Destabilisering Europa nu in vrije val

Wanneer je gewoon wat om je heen kijkt in het nieuws dan zie je duidelijk dat er zich een bepaald script afspeelt.

Allerlei dingen die niet per toeval gebeuren of die het gevolg zijn van geplande acties waarbij de reacties door bevolkingen voorspelbaar zijn.Wanneer je als centrale planner voor de elite bezig bent met het in kaart brengen van hoe de bevolking zal reageren op de uitvoering van het Kalergiplan dan kun je natuurlijk al vrij aardig voorspellen hoe er door mensen in het algemeen op gereageerd gaat worden.

De essentie van het plan van Kalergi.

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische bewegingen en massa-immigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten, witten en Aziaten.


Voor de planners en zij die het spel doorhebben, zijn al de dingen die nu gebeuren absoluut geen verrassing en nog veel minder toeval.


new world order

Laten we een aantal voorbeelden nemen van zaken die de afgelopen dagen in het nieuws kwamen:

De Slovaakse premier Robert Fico heeft formeel medegedeeld dat hij zich niet zal houden aan de voorschriften uit Brussel en niet zal toestaan dat de moslims in zijn land een eigen gemeenschap zullen oprichten. Fico stelt dat integratie van de vluchtelingen niet mogelijk is.

Derhalve heeft Slovakije dan ook slechts een piepkleine moslimgemeenschap van enkele duizenden.

Afgelopen donderdag zei Fico dat hij een sterk verband ziet tussen de golven vluchtelingen en de aanslagen in Parijs en de massale verkrachtingen in Duitsland.

Hij zei, “Wij willen niet dat hier gebeurt wat er in Duitsland is gebeurd. Het idee van een multicultureel Europa heeft niet gewerkt en de migranten kunnen niet worden geïntegreerd, dat is onmogelijk.

Wij horen dezelfde soort geluiden uit landen als Polen en Hongarije.

Deze mensen houden stand, ondanks de politiek correcte druk uit Brussel.

Dit betekent uiteraard dat de puinhopen in de andere landen, die geen Fico als premier hebben, alleen maar vele malen groter zullen. Vluchtelingen zullen nog steeds naar Europa komen, alleen de plekken waar ze nog naartoe kunnen zullen steeds minder worden.

We horen nu ook wanhopige geluiden uit Zweden, waar de maatschappij zo langzamerhand niet alleen volledig wordt ontwricht, maar waar je ook het ene horrorverhaal na de andere hoort, zoals het volgende:

Een zaak die afgelopen juli speelde en die nu naar buiten komt, is die van een immigrant die de keel van een 7-jarig meisje doorsneed in Stockholm. De 36-jarige Daniel Gebru, afkomstig uit Eritrea, kon de rechtbank geen duidelijke reden geven waarom hij dit kind op een dergelijke afschuwelijke manier had vermoord.

Toen Gebru illegaal het land was binnengekomen, hadden de ouders van het vermoorde meisje medelijden met de man en hadden hem in huis opgenomen. Volgens de informatie van de rechtbank had het gezin hem uiteindelijk op straat gezet omdat hij weigerde om huur te betalen.

Enkele dagen later kwam Gebru via het badkamerraam het huis binnen, stak het 7-jarige meisje dood en sneed haar keel door.

Naar het oordeel van de rechtbank was de men mentaal onstabiel en werd derhalve ook niet schuldig bevonden aan moord, maar aan doodslag.

Alhoewel Gebru na zijn straf uitgezet moet worden naar Eritrea zal dit waarschijnlijk niet gebeuren omdat dit land te gevaarlijk wordt geacht om mensen naartoe terug te sturen.

In de praktijk zal dit betekenen dat Gebru in Zweden blijft en al weer na vrij korte tijd op vrije voeten kan zijn.

Ondertussen gaat het wegvagen van de eigen identiteit van volken onverminderd door, in ons land voor een groot deel onder leiding van Bilderberglakei Alexander Pechtold.

De tekst "bij de gratie Gods" wordt, als het aan D66 ligt, afgeschaft in wetten. Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven dient er vrijdag een voorstel voor in. D66 denkt er een meerderheid voor te vinden.

"De vermelding van "bij de gratie Gods" bij de ondertekening van wetten is in strijd met onze scheiding van Kerk en Staat. De soevereiniteit ligt in Nederland bij de mensen, niet bij een God", meent Van Veldhoven.

Daar blijft het niet bij want uit onderzoek zou zijn gebleken dat de Nederlanders het Suikerfeest belangrijker vinden dan Pinksteren.

En dus moet dit een nationale feestdag gaan worden bij ons:

Er gaan steeds meer stemmen op om van het islamitische Suikerfeest een landelijke vrije dag te maken. Ineke Strouken van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur in Utrecht snapt die stelling wel. "Feestdagen zijn een afspiegeling van de samenleving", zegt Strouken tegen RTL Nieuws. "Die is veranderd." "

We hebben onderzoek gedaan naar wat Nederlanders de belangrijkste tradities vinden. Het Suikerfeest staat op plaats 14, dat is boven Pinksteren."

Onze grote leider Rutte doet ook een duit in het zakje:

,,Wie hier komt, moet zich aanpassen aan onze normen en waarden. Die blijven onvoorwaardelijk zoals die zijn. We gaan geen concessies doen. We hebben dit mooie land in honderden jaren opgebouwd.''

Zelfs voor de mainstream-media is er nu geen ontkennen meer aan en weigeren Duitse politiemensen nog langer om hun mond dicht te houden, ondanks dat hun superieuren er alles aan hebben gedaan om dit onder de pet te houden, na de massale verkrachtingen en aanrandingen in Keulen op oudejaarsavond:

Uit een intern politieverslag van de rampzalig verlopen oudjaarsnacht spreekt een politiechef ook van het ,,opvallend hoge aantal migranten'' dat is aangehouden. Hij wijst er bovendien op dat er te weinig agenten waren ingezet om de orde te kunnen handhaven. ''De politie kon niet ieder slachtoffer helpen en alle daders aanhouden, wat bij de dienstdoende agenten tot grote frustratie leidde. We werden geconfronteerd met een respectloosheid die ik in mijn 29 jaar bij de politie nog nooit heb ervaren.''

''Ik heb jonge vrouwen gezien van wie het slipje was uitgetrokken of die door de menigte bespuugd waren. Ik heb huilende vrouwen gezien. Die beelden hebben me geschokt en moesten we eerst verwerken. We waren bezig onszelf te beschermen, omdat we massaal werden aangevallen.''

Omdat er toch een aanvaardbare reden gezocht moet worden voor het feit dat men in eerste instantie alles in de bekende doofpot probeerde te stoppen, moest politiechef Wolfgang Albers worden opgeofferd. De man heeft uiteraard alleen maar verteld wat hem van hogerhand werd opgedragen en vertrekt nu met waarschijnlijk een leuke extra aanvulling op zijn pensioen. 

De grote massa begint nu een beetje wakker te worden en te beseffen dat ze wederom zijn voorgelogen door de autoriteiten.

Het resultaat van dit alles is dat doorsnee mensen nu alle vertrouwen beginnen te verliezen in niet alleen de overheid, maar ook de mensen die hen zouden moeten beschermen, de politie.

Daarom ontstaat het volgende:

In verschillende Duitse steden worden burgerwachten opgericht vanwege de gemelde aanrandingen rond Nieuwjaar in Duitsland.

Een Facebook-groep wil gaan patrouilleren bij grote evenementen, zoals carnaval, volgens de Rheinische Post. Dat om "vrouwen in nood bij te staan", meldt het ANP. Binnen één dag hebben zich al duizend vrijwilligers voor de burgerwacht gemeld. Overmorgen gaat de groep voor het eerst op patrouille. Volgens de organisatie is de groep niet politiek en niet gewelddadig.

De politie van Düsseldorf is niet blij met het initiatief en maakt duidelijk dat het de politie is die voor openbare veiligheid moet zorgen. Het is niet de bedoeling dat burgers naar overtreders van de wet gaan zoeken.


Niets van bovenstaande berust op toeval. Het zijn allemaal ingecalculeerde reacties van bevolkingen waar het vluchtelingenwapen op wordt losgelaten.

In een dergelijk scenario is ook heel goed het volgende mogelijk.

In een eerder artikel plaatsen wij een video met daarin het verhaal van een getuige van de gebeurtenissen op het plein in Keulen, een uitsmijter bij een hotel op het stationsplein in Keulen, met de naam Ivan Jurcevic.

Wij ontvingen daarover de volgende email (dank!):

Mag ik jullie er even op wijzen dat Ivan Jurcevic helemaal geen uitsmijter is, maar een bekend Duits acteur...

https://www.facebook.com/Ivan-Jurcevic-249754578539479/

en: https://www.facebook.com/ivan.jurcevic.56

Op zijn persoonlijke FB blijkt dat hij bijvoorbeeld bevriend is met Ante Tonci Zovko, een belangstellende van kruisvaarders/zionisten..

https://www.facebook.com/antetonci.zovko?hc_location=ufi

Het hele zaakje is georganiseerd, zoals de Duitse politie zegt, maar dan anders...


De chaos wordt op een gegeven moment zo groot dat niemand meer weet wie of wat, waar achter zit.

Dat die chaos groter wordt en de tweedeling binnen de Europa met de dag toeneemt, zoveel is duidelijk. De uiteindelijke oplossing die zal worden aangedragen voor dit bewust gecreëerde probleem, is één centrale overheid omdat nationale overheden allemaal hun eigen agenda hebben en er een centrale aanpak nodig is om de ontstane problemen te tackelen.

Via “meer Europa” moet het geheel tenslotte terechtkomen bij de één wereldregering.


new world order

Het destabiliseren van Europa gaat snel nu en de grote massa wordt dan wel in zoverre wakker dat ze merken dat ze worden voorgelogen, ze zijn echter nog niet zo wakker dat ze beseffen dat ze met open ogen in de verdeel- en heersval trappen die mensen tegen elkaar opzet.

Het zal met al de oplaaiende emoties nog niet meevallen om dit bij mensen te laten doordringen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl