GMO ratten terug van weggeweest

Een eerder door Elsevier verwijderd onderzoek dat aantoont dat ratten tumoren ontwikkelen na het eten van genetisch gemanipuleerd en met Roundup bespoten voedsel van Monsanto, is opnieuw gepubliceerd.

Tegelijkertijd zet Amerika (Monsanto) de EU onder druk om via een handelsverdrag GMO gewassen en producten toe te staan.We publiceerden eerder over het zogenaamde Seralini onderzoek, waarbij werd aangetoond dat ratten tumoren kregen door het eten van voedsel dat genetisch was gemanipuleerd bespoten met het bestrijdingsmiddel Roundup van Monsanto. 

Dit werd gepubliceerd in november 2012 in het Elsevier tijdschrift Food and Chemical Toxicology (FCT). Niet alleen toonde dit onderzoek aan dat de ratten grote tumoren ontwikkelden, maar ook aanzienlijke leverschade opliepen.

Wat er toen gebeurde hebben wij beschreven in een eerder artikel, waarvan hier een gedeelte volgt:

Kun je je nog die Franse onderzoeker, Gilles-Seralini, herinneren? De man die in 2012 een GMO (genetisch gemanipuleerd organisme) onderzoek deed en de ophef die dat veroorzaakte?

Hij voerde een aantal ratten GMO voedsel in de vorm van Roundup Ready maïs van Monsanto en ze ontwikkelden tumoren. Sommigen van hen gingen dood. 

Het onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift Food and Chemical Toxicology. Ook werden er foto’s van de ratten gepubliceerd. Daarna ontstond een storm van kritiek vanuit de biotechindustrie. De druk werd steeds groter. 

Volgens “experts” was het onderzoek onwetenschappelijk uitgevoerd, waren de gehanteerde methodes niet professioneel en had Seralini al van te voren een afkeer van GMO producten, waardoor hij zwaar bevooroordeeld zou zijn. Uiteraard had Monsanto een bloedhekel aan Seralini. 

Het tijdschrift waarin het onderzoek stond gepubliceerd gaf toe aan de druk en trok het onderzoek in. 

Waarom? Niet omdat Seralini iets onethisch gedaan had, ook niet omdat hij plagiaat had gepleegd, niet omdat hij oneerlijk was, maar omdat: 

Hij ratten had gebruikt die (naar men zei) een erfelijke tendens vertoonden om tumoren te ontwikkelen en omdat hij te weinig ratten had gebruikt (10). Dat was het. Dat waren de fouten van Seralini.

Elsevier mag dan zijn bezweken onder de druk van de bio-industrie, het resultaat is wel dat het tijdschrift inmiddels door ongeveer 15.000 verbolgen wetenschappers wordt geboycot.

Er liep op dat moment al een actie tegen Elsevier vanwege de hoge prijzen die ze rekenen voor abonnementen op hun wetenschappelijke tijdschriften en nog een aantal grieven. Na publicatie van een open brief in Institute of Science in Society aan Elsevier waarin werd geprotesteerd tegen het terugtrekken van het Seralini, besloten talloze wetenschappers mee te doen aan de Elsevier boycot.

Vanuit die wetenschappelijke wereld is dan ook voldoende druk ontstaan om het Seralini onderzoek geherpubliceerd te krijgen. Dit keer dus niet via Food and Toxicology van Elsevier, maar via Environmental Services Europe

Het bewijst dat Seralini uitstekekend werk verichtte met zijn onderzoek en dat gelukkig vele mensen meer nu toegang hebben tot deze informatie. Rusland heeft niets een wetsvoorstel in behandeling wat elke vorm van GMO in het land strafbaar maakt.

Deze herpublikatie is heel belangrijk want het toont wederom aan dat wanneer er maar voldoende mensen zijn die zich niet laten manipuleren en zwichten voor de druk van de “grote jongens” er uiteindelijk toch succes behaald kan worden.

En dat is hard nodig want over ratten gesproken……

De ons welbekende Hillary Clinton, de gedoodverfde kandidaat voor de Democraten bij de volgende presidentsverkiezingen, heeft openlijk haar steun uitgesproken voor GMO voedsel. Een duidelijk signaal wat we van deze beoogde president, naast alle andere ellende, mogen verwachten.

Het grote gevaar voor de Europese bevolking zit hem waarschijnlijk in de verschillende internationale handelsverdragen die men in rap tempo probeert er doorheen te drukken. Deze verdragen zijn dé manier om nationale overheden zo goed als buitenspel te zetten en de wereldmacht in handen te geven aan de megabedrijven en banken zoals wij onlangs schreven.

Eén van die verdragen waar nu volop aan wordt gewerkt is het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Deze overeenkomst, ook wel bekend als Transatlantiche Vrije Handelszone TAFTA, is een verdrag tussen Amerika en de EU waarover op dit moment druk wordt onderhandeld.

Dit verdrag zal door Amerika zondermeer worden aangegrepen om de EU, indien nodig, te chanteren. Daarom zie je ook koppen verschijnen in de New York Times, zoals vorige maand:

“US Calls on Europe to Ease Limits on Gene-Altered Food”

Voor Amerika (Monsanto en consorten) zal dit ook geen discussiepunt zijn. Zoals in het artikel wordt gesteld: Men is in Amerika van mening dat de Europese bevolking zelf moet kunnen beslissen of ze wel of niet GMO voedsel willen eten. Daarom zal dit of linksom of rechtsom in het TTIP verdrag worden opgenomen, waarna nationale overheden volledig buitenspel staan.

Hoewel de herpublicatie van het Seralini onderzoek een positieve stap en een wapen in de de strijd is die nog lang niet is gestreden, schuilt het grote gevaar in de geniepige handelsverdragen.


Bronnen:

Examiner

New York Times

Natural News

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl