Europa geeft groen licht aan GMO

Na een veertien jaar durende strijd hebben de Monsanto’s van deze wereld het voorelkaar want de GMO gewassen hebben groen licht gekregen van Brussel.

Tot op heden mogen de individuele lidstaten die het hier niet mee eens zijn het verbieden, maar het is een slechts een kwestie van tijd voordat ook dit niet meer kan.


Wat de laatste weken steeds duidelijker naar voren komt zijn de motieven van bepaalde overheden en leiders.

Wij, in Nederland en België, worden geregeerd via nationale en Europese overheden, door de mega-industrieën en banken. Factoren zoals gezondheid en welzijn van de bevolking zijn daarbij van ondergeschikt belang.

Zo hebben we vorige week kunnen lezen in een eerder artikel hoe men in het Rusland van Poetin het strafbaar wil stellen om mee te werken aan activiteiten die gerelateerd zijn aan GMO (genetisch gemanipuleerde organismen).  Omdat men daar als overheid weet dat dit op termijn dodelijk is voor de bevolking.

Dat weet men hier ook en toch komt nu uit Brussel het bericht dat Europa groen licht heeft gegeven voor GMO.

Binnen de Europese Unie is een akkoord bereikt dat dit soort gemanipuleerde gewassen binnen Europa toegelaten zullen worden. Individuele landen, zoals Frankrijk dat deed, kunnen (nog) wel een verbod instellen hierop.

Men spreekt dan ook van een doorbraak in een dossier dat al lange tijd muurvast leek te zitten. Het enige wat er nu nog moet gebeuren is dat het een en ander door de milieuministers op 12 juni geformaliseerd moet worden.

Wat dit in de praktijk inhoudt is dat ieder land voor zichzelf moet gaan beslissen of ze GMO wel of niet zullen toelaten. Het bizarre is dat ze dit niet mogen doen op basis van de werkelijke reden: gezondheid en milieu, maar alleen op grond van openbare orde, ruimtelijke ordening of wat men noemt “de strijd tegen uitzaaiing”. (Redactie: als het vanuit gezondheidsredenen of milieu zou mogen worden gedaan dan had Monsanto niet lang meer te leven.)

Doorvoer van GMO gewassen van het ene land naar het andere, via dat van jou, mag door individuele landen niet verboden worden.

Veertien jaar lang heeft het geduurd voordat de Monsanto’s van deze wereld Europees groen licht kregen. Natuurlijk is het uiteindelijk gelukt omdat het eenvoudigweg een spelletje is om voldoende mensen op strategische plekken “te overtuigen”. Dat lukt omdat onze volksvertegenwoordigers niet het belang van de bevolking voor ogen hebben, maar alleen dat van zichzelf.

De schade lijkt ogenschijnlijk mee te vallen want zij die pertinent tegen zijn mogen het in eigen land verbieden. De ontnuchterende waarheid is echter dat als het eenmaal op Europees niveau is toegelaten, de onderliggende landen straks zullen volgen, of ze willen of niet. Besmetting naar niet gemanipuleerde gewassen nog niet eens in ogenschouw genomen.

Dit zal ongetwijfeld weer verlopen op een geniepige manier. Er wordt bijvoorbeeld  over twee jaar afgekondigd dat het nu echt tijd wordt om alles binnen de EU te gaan stroomlijnen omdat het anders een doolhof wordt van voorschriften en regels. Vanaf een bepaalde datum zal dan gelden dat iedere Europese regel automatisch toegepast zal worden op de lidstaten.

Tegen die tijd is iedereen allang vergeten dat GMO op Europees niveau is goedgekeurd. En daarom is dit een zwart bericht voor onze toekomst en die van onze kinderen.

Bron: HLN

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl