Er doet zich een merkwaardig en zeer gevaarlijk verschijnsel voor in Europa en dan met name in Zwitserland.

Ondanks dat het land een import- en groeiverbod kent voor GMO koolzaad van Monsanto en Bayer, komen beiden daar voor in de vrije natuur.Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek blijkt dat ondanks dat dit eigenlijk niet kan, GMO koolzaad van Monsanto en Bayer op diverse plekken in Zwitserland gewoon in de natuur groeit. Een situatie met een geest die uit de fles is, maar die daarin niet terug te duwen is.

Deze betreffende GMO planten werden aangetroffen in 2011 en 2012 langs spoorweglijnen op vier verschillende locaties. De meeste werden aangetroffen op het vracht treinstation en bij de Rijnhaven van de stad Bazel. Het vreemde is dat er zowel variaties van GMO koolzaad planten van Monsanto als Bayer werden aangetroffen. Het schijnt ook de eerste keer te zijn dat GMO planten van Bayer in de vrije natuur zijn aangetroffen.

Volgens hetzelfde onderzoek heeft er zich een ander verschijnsel voorgedaan en dat is dat er genetisch materiaal is overgedragen tussen een GMO Monsanto plant en twee niet GMO planten. Hiermee is bevestigd dat het mogelijk is dat GMO planten in staat zijn om niet GMO planten te transformeren naar wel GMO planten. Men noemt dit bio-rape oftewel bioverkrachting.

In het Europese land dat zowel een import- als een groeiverbod kent voor GMO koolzaadgewassen, Zwitserland, groeit dit in de natuur en worden andere niet GMO gewassen “verkracht”, besmet of hoe je het wilt noemen. De vraag is dan ook natuurlijk hoe die GMO koolzaadplanten daar terechtkomen?

De auteurs van het onderzoek denken dat deze GMO planten daar terecht zijn gekomen omdat ze zijn gemorst uit partijen conventionele zaden die besmet zijn geraakt met GMO zaden.

Ook in Amerika komen dit soort dingen voor en zagen we vorig jaar hoe Monsanto GMO tarweplanten opdoken in een veld vol met conventionele planten. Dit overkwam inmiddels alweer een paar jaar geleden ook de Amerikaanse boer Percy Schmeiser die daardoor in een langslepend juridisch gevecht terechtkwam met de GMO reus. Daarover is een documentaire, ook alweer wat ouder, gemaakt waarvan navolgend de trailer.

Wat natuurlijk niemand weet  is in hoeverre wereldwijd voedsel en planten al zijn besmet met GMO.

Bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden die zijn ontdekt, maar je vraagt je dan af hoeveel zijn er niet ontdekt.

Voorlopig lijkt het erop dat GMO planten van Monsanto, ondanks alle verboden, gewoon Europa veroveren.

Bron:

Activist Post