Waarheid over gevaren EMF straling 25 jaar geleden al bekend (video)

Soms is het nuttig om terug te gaan in de tijd omdat er dan soms onverwacht alsnog soms verbazingwekkende en schokkende dingen naar boven komen.

Zoals dat men in 1990 op het punt stond om EMF straling zoals veroorzaakt door onder andere WiFi, in te delen in de categorie “kankerverwekkend”.Wel vaker spreekt men in eerste instantie open over bepaalde zaken om vervolgens de luiken naar beneden te gooien en het publiek alsnog systematisch voor te liegen.

Een prachtig voorbeeld daarvan is de ontdekking en bekendmaking van Planet X, Nibiru, door NASA begin jaren negentig. Het enige wat volgens hen toen nog nodig was, was het bedenken van een naam voor dit hemellichaam.

In de daarop volgende jaren tot aan de dag van vandaag wordt vervolgens het bestaan van deze planeet in alle toonaarden ontkend.

Iets dergelijks doet zich ook voor met de gevaren van EMF oftewel straling, veroorzaakt door onder meer mobiele apparaten, GSM masten, dect telefoons en WiFi netwerken.

Al 25 jaar geleden, in 1990, stond het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) op het punt een rapport te publiceren waarin werd toegegeven dat EMF velden gevaarlijk zijn voor onze gezondheid, inclusief dat het toen al in verband werden gebracht met de ontwikkeling van verschillende kankersoorten.

In het hiernavolgende artikel uit The Indiana Gazette van 4 oktober 1990 staat onder andere het volgende:

“Nu staat het Environmental Protection Agency op het punt een rapport te publiceren waarin wordt gesteld dat EMF wordt gelinkt aan verschillende kankersoorten. Op een zeker moment heeft iemand binnen die instelling overwogen om de zelfs nog drastischere stap te nemen door het indelen van lage frequentie straling in de categorie van kankerverwekkend, hetzelfde als voor dioxine of PCB’s”. 

str 45


Ongelofelijk toch dat ze in 1990 op het punt stonden om de straling veroorzaakt door bijvoorbeeld mobiele apparaten en WiFi netwerken in te delen in dezelfde categorie als dioxine, een zeer gevaarlijke chemische stof en dat er nu wordt gedaan alsof er niets aan de hand is.

Dan staat er vervolgens in het artikel dat de enige reden dat ze dat destijds niet gedaan hebben, is omdat dit serieuze gevolgen zou hebben voor de Amerikaanse industrie.

In de definitieve versie van het rapport zoals dat uiteindelijk door de EPA aan het Witte Huis werd gepresenteerd, ontbrak dan ook de paragraaf waarin het verband werd gelegd tussen EMF en kanker.

Dit alles speelde in 1990, een tijd waarin we nog niet waren omringd door zenders in allerlei formaten zoals mobiele telefoons, computers, iPads en duizenden andere “smart” apparaten. Ver voordat er miljoenen WiFi netwerken waren en er overal zendmasten letterlijk de grond uit schieten.

Waar het om gaat is dat men in die tijd al heel goed wist wat de gevaren zouden zijn voor de bevolking, maar dat dit, uiteraard bewust, terzijde werd geschoven omdat er kapitalen aan deze nieuwe industrie verdiend konden worden.

Het grote probleem met straling is natuurlijk dat je het niet ziet, ruikt, voelt of hoort. Het is er wel degelijk, maar voor ons volledig onzichtbaar. De gezondheidseffecten van straling zullen zich dan ook vaak niet meteen herkenbaar openbaren. Natuurlijk zijn er gevoelige mensen die veel last hebben van de straling om hen heen, maar het gros van de bevolking voelt niets.... denken ze. 

Nog niet want de echte gevolgen zullen we pas in de nabije toekomst gaan merken als er zich een nog grotere epidemie aan nieuwe kankergevallen voor doet; nu inmiddels al doodsoorzaak nummer 1 en daarmee zijn hart en vaatziekten naar en tweede plaats gedegragdeerd. De hoeveelheid chronisch zieke mensen en mensen met kanker en onverklaarbare klachten neemt had over hand toe. Bovendien hoor je veel mensen ook klagen over slaapproblemen en oververmoeidheid. Allemaal klachten die ook direct in verband met straling kunnen worden gebracht. Het is met dit fenomeen niet de vraag óf je er ziek van wordt maar wel wannéér. 

Wat je zelf kunt doen is zoveel mogelijk kabels gebruiken in je huis in plaats van draadloos en zorgen dat je immuunsysteem op sterkte blijft zodat het lichaam in staat is om potentiële ziektes adequaat te lijf te gaan. De navolgende documentaire over straling en de gezondheidsgevaren publiceerden we al eerder. Het is een belangrijke film om te zien als je inzicht wil krijgen in de risico's van straling. "Resonance, Beings of frequency":Bron:

Truthstream Media

Belangrijke en betrouwbare informatiebronnen aangaande dit onderwerp:

wanttoknow (incusief open brief KPN juni 2015)

Raad van Europa Rapport over Straling - 06/05/11

Raad van Europa Rapport over Straling - NL Samenvatting

stopumts.nl

burgerministerievoorstralingsbescherming.nl

wanttoknow.nl

vn.nl Artikel-Vrij-Nederland/Kankermobieltjes

Stralingsgevaar nog veel erger dan je dacht (artikel + video: resonance, beings of frequency)

Oproep proefproces electromagnetische straling

earth matters

natural news

Barrie Trower 
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl