Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek blijkt dat farmaceutische medicijnen de nummer één oorzaak zijn van sterfgevallen in Amerika die gerelateerd zijn aan allergieën.

De leider van het onderzoek, Dr. Elina Jerschow, noemt anafylaxy de nieuwste allergische epidemie.Uit het onderzoek dat op 30 september 2014 werd gepubliceerd in het Journal of Allergy and Clinical Immunology blijkt dat de onderzoekers sterfgevallen in Amerika die als doodsoorzaak anafylaxie opgaven, nader hebben onderzocht.

Anafylaxie is een medische term voor een snelle systemische allergische reactie, die ook vaak een anafylactische shock wordt genoemd. Anafylaxie treedt soms op wanneer een persoon wordt blootgesteld aan een allergeen waarvoor de persoon in kwestie allergisch of sensitief is.

Uit het onderzoek bleek dat bij maar liefst 58,8 procent van alle mensen die waren gestorven als gevolg van anafylaxy dit was veroorzaakt door farmaceutische medicijnen. Bij 15,2 procent door dingen zoals insectenbeten, 6,7 procent door voedsel en bij 19,3 procent kon de oorzaak niet worden vastgesteld.

Dit betekent dat farmaceutische medicijnen veruit de hoofdoorzaak zijn met een percentage van minimaal 58,8 procent. Waarschijnlijk zelfs hoger want in het percentage van 19,3 waar geen oorzaak was vastgesteld zullen ongetwijfeld gevallen zitten waarbij de anafylaxy is veroorzaakt door medicijnen.

Helaas was bij 74 procent van de gevallen die stierven als gevolg van een allergische reactie door medicijnen niet aangegeven om welke middelen het ging. Bij die gevallen waar het wel was aangegeven, bleek het voor de helft te gaan om antibiotica en de rest door een mix van allerlei soorten medicijnen.

De onderzoeksperiode betrof het tijdvak van 2001 tot en met 2010 en tevens bleek dat gedurende die periode het aantal sterfgevallen als gevolg van anafylaxy aanzienlijk was toegenomen.

In de periode 1999-2001 overleden er 0,27 mensen per miljoen inwoners aan de gevolgen van anafylaxy en in de periode 2008-2010 was dit bijna verdubbeld naar 0,51 per miljoen. De onderzoekers wijten deze stijging voornamelijk aan het toenemende medicijngebruik in die periode.

De leider van het onderzoek, Dr. Elina Jerschow, noemt anafylaxy de nieuwste allergische epidemie.

Het is misschien ook niet zo vreemd te noemen dat er maar heel weinig gegevens bekend zijn over farmaceutische medicijnen en allergieën. Zo weet men wel dat ongeveer 7 procent van de gebruikers een allergische reactie vertoont bij penicilline. Ook dat bij iedere 32 mensen van de 100.000 die penicilline gebruiken er anafylaxy optreedt.

Uit dit onderzoek blijkt eens te meer dat farmaceutische medicijnen niet gezond zijn voor je lichaam. Terwijl de natuur ons in feite alles geeft wat we nodig hebben in combinatie met het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

Zorg daarom dat je niet in de wachtkamer van de dokter terechtkomt en breng je immuunsysteem op sterkte, zodat je lichaam eventuele indringers de baas is voordat ze schade kunnen aanrichten. Met de donkere koude dagen voor de deur is dat voor velen geen overbodige luxe.

Bron:

Natural News