De moslimactivist in het Witte Huis

Enkele jaren geleden werd Rolling Stone journalist Michael Hastings vermoord omdat hij iets “heel belangrijks” op het spoor was gekomen.

Op de dag dat Andrew Breitbart een schokkende onthulling zou doen over Obama werd hij vermoord. Mike Adams van Naturalnews zegt nu dingen in lijn met waarom deze twee eerder genoemde journalisten zijn vermoord.Misschien wel het moeilijkst van alles is om in de sneltreinvaart van de gebeurtenissen zoals die nu plaatsvinden de grote lijnen te blijven zien.

Ogenschijnlijk zijn er talloze partijen die elkaar bestrijden, maar vaak dienen die allemaal hetzelfde doel.

Dat is belangrijk om te weten ook wanneer je hoort van Mike Adams van Natural News dat de de Amerikaanse president Barack Obama een moslim sleepercell is. Een moslim die op commando kan worden geactiveerd om bepaalde instructies uit te voeren.

Adams beschuldigt Obama er ook van dat hij moedwillig de Amerikaanse cultuur, de economie en het leger om zeep helpt. Dat als Obama zijn mond opendoet, hij dit niet doet als een Amerikaan, maar als een radicale moslim die zich voordoet als Amerikaan.

Volgens Adams is het uiteindelijke doel van Obama om het land van binnenuit totaal te verwoesten en de democratie en het christendom te vervangen door communisme en radicale islam.


obama moslim beschermer

Adams gaat verder met te stellen dat Amerika op dit moment eigenlijk al een bezet land is dat wordt gerund door actieve radicale moslims die blijven pleiten voor open grenzen en het binnenhalen van vluchtelingen. Wat dan in feite niets anders is dan nog meer radicale moslims het land binnensmokkelen.

Op zich heeft Adams gelijk met zijn stellingen, maar ook hij vergeet in zijn tirade tegen Obama enigszins het grotere beeld, zoals wij dat al jarenlang schetsen.

Hij heeft gelijk dat mensen zoals Barack Obama en John Brennan, hoofd van de CIA, actieve moslims zijn die erop uit zijn om het conflict tussen moslims en zionisten aan te wakkeren.

Het is bekend dat sinds de aantreding van Obama de banden met Israël behoorlijk zijn bekoeld, om het nog maar zacht uit te drukken. Niet zo vreemd natuurlijk want ook in Tel Aviv beseft men waar Obama, Brennan en anderen mee bezig zijn.

Voor de duidelijkheid even iets terug in de tijd naar een artikel dat wij schreven in juni 2013 en dat onder andere betrekking heeft op bovenstaande.

Om een verhaal in z'n volledigheid te kunnen begrijpen, is het absoluut noodzakelijk nimmer de grote lijnen uit het oog te verliezen. In ons dagelijks leven worden wij meegesleurd door berichten in de (propaganda)media die bol staan van strijd en tegenstellingen. Dit is exact volgens plan. Het doel van de satanische Jezuïeten om totale wereldcontrole te krijgen, verloopt nog steeds middels de effectieve strategie van verdeel en heers.

Het tegen elkaar opzetten van mensen/groeperingen die elkaar vervolgens uitmoorden. "De oplossing" om dit soort toestanden in de toekomst te voorkomen, de één wereldregering onder leiding van diezelfde Jezuïeten, ligt al lang klaar.

Het volgende werd in 1871 door Vrijmetselaar (beschouw hen als hulptroepen van de Jezuïeten) Albert Pike geschreven:

"De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israël) elkaar over en weer zullen vernietigen."

Bijna was het ruim twee jaar geleden gelukt om Obama en Brennan publiekelijk te ontmaskeren. Degene die dat had zullen doen, maar niet kon omdat hij voortijdig werd vermoord, is de bekende Rolling Stone journalist Michael Hastings waar wij uitgebreid over hebben geschreven.

Kort voor zijn dood stuurde Hastings een email met het bericht dat hij bezig was met iets groots (een belangrijk verhaal) en dat hij enige tijd van de radar zou verdwijnen. Eerdere ontboezemingen opgeschreven in zijn eerste boek, zorgden al voor het aftreden van een hoge generaal (McChrystal) uit het Amerikaanse leger.

Hastings was waarschijnlijk onderweg naar de Mata Hari van het Amerikaanse leger, Mossad agente Jill Kelley, voor zeer onthullende informatie over Obama en Brennan toen hij werd vermoord.

Een stukje uit het artikel van 2013:

Waar het in feite nu allemaal om draait is dat er een verwoestende machtsstrijd speelt tussen de moslims en de Zionisten. Het Amerika zoals dat er nu voorstaat komt steeds meer in handen van moslims, tot grote ergernis van Israël uiteraard.

Het is bekend dat Obama een moslim is, maar iets wat maar weinigen weten is dat het nieuwe hoofd van de CIA en opvolger van de Joods/Christelijke David Petraeus, niemand minder is dan de tot het moslimgeloof bekeerde voormalige veiligheidsadviseur van Obama, John Brennan.

Er vindt dus op wereldniveau een soort infiltratie van moslims plaats. Dat is er de werkelijke en achterliggende reden voor dat de Joods/Christelijke Petraeus plaats moest maken voor een moslim, Brennan.

Michael Hastings is op het moment van zijn dood bezig met een verhaal over deze Islamiet John Brennan. Hij komt in contact met Jill Kelley (Mossad, geheimedienst Israël) die hem van informatie kan voorzien waardoor Obama en wellicht met hem Brennan, ten val kunnen worden gebracht. Dit zou natuurlijk fantastisch nieuws zijn voor de Zionisten.

Op de volgende foto zie je Mata Hari Jill Kelley met de toenmalige generaal David Petraeus (Joods Nederlandse roots):


petraeus kelley

Echter, er is een gerede kans dat van hogerhand (Jezuïeten) is ingegrepen om Hastings uit te schakelen aangezien hij met zijn onthullingen en de gevolgen daarvan het masterplan zou verstoren. Want, volgens de blauwdruk naar de NWO moeten er nu op bepaalde sleutelposities moslims worden aangesteld, zodat de alles verzengende confrontatie tussen Zionisten en moslims uiteindelijk zal leiden tot de geplande Derde Wereldoorlog. (Redactie: Jezuïeten maken geen waarde-onderscheid tussen verschillende groepen, het gaat hen simpelweg om hun doel, de Nieuwe Wereld Orde, NWO).

Dan nu op een kritiek moment in de wereldgeschiedenis vertelt Mike Adams over zaken die Michael Hastings het leven hebben gekost.

Net zoals dit waarschijnlijk het geval was met Andrew Breitbart die op de dag dat hij met schokkende onthullingen over Obama zou komen, werd vermoord.

Het grote verschil met die twee is dat Mike Adams minder serieus wordt genomen door het mainstream-publiek en geen harde bewijzen presenteert maar een mening ventileert gebaseerd op waarnemingen. Dit gaat hem waarschijnlijk zijn leven sparen.

Daarmee kan de moslim in het Witte Huis echter voorlopig doorgaan met de verdere mosliminfiltratie van Amerika.

Op de volgende foto zie je de twee mensen die zijn vermoord omdat ze probeerden de waarheid over Obama naar buiten te brengen.

Links Andrew Breitbart en rechts Michael Hastings, twee geweldige onderzoeksjournalisten.


andrew breitbart en michael hastings


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl