ze zich melden voor het 28 dagen durend experiment. Er komt er zelfs één met een aparte koffer voor alle medicijnen die hij denkt die periode nodig te hebben.

Verder gaat de film in op de omstandigheden waardoor wij als mensheid in dit soort situaties terechtkomen. Door alle rommel die wordt toegevoegd door de 'voedsel'industrie wat bijvoorbeeld veroorzaakt dat ondanks dat je net gegeten hebt je weer honger krijgt. Dat je hierdoor, hoewel je veel te zwaar bent, in werkelijkheid zwaar ondervoed bent omdat je lichaam niet de bouwstoffen krijgt die het nodig heeft.

Heb je het artikel gelezen in de Telegraaf en denk je dat het helemaal niet uitmaakt wat je eet dan raden wij jou zeker aan om onderstaande documentaire te bekijken. Naast informatief ook bijzonder inspirerend bovendien.

Het kan je veel lichamelijk ongemak besparen en misschien zelfs je leven reden. De link naar de film staat hier en na het invullen van je emailadres kun je alleen vandaag nog deze film gratis bekijken.