Wordt 2016 het jaar van de New World Order? (video)

De hoogste baas van het Zwitserse leger verwacht grote onlusten het komende jaar en adviseert burgers in dat land om zich te bewapenen.

De list en bedrog praktijden door overheden vieren hoogtij en overal wordt de geplande chaos met de dag groter.Wanneer er iets opvalt voor wat betreft trends en voorspellingen voor het nieuwe jaar dan zijn het wel de enorme tegenstellingen die je aantreft.

In een Zwitserse krant verscheen afgelopen weekend een artikel waarin de hoogste baas van het Zwitserse leger, André Blattman, waarschuwt dat de kans op sociale onlusten in Europa hand over hand toeneemt. Blattman denkt dat de situatie onder Europese burgers dermate gespannen is dat hier van een mogelijke explosieve situatie sprake is en hij roept Zwitserse burgers dan ook op om zichzelf te bewapenen.

De Nederlandse mainstream-media met de Telegraaf voorop, staan de laatste dagen veelal vol met jubelberichten over hoe goed de economie het wel niet doet en dat de vooruitzichten voor het nieuwe jaar zonder meer goed te noemen zijn.

Diezelfde Telegraaf lijkt dan enigszins verbaasd dat een aantal trendwatchers twee ontwikkelingen signaleren die bovenaan het verlanglijstje staan van mensen. De eerste is emigreren en de tweede is wat ze noemen cocooning, een ander woord voor leuke gezellige dingen met de familie zoals een moestuin aanleggen of barbecueën. Cocooning staat ook een beetje voor het wegvluchten van de werkelijkheid.

Dat mensen wegvluchten uit dit land en voor de werkelijkheid is op zich wel te begrijpen. Men voelt en begrijpt dat dingen toch anders zijn dan hen wordt voorgespiegeld en velen denken dan ook dat ze elders betere toekomstmogelijkheden hebben.

Een prachtig voorbeeld over hoe hier de mensen worden misleid en bedonderd door hun eigen volksvertegenwoordigers hebben we de laatste dagen weer kunnen zien. De lage olieprijs wordt door de Telegraaf aangevoerd als één van de redenen dat het beter gaat met de economie. Want, zo redeneren zij, iedereen heeft hier voordeel van want de energiekosten worden lager waardoor bedrijven minder kosten maken en consumenten minder betalen aan hun energie zodat ze meer te besteden hebben.

Dan, ergens een klein bericht dat terloops door datzelfde dagblad wordt gepubliceerd:

Liefhebbers van een lekker verwarmd huis of een lange douchebeurt zijn volgend jaar flink duurder uit. De energiebelasting op gas gaat per 1 januari namelijk met 32 procent omhoog naar 30,5 eurocent per kuub.

De verwachting was dat de energienota van een gemiddeld huishouden in 2016 met enkele tientallen euro's omlaag zou gaan door goedkopere gas en stroom. Maar door het zwaarder belasten van gas verdwijnt dit voordeel als sneeuw voor de zon.

Opvallend is ook dat de overheid de hogere belasting op gas pas rond de kerstdagen heeft aangekondigd. "Bij Gaslicht.com hebben we diverse reacties ontvangen van verontwaardigde consumenten", aldus directeur Ben Woldring.


Vanuit het niets, volkomen onverwacht en eigenlijk door niemand opgemerkt, wordt door Den Haag even een belastingverhoging op energie er doorheen geramd van maar liefst 32 procent. Dit gaat huishoudens waarschijnlijk honderden Euro’s per jaar schelen.

Hoe kan iemand dit soort dingen verkopen aan eigen burgers? Geniepig, achterbaks en smerig. Dat zijn woorden die passen bij het beleid van onze “volksvertegenwoordigers” die inmiddels de kwalificatie “landverraders” ruimschoots hebben verdiend door de soevereiniteit van dit land te verkwanselen aan Brussel.

Het gaat niet eens om het geld. Dat is natuurlijk voor veel mensen ook belangrijk, maar het gaat vooral over de manier waarop mensen keer op keer worden bedonderd en voorgelogen.

Er wordt hen een verhaal verteld dat het allemaal zo goed gaat met de economie, dat er door de lagere olieprijs minder betaald hoeft te worden voor energie en vervolgens wordt dat voordeel onmiddellijk door extra belasting omgezet in een nadeel.

Het meest smerige van alles is uiteraard dat wanneer olieprijzen weer gaan stijgen iedereen die extra belasting allang weer is "vergeten" en de energierekening dan helemaal onbetaalbaar wordt.

Naast “landverraders” verdient de club uit Den Haag ook de kwalificatie “volksverraders” omdat ze willens en weten meewerken aan de cover-up van het opzettelijk uit de lucht schieten van een groep burgers om zo Amerika de gelegenheid te geven de sancties tegen Rusland in Europees verband erdoor te drukken.

Vanuit menselijk oogpunt is dit alles niet te begrijpen. Behalve als je de achterliggende agenda kent die ons linea recta via de Nazi superstaat Europa naar de New World Order stuurt.

De planeet aarde die wordt bevolkt door de elite met een handvol mensen die mogen blijven om te dienen als hun slaven. De duistere elite heeft de beschikking over alle machtige wapens op deze aarde zoals de mainstream-media en Wall Street. De poppetjes die alles moeten uitvoeren worden zorgvuldig geselecteerd op bepaalde eigenschappen. Het liefst psychopaten die geen geweten hebben, ambitieus zijn en kunnen worden gekocht via onder andere de Bilderbergconferentie en andere (geheime) genootschappen zoals de Vrijmetselarij.

Een prachtig voorbeeld was onlangs te zien met voormalig premier Wim Kok. De man die zich ogenschijnlijk inzette voor de arbeiders, maar in werkelijkheid in dienst was van Wall Street en die voor zijn bewezen diensten rijkelijk werd beloond.

Het is één lang verhaal van verraad tegenover het volk dat hen heeft gekozen. Datzelfde volk dat door het wapen van de mainstream-pers wordt gehersenspoeld en voor het grootste deel nog steeds verder slaapt.

Ondanks dat waar het naartoe gaat met deze wereld ons als sinds mensenheugenis in het gezicht staart.

Dat er wat de wereld betreft geen toevallige gebeurtenissen bestaan, maar dat deze allemaal onderdeel vormen van het grotere plan.

De droom van de satanische elite van deze wereld om de complete planeet voor zichzelf te hebben, met een relatief klein aantal trouwe slaven. Dat de controle van de elitaire planeet plaatsvindt vanuit één centrum. De wereldregering die ook wel wordt genoemd de New World Order oftewel de Nieuwe Orde der Tijden zoals die op het Amerikaanse Dollarbiljet aan de wereld wordt getoond.

Novus Ordo Seclorum in Latijn betekent de Nieuwe Order der Tijden, onder controle van het Alziend Oog in de top van de piramide.


alziend oog

Boven de aankondiging van de Nieuwe Orde der Tijden staat nog een Latijnse uitdrukking:

Annuit Coeptis. Hier wordt door de Wikipedia de volgende verklaring voor gegeven:

Annuit Cœptis is translated by the U.S. State Department,[7] the U.S. Mint,[8] and the U.S. Treasury[9] as, "He [God] has favored our undertakings" (brackets in original). However, the original Latin does not explicitly state who (or what) is the subject of the sentence.

Hij (God) kijkt goedwillend neer op onze handelingen. Wie zegt dat God daar wordt bedoeld? Gezien de achtergrond van de machten achter de schermen zouden wij het vertalen met:

Hij (Satan) kijkt goedwillend neer op onze handelingen. Er staat niet voor niets dat het Latijn niet expliciet zegt wie of wat het onderwerp van de zin is. Dus, wordt er voor de slapende bevolking God ingevuld.

Net zoals de slapende bevolking niet in de gaten heeft dat ditzelfde teken op het Dollarbiljet en het Amerikaanse Grootzegel ook de Vrijmetselaars weer tevoorschijn komt.


alziend oog vrijmetselaars

We begonnen dit artikel met de waarschuwing van André Blattman. Hij zit waarschijnlijk dichterbij de waarheid dan de meesten van ons vermoeden. Want, ook totale chaos is onderdeel van de weg naar de New World Order. Ordo ab Chao, orde uit chaos, niet voor niets het motto van de Vrijmetselaars.

Voor mensen die het nog steeds niet geloven, navolgend een korte video van Skull and Bones man, de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry.

Tel het aantal keren dat hij in dit korte stukje de “New World Order” noemt.Aan alle kanten staart het ons in het gezicht en in 2015 zijn er belangrijke stappen vooruit gezet. In september is de nieuwe wereldregering formeel gelanceerd.

Misschien is bewapenen voor veel mensen op dit moment een stap te ver, maar er zijn zeker een aantal dingen die wij kunnen doen om op allerlei andere manieren tegengas te geven aan deze New World Order.

Het belangrijkste is dat er een kritische massa wordt bereikt van mensen die het spel doorzien en weigeren om daar nog langer aan mee te werken. Dat betekent het zoveel mogelijk verspreiden van de waarheid.

Een tweede wat iedereen kan doen, is door precies tegenovergesteld te handelen van een centraal geleid één-wereld-beleid en dat is alles zoveel mogelijk lokaal doen.

Vermijdt alle dingen die “global” zijn zoals de megabedrijven en ga zoveel mogelijk naar de winkels die er nog zijn in je eigen buurt. Steun de lokale middenstand en bedrijven door gebruik te maken van hun diensten. Maak gebruik van lokale valuta als die er zijn of probeer dit te introduceren.

Het zijn de lokale gemeenschappen die uiteindelijk moeten overleven in de chaos die bewust door de elite wordt veroorzaakt. Of die lokale gemeenschap nu een dorp is of een wijk in de stad, het maakt niet. Waar je woont en met jou de mensen om je heen, dat is je lokale gemeenschap en hoe sterker die wordt, hoe minder je afhankelijk bent van de psychopaten in Den Haag en je de New World Order voedt.

Trap niet in de val van een basisinkomen van een overheid want daarmee wordt je automatisch overheidsslaaf. Ook dit is weer zoiets dat door ogenschijnlijk alternatieve media wordt gepromoot, maar in feite weer niets anders is dan nog meer mensen nog afhankelijker maken van de staat.

Dat is wat ze willen. Iedereen zo goed als alle geld afpakken, allemaal grijze muizen en allemaal afhankelijk van de centrale overheid. Kijk naar de Hunger Games dan heb je een idee hoe het gaat worden.

Geen fysieke strijd, niet de barricaden op want daarmee speel je ze in de kaart. Non Compliance, het niet meewerken en voeden, is de meest effectieve en volkomen vreedzame manier om de slang de kop af te bijten.

Neem een half uurtje om de volgende video te bekijken van Max Igan. We hebben deze al vaker geplaatst, maar vanwege de belangrijke boodschap en omdat er ook afgelopen jaar weer veel nieuwe lezers zijn bijgekomen, hierbij nogmaals.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl