Een goed en optimaal werkend immuunsysteem is de beste bescherming die je kunt hebben tegen allerlei ziektes en infecties.

Als er artificiële pogingen worden ondernomen om je immuunsysteem te versterken zoals met vaccinaties, dan ontstaan er hele andere problemen.Uit een baanbrekend onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd in Molecular and Genetic Medicine blijkt dat als gevolg van het immuniseren via vaccinaties er een soort overbelasting van het immuunsysteem ontstaat. Een slopende conditie waaraan veel kinderen in Amerika tegenwoordig blijken te lijden.

Er is onlangs onderzoek gedaan door een zeer ervaren immunoloog met grote kennis over bijwerkingen van vaccinaties, Dr. K Bart Classen, naar de huidige epidemische toename van ontstekingen en gerelateerde ziektes bij kinderen. Gedurende de laatste jaren is er een enorme toename geweest van kinderen met type-1 diabetes, type-2 diabetes, metabool syndroom , auto-immuunziekten, astma en voedselallergieën. Dit houdt gelijke tred met de toename van het aantal vaccinaties die kinderen volgens het officiële programma moeten ontvangen.

Volgens het onderzoek van Dr. Classen is dat allesbehalve toeval. Het is bekend dat als gevolg van vaccinaties het immuunsysteem reageert met ontstekingen bij veel mensen. Wanneer er teveel vaccinaties ineens worden gegeven binnen een kort tijdsbestek dan kan dit resulteren in een overbelasting van het immuunsysteem. Dit uit zich dan in de vorm van ontstekingen.

Deze situatie doet zich ondertussen, vanwege de alsmaar stijgende hoeveelheid vaccinaties in de loop der jaren, voor bij iets meer dan de helft van alle kinderen volgens Dr. Classen.

Even los van alle andere gevaren en bijwerkingen van vaccinaties legt Dr. Classen uit dat je niet een gelijke doses kunt hanteren voor alle kinderen. Logisch, omdat ieder kind uniek is en wat betekent dat haar of zijn immuunsysteem dat ook is. Bij de samenstelling van vaccinaties wordt hier echter geen enkele rekening mee gehouden en is er een standaard dosering afhankelijk van de leeftijd. Hierdoor raken de immuunsystemen van veel kinderen overbelast.

Er ontstaat een probleem door iedere keer het immuunsysteem teveel te stimuleren. Hierdoor wordt het risico op ontstekingen vergroot waarvan sprake is bij auto-immuunziekten en allergieën, wat vervolgens weer voor meer ontstekingen zorgt. Deze zorgen weer voor het vrijkomen van citokines die auto-immuunziektes kunnen veroorzaken maar die ook de productie van cortisol kunnen verhogen waardoor het immuunsysteem als het ware in een negatieve terugkoppeling terechtkomt.

Het probleem wordt veroorzaakt door de productie van cortisol als een reactie op de ontsteking. Mensen die hier last van hebben vertonen de neiging om aan ontstekingen gerelateerde ziektes te krijgen zoals type-2 diabetes. Ze hebben ook de neiging om te dik te worden en lijden aan talloze andere symptomen zoals metaboolsyndroom, waardoor wordt aangetoond dat een vaccinatie-opgeroepen antwoord van het immuunsysteem tot deze en andere ziektes kan leiden.

Dr. Classen stelt verder dat de onderzoeksgegevens aantonen dat het aantal chronische ziektes die worden veroorzaakt door vaccinaties nu zo groot is dat andere vergiftigingen van de mensheid zoals die door asbest, lage doseringen straling, lood en zelfs sigaretten daarbij volkomen in het niet vallen.

“De meeste patiënten hebben niet eens in de gaten dat ze leiden aan de bijwerkingen van vaccinaties. Wat nog zorgelijker is, is dat de patiënten en/of hun ouders op de huid worden gezeten en beschuldigd dat zij de oorzaak zijn van het overgewicht of de ontwikkeling van diabetes omdat ze hun kinderen verkeerd voedsel geven of te weinig lichaamsbeweging. Terwijl de werkelijkheid is dat ze lijden aan de gevolgen van vaccinaties”.


Bron: Natural News

Meer informatie over vaccinaties: ikbeneenwatje